^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sprawy bieżące na początek roku szkolnego 2021/22

Od 1 września 2021r. przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00-17.00

Pierwszego dnia należy wyposażyć dziecko w:

1. obuwie zamienne na jasnej podeszwie (podpisane).

2. odzież zamienną  w worku foliowym (podpisane).

3. chusteczki do nosa jednorazowe.

4. pisemne upoważnienie zawierające imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego osoby, która ewentualnie będzie mogła odebrać dziecko z przedszkola (dotyczy wszystkich poza rodzicami/opiekunami prawnymi).

WAŻNE!

Przypominamy o obowiązku wyrobienia Karty Mieszkańca Gdyni, która służy do rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu, co stanowi podstawę do naliczenia opłat za pobyt dziecka w placówce.

Po wyrobieniu w/w karty należy zalogować się do systemu kart mieszkańca Gdyni, następnie wprowadzić pesel dziecka, które powinno być już przypisane do naszego przedszkola. Potem wprowadzić dane wszystkich dorosłych osób (pesel oraz indywidualny numer karty mieszkańca każdej osoby), które będą upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. 

 UWAGA!

Prosimy Rodziców nowych dzieci o pobranie druku Deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu, wypełnienie oraz pozostawienie u nauczycielki w grupie w pierwszym dniu tj. 1 września br. (druk do pobrania).

Druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby trzecie - do pobrania - Upoważnienie

Druk "Cofnięnia upoważnienia - zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego do odbioru dziecka z przedszkola - do pobrania.

 PORADY

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU - JAK MOŻESZ POMÓC SWOJEMU DZIECKU

 • Pamiętaj, że dziecko wyczuwa emocje (stres) rodziców.
 • Już w drodze do placówki postaraj się o dobry nastrój.
 • Przyjdźcie nieco wcześniej i dajcie sobie chwilę czasu na pożegnanie (spokojne, zdecydowane, bez przeciągania w czasie).
 • Poinformuj dziecko, o której po nie przyjdziesz, i spokojnie wyjdź.
 • W drodze z przedszkola rozmawiajcie o spędzonym dniu, słuchaj uważnie i planuj z dzieckiem relaksujące, wspólne popołudnie. Nie można wypytywać dziecka o każdy szczegół, rozpamiętywać nieprzyjemnych sytuacji np. związanych z porannym rozstaniem.
 • Ponadto, pomocne są mądre wsparcie i motywacja – zamiast namawiać malca w drodze do przedszkola słowami: Nie będziemy dzisiaj płakać, prawda? , lepiej wykorzystać ten czas na rozmowę o przedszkolu: kolegach, ulubionych posiłkach, zabawach.
 • Pamiętaj, że dziecko dopiero po kilku dniach może zacząć odreagowywać emocje związane z nową sytuacją.
 • Współpracuj z nauczycielami – oni przeszli już niejeden proces adaptacyjny.

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU - JAK MOŻESZ ZASZKODZIĆ

 • Nie wychodź ukradkiem! Dziecko poczuje się oszukane i zagrożone.
 • Nie histeryzuj, nie płacz i nie przeciągaj pożegnania w szatani.
 • Jeśli Ty źle mówisz o przedszkolu, w którym zostawiasz pociechę, ono też go z pewnością nie polubi.
 • Nie wracaj do sali chwilę po pożegnaniu, rozbudzisz nadzieje dziecka na szybszy powrót do domu.
 • Odbieraj dziecko z uśmiechem na ustach, a nie ze słowami: „Nareszcie!”. Przedszkole to nie więzienie, a decyzja o pozostawieniu tam dziecka była z pewnością przez Ciebie dobrze przemyślana.
 • Nie wypytuj o szczegóły, bo trzylatek i tak niewiele Ci opowie. Słuchaj.

BARDZO WAŻNE SĄ POŻEGNANIA.

Oto kodeks postępowania, który powinien sobie przyswoić każdy rodzic:

 • Nigdy nie wychodź z placówki bez pożegnania ani nie uciekaj ukradkiem. Dziecko musi widzieć, że wychodzisz i o której po nie wrócisz.
 • Żegnaj się w szatni krótko, bez przeciągania, ponieważ maluchowi jest wtedy łatwiej się rozstać.
 • Jeśli jedno z rodziców bardziej przeżywa rozstanie z dzieckiem, wówczas na początku do przedszkola może je odprowadzać drugi z opiekunów.
 • Nie należy ulegać dziecku, gdy płaczem lub krzykiem chce wymusić powrót do domu. Jeśli raz ustąpisz, maluch będzie próbował ponownie wykorzystać sprawdzone metody.
 • Nie okazuj dziecku swojego zdenerwowania, lęku czy smutku. Pokaż radość z faktu, że maluch idzie do przedszkola, pożegnaj go i powitaj z uśmiechem.

Adaptacja nie jest procesem łatwym. W takim samym stopniu dotyczy dziecka, co dorosłego. Nawet jeśli pierwsze dni będą pełne emocji, łez, smutku i pretensji, to warto pamiętać, że to etap, chwila, krok ku dorosłości i samodzielności pociechy.

Nie ma więc wątpliwości, że w końcu wszystko będzie dobrze. Powodzenia!

Źródło: „Pomoc dziecku w procesie adaptacji” autor: Anna Jankowska, Wydawnictwo OfficynaMM

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

WAŻNE INFORMACJE!

 

Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni w czasie zagrożenia epidemiologicznego

obowiązujące od 1 września 2021r.

(aktualizacja 16 VIII 2021r.)

I.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzona w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Osoby zobowiązane do zapoznania: rodzice i opiekunowie dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

 1. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola również muszą być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Osoby dorosłe na terenie przedszkola muszą mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 4. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce lub posiadać jednorazowe rękawiczki.
 5. Do budynku może wejść tylko 1 rodzic z dzieckiem.
 6. Rodzic przyprowadzający dziecko w pierwszym dniu roku szkolnego przekazuje nauczycielowi oświadczenie dostępne na stronie internetowej przedszkola (załącznik nr 1) dotyczące stanu zdrowia dziecka, zgody na pomiar temperatury ciała dziecka oraz o zapoznaniu się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka wraz z aktualnymi numerami telefonów obojga rodziców.
 7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący 1,5 m.
 8. Po wejściu do budynku rodzic wczytuje kartę mieszkańca Gdyni, następnie zaprowadza dziecko do jego szatni a potem sali.
 9. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 10. Zabrania się przynoszenia do przedszkola przez dziecko zabawek z domu.
 11. Należy pamiętać o wyposażeniu dziecka w dodatkową odzież zamienną w worku foliowym.
 12. Aby odebrać dziecko z przedszkola należy dzwonić przez domofon bezpośrednio do grupy dziecka.

II.

 Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Osoby zobowiązane do zapoznania: rodzice i opiekunowie dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola

 1. Sale, łazienki, ciągi komunikacyjne oraz plac zabaw będą utrzymane w czystości oraz na bieżąco dezynfekowane wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne żywienie. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo będzie wprowadzona szczególna ostrożność dotycząca zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwróci się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC oraz wyparzanie).
 3. Pracownicy przedszkola, mający bezpośredni kontakt z dziećmi, będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Dopuszcza się korzystanie z toalety różnych grup przedszkolnych z zachowaniem wzajemnej izolacji oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych w toaletach po każdej z grup.  
 6. Opracowano procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub personelu przedszkola. (załącznik nr 2)
 7. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki/dezynfekcja rąk).
 8. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 9. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 2-dniowej kwarantannie.
 10. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia w grupie wychowawczej lub całej placówce na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci w placówce.

 

III.

Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w czasie stanu epidemiologicznego Przedszkolu nr 44 w Gdyni wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Osoby zobowiązane do zapoznania: nauczyciele i pracownicy przedszkola

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.
 3. Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni używane są każdorazowo z zachowaniem zaleceń producenta.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem u trzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 3 i 4).
 6. Na czas epidemii wyposażenie sal w dywany zostało ograniczone do niezbędnego minimum, stosowane dywany są poddawane bieżącej dezynfekcji urządzeniem do czyszczenia parą.
 7. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców .
 8. Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie (monitoring – załącznik nr 5).

 

 

Aneks nr 1 do Procedur funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni w czasie zagrożenia epidemiologicznego

obowiązujących od 1 września 2020r.

I.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzona w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. W przypadku braku możliwości zapewnienia dzieciom żywienia przez przedszkole z powodu zamknięcia kuchni, w wyniku zakażenia pracowników wirusem Sars-Cov-2 lub kontaktu z osobą zakażoną, dopuszcza się możliwość wyposażenia przez rodziców dziecka w suchy prowiant na cały dzień pobytu w przedszkolu.
 2. Suchy prowiant powinien uwzględniać zasady zdrowego żywienia dzieci i składać się z: kanapek, chrupkiego pieczywa, owoców, soku, wody itp.
 3. Zabrania się przynoszenia słodyczy lub gotowych potraw wymagających podgrzania lub przechowywania w lodówce.
 4. Prowiant musi być przechowywany w pojemniku podpisanym imieniem dziecka i pozostawionym w szatni.
 5. Należy zaplanować racjonalny czas pobyt dziecka w przedszkolu z uwagi na charakter żywienia.

Rada dla nowych rodziców

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA - JAK POMÓC A NIE ZASZKODZIĆ

artykuł w zakładce "Rady dla Rodziców"

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.