^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że cenią sobie przede wszystkim kontakty społeczne ich dziecka oraz możliwość otrzymywania o nich informacji zwrotnych. Dużą wagę przywiązują także do stworzenia przez siebie – dzięki systematycznym spotkaniom – tzw. grupy wzajemnego wsparcia. Według rodziców, ich dzieci cieszą się, że mogą przebywać z innymi dziećmi oraz mogą brać udział w różnych zajęciach kierowanych przez nauczyciela – szczególnie w zabawach muzycznych, plastycznych, dowolnych w sali i ogrodzie. Opinie te wskazują na to, że organizowane zajęcia to niezwykle cenna inicjatywa. Spotkania mają duże powodzenie, czego dowodem jest coraz wyższa frekwencja. 

Szczegóły działalności Stowarzyszenia i roczny harmonogram spotkań znajduje się w Ofercie edukacyjnej w zakładce ,,Działalność Stowarzyszenia”.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.