^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Współpraca ze środowiskiem

Tradycją naszego przedszkola jest aktywna i systematyczna  współpraca  z różnymi instytucjami, dzięki której dzieci mają okazję: 

- uczestniczyć w warunkach środowiska przedszkolnego;

- kształtować poglądy i nawyki proekologiczne;

- poznawać charakter i znaczenie pracy ludzi różnych zawodów;

- nabywać postawy i zachowania pożądane społecznie, 

- poznawać zasady bezpiecznych zachowań , postępowań w sytuacjach zagrożeń, 

- przyswajać sobie zasady zdrowego odżywiania się i kulturalnych zachowań, 

- nabywać nawyki dbania o higienę,

- aktywnie uczestniczyć w konkursach i akcjach społecznych,

- zapoznać się ze środowiskiem szkolnym.

 

Partnerami naszego przedszkola są:

1. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym organizujące na terenie naszego przedszkola, raz w miesiącu, Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy. Program przedsięwzięcia skierowany jest do dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią lub patologicznych, nie uczęszczających na co dzień do przedszkola.

2. Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki podejmujący problemy ekologiczne. Działania podejmowane w celu ich rozwiązania skierowane są przede wszystkim na zwalczanie skutków zagrożeń środowiskowych i poszukiwanie alternatywnych systemów wartości o charakterze proekologicznym. Ogromną rolę w tych działaniach odgrywa edukacja ekologiczna, która powinna być prowadzona jak najwcześniej. Wiadomo bowiem, że o wiele trudniej zmienić jest poglądy i nawyki już ukształtowane u ludzi dorosłych niż kształtować je u małych dzieci.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez współpracę z którym dzieci mają możliwość odczuwania potrzeby pomagania innym: gorzej sytuowanym, cierpiącym z powodu choroby czy niedostatku.

4. Klub Marynarki Wojennej Riwiera umożliwiający:

-  kontakt dzieci z obrazami malarstwa marynistycznego, z różnorodnymi technikami  plastycznymi, 

- z zabytkową architekturą,

-  udział dzieci w akcjach charytatywnych,

-  promowanie przedszkola na terenie miasta Gdynia.

5. Biblioteka propagująca czytelnictwo i podnosząca wartość książki w życiu dziecka.

6. Szkoły Podstawowe: Nr 42, Nr20

7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.