^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drodzy Rodzice, wita Was grudzień

           TEMATY KOMPLEKSOWE W TYM MIESIĄCU:

 1. Jak wyglądał świat przed milionem lat
 2. Zima nad Morzem Bałtyckim
 3. Idzie zima ze śniegiem
 4. Idą święta (temat realizowany metodą projektu edukacyjnego)

 

 • Wzbogacanie wiadomości na temat czasów prehistorycznych
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa na temat dinozaurów
 • Odkrywanie litery l – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: =,<,> oraz zastosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Zdobycie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika
 • Kultywowanie polskich tradycji
 • Zdobycie wiedzy na temat położenia Morza Bałtyckiego na mapie Polski
 • Wzbogacanie wiadomości na temat mieszkańców Morza Bałtyckiego
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania dłuższych wypowiedzi
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Odkrywanie litery y – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Poszerzenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie i związanych z aktualną porą roku
 • Określnie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do pory roku
 • Poznanie zimowych dyscyplin sportowych
 • Okrywanie zapisu cyfrowego liczby: 7
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • Posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 • Poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń świątecznych oraz treści życzeń
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • Odkrywanie litery r – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności wokalnych
 • Wyrabianie poczucia rytmu
 • Rozpoznawanie i utrwalanie poznanych liter
 • Rozpoznawanie i utrwalanie poznanych cyfr

Wierszyk i piosenka na grudzień

WIERSZ I PIOSENKA NA GRUDZIEŃ

WIERSZ K. DATKUN–CZERNIAK „PRACOWITA ZIMA”

Zima, zima biała,

drogi zasypała.

Z chmury śnieg prószy,

mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

śniegiem uproszone.

Lód lśni już na rzekach,

a zima narzeka;

- Tyle pracy jeszcze mam!

- Czyja rade sobie dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

wodę w rzekach zamroziła,

zaprosiła dzieci w koło;

- Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze;

- I niech każdy z was pamięta!

Najważniejsza w zimie sprawa

To bezpieczna jest zabawa.

 

PIOSENKA PT. „IDĄ ŚWIĘTA”

1Na dworze śnieg już spadł,

    na dworze szczypie mróz,

    a w domu ciepło tak,

    bo święta przyszły już.

Ref.: Biały opłatek na stole,

I potraw świątecznych dwanaście,

dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

w mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny zimowy czas.

 2. Choinka błyszczy, lśni

     tysiącem  różnych barw,

     migocze w świetle świec

     i pachnie tak jak las.

Ref.: Biały opłatek …

O G Ł O S Z E N I E

      SZANOWNI RODZICE!

W środę, 13 października br. o godz. 10:00

dzieci z naszej grupy wybierają się autokarem
do kina Helios w Gdyni

na film pt.
„Lessie, wróć!”

Koszt: 13 zł bilet do kina i 15 zł autokar.

Bardzo prosimy Państwa, aby dzieci w tym dniu przyszły
do Przedszkola do godz. 8:00
i koniecznie przyniosły ze sobą maseczki.

Przypominamy, że nadal obowiązują nas obostrzenia,

więc zakrywanie nosa i ust maseczką w niektórych sytuacjach, jest nadal obowiązkowe.

                                       

Plany na listopad

Tematy w miesiącu listopadzie:

 1. Moja rodzina- moja ojczyzna – Polska (temat realizowany metodą projektu edukacyjnego)
 2. Nasze domy – moje prawa i obowiązki
 3. Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie symboli oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.

 

„ Przybyli Ułani”

 

Przybyli ułani pod okienko,/bis

Pukają, wołają: – Puść, panienko!/bis

– O Jezu, a cóż to za wojacy!/bis

– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy./bis

– Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis

– Za nami piechoty pełne błonie./bis

– O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?/bis

– Warszawę odwiedzić byśmy radzi./bis

– Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno /bis

 

 

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY...

 

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

DRODZY RODZICE, WITA WAS PAŹDZIERNIK

           TEMATY KOMPLEKSOWE W TYM MIESIĄCU:

 1. Idzie jesień … przez ogród i sad
 2. Idzie jesień … do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień … z deszczem

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt
 • Utrwalanie kolejności występowania pór roku, dni tygodnia
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa na temat świata przyrody
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Okrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonywanych z nich przetworów
 • Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania dłuższych wypowiedzi
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy
 • Okrywanie zapisu cyfrowego liczby: 3
 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia i zwyczajów jesiennych zwierząt leśnych
 • Obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodnie jesienią
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody
 • Poznawanie zastosowanie węgla i wełny
 • Zapoznani się z figura geometryczna - prostokątem
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności wokalnych
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Rozpoznawanie i utrwalanie poznanych liter
 • Okrywanie zapisu cyfrowego liczby: 4
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • Posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do pory roku
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.