^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Piosenka dla mamy!

Piosenka dla naszych mam <3

„TA PIOSENKA JEST DLA MAMY”  Arka Noego

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,

Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

 

 

 

Witamy w maju!

Witamy w maju :)

W maju będziemy realizować następujące tematy:

1. Łąka w maju

2. Moja ojczyzna

3. Moja miejscowość, mój region

4. Portret rodzinny

 

                                                   Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

 • Poznawać zwierzęta polne
 • nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,
 • poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,
 • poznawać herb swojej miejscowości,
 • poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,
 • opisywać wygląd rodziców,
 • wyjaśniać wieloznaczności słowa dom,
 • przedstawiać przygotowany programu artystyczny dla mam,
 • tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),
 • tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
 • stosować pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ),
 • wymyślać zdrobnienia i zgrubienia (np. kot – kotek – kocisko),
 • wdrażać do poprawnego stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),
 • wyodrębnianiać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań),
 • układać rymy do podanych słów,
 • rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej),
 • rozwijać sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach plastycznych,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wykonywanie prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami,
 • posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • dodawać i odejmować w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

plany na styczeń

Nasze tematy na styczeń:

1. Mijają dni, miesiące, lata...

2. Zima i zwierzęta

3. Babcia i dziadek

4. Zabawki

 

Piosenka:

 „Moja babcia i mój dziadek”

1. Moja babcia i mój dziadek

to wspaniali są dziadkowie

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

2. Poprosimy naszą babcię

babci z tajemniczą miną

opowiadaj swoją bajkę

a za każdym razem inną

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

3. Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym

Dziadku powiedz nam zagadkę

całkiem nową prosto z głowy.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

 

Wiersz:

 „Jedzie zima”

Autor : Cz. Janczarski

Przypłynęła chmura sina.

Od północy wiatr zacina.

Kot wyjść z domu nie ma chęci.

Coś się tam na dworze święci!

Kraczą wrony na parkanie:

- Jedzie zima , groźna pani!

I już lecą z nieba śnieżki,

zasypują drogi, ścieżki,

pola, miedzę i podwórka,

dach, stodoły, budę Burka.

Kraczą wrony na jabłoni:

- Jedzie zima parą koni!

Mróz ściął lodem brzeg strumyka.

Zając z pola w las pomyka.

Krasnalowi zmarzły uszy,

już spod pieca się nie ruszy!

Kraczą wrony na brzezinie:

- Oj, nieprędko zima minie!

 

Nasze plany na marzec

MARZEC

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Wiosnę witamy i o Ziemię dbamy.
 3. Wiosenne przebudzenie
 4. Wielkanoc

 

Piosenka:

Żartowniś marzec

1.Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe

A ubrania ma od deszczu prawie całkiem mokre

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napaść, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

2.Wiosna wzięła się pod boki,

Dzieci jest jej szkoda.

-Oj, Ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałoby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

3. Marzec skoczył hop! Pod chmury

I mówi do cioci:

-Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzuć więc na dzieci!

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

 

Wiersz

Marzec autor Ewa Sujecka

Już na niebie jaśniej,

Czasem słonko grzeje

Wyjrzał z ziemi krokus

Do słonka się śmieje.

I przebiśnieg biały

Na świat się gramoli

Rozkoszować będą

Ciepłem się do woli.

I choć czasem jeszcze

Śnieżek biały prószy,

To z kryjówki zając

Już wystawił uszy

Cały świat niebawem

Gdzieś w roztopach zaśnie

Lecz mnie to nie dziwi

Bo to marzec właśnie

Grudzień

TEMATY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GR. VII

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat?
2.Co ja czuję, czyli nasze emocje 
3. Idą święta
4. Czyste powietrze wokół nas

Treści programowe:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, przejmowanych od pokoleń)
 • kształtowanie poczucie przynależności narodowej
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka
 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
  budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
 • budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i uczuciami
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
 • rozpoznawanie małych i wielkich liter
 • utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D, l, L, r, R, y, u, U
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej)
  i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i
 • doskonalenie umiejętności przeliczania

 

Tematy kompleksowe w miesiącu listopadzie:


1. Moja rodzina – mój dom, moja ojczyzna
2. Moje prawa i obowiązki
3. Zdrowie i bezpieczeństwo

-Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
-Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
-Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
-Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
-Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
-Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji; opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów; rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców; rozwijanie logicznego myślenia.
-Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
-Poznawanie symboli oraz barw narodowych.
-Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
-Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
-Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
-Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
-Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.