^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przewidywane osiągnięcia dziecka na miesiąc kwiecień

1. Temat kompleksowy: Wiosenne powroty – tydzień I

Dziecko:
– rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki
– słucha z uwagą czytanego tekstu
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– słucha utworów muzyki poważnej
– wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków
– tworzy własne improwizacje ruchowe do muzyki poważnej
– dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej)
– układa chodniczek w kolorach wiosny
– tworzy przeczenia do podanych określeń przymiotnikowych
– wykonuje bociana z elementów
– wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
– wykonuje proste obliczenia na podstawie obrazków

2. Temat kompleksowy: Wiosna na wsi – tydzień II

Dziecko:
– rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach
– słucha z uwagą czytanego tekstu
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– wskazuje jedną rzecz, którą potrafi robić dobrze
– słucha piosenki
– naśladuje odgłosy zwierząt
– lepi z plasteliny figurki wiejskich zwierząt
– rozwijanie sprawności dłoni
– odpowiada na pytania dotyczące wiersz
– nazywa wybrane młode zwierzęta z wiejskiego podwórka

3. Temat kompleksowy: Wielkanoc – tydzień III

Dziecko:
– wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku
– odpowiada na pytania dotyczące wiersza
– rozróżnia kraszankę i pisankę
– wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki
– ilustruje ruchem utwory muzyki poważnej
– poznaje symbole świąteczne
– wykorzystuje koła do wykonania pracy plastycznej
– wykonuje kurczaka wielkanocnego z wypychanki
– układa puzzle o tematyce świątecznej
– rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą
– rozwiązuje zagadki dotyczące świąt

4. Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę – tydzień IV

Dziecko:
– wie, jak można chronić przyrodę
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– wie, jak segregować śmieci
– wskazuje i nazywa właściwe i niewłaściwe zachowania (w kontekście dbania o przyrodę)
– śpiewa refren piosenki
– wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie
– liczy na konkretach do czterech
– poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu
– wykonuje pracę plastyczną
– tworzy kodeks przyjaciela przyrody
– dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe

Piosenka i wiersz

Piosenka „Wiewiórka”

Zwinna wiewióreczka na drzewo umyka,

to zerka na dzieci, to do ich koszyka.

Chodźcie ze mną proszą, dajcie mi orzeszka,

za to wam pokażę, kto na drzewie mieszka.

Ref: Wiewióreczko miła, ja orzeszki mam,

Bardzo proszę, wiewióreczko- orzeszka ci dam.

     Wiewiórki rodzina w dziupli się schowała,

wesołą gromadką gości powitała.

Na co masz ochotę, wiewiórko wybieraj,

razem z dziećmi swymi do dziupli zabieraj.

Ref: Wiewióreczko miła…

Będą to zapasy na czas długiej zimy,

dla ciebie, wiewiórko, oraz twej rodziny.

Domem twoim parki i dziuple na drzewach,

nie zamieszkasz z nami – o tym wiedzieć trzeba.

Ref: Wiewióreczko miła…

Wiersz „Zabawa z wiosną” B. Szelągowska

Stąpa wiosna po łące. Idzie cicho i słucha.

Tyle dźwięków cudownych wpada wiośnie do ucha!

„Ka, ka, ko, ko, ki, ke, ke! Chyba też się pobawię.

Aka, aku, aki, ka i pobiegam po trawie.”

Wiosna goni motylka, wiosna bawi się z osą.

Zdjęła swoje buciki, bo pobiegać chce boso.

„Oko, oka, oke, ke! Ale tu jest przyjemnie.

Ika, ika, ike, ke. Bawcie się już beze mnie!”

I pobiegła do lasu! I pobiegła radosna,

nasion garść wysypując. Taka właśnie jest wiosna!

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy RODZICÓW na zebranie grupowe

dnia 07-03 o godzinie 17,00.

Celem spotkania będzie omówienie wyników obserwacji pedagogicznej,

realizacja zadań w pierwszym półroczu, oraz omówienie spraw bieżących.

                                                                     Do zobaczenia

Przewidywane osiągnięcia dziecka w marcu

Tydzień I Zwierzęta z dżungli i sawanny

 • Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.
 • Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Utrwala pojęcia: duży, mały.
 • Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.
 • Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby), z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • Nazywa zwierzęta i wskazuje ich cienie.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Segreguje zabawki według wielkości.
 • Zauważa rytm i próbuje go kontynuować.
 • Utrzymuje porządek w miejscu zabawy
 • Stosuje formy grzecznościowe.
 • Dba o swoje ubrania, wiesza kurtkę na wieszaku.

Tydzień II Zwierzęta naszych pól i lasów

 • Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Rozmawia na temat wysłuchanych piosenek.
 • Wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki.
 • Wskazuje obrazek, którego brakuje.
 • Wskazuje rzecz w podanym kolorze.
 • Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje.
 • Wymienia zasady zachowania się w lesie.
 • Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.
 • Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce.
 • Nazywa zwierzęta i opisuje ich wygląd.
 • Wykonuje proste prace plastyczne
 • Bierze udział w zabawach ruchowych
 • Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt.

Tydzień III Marcowa pogoda

 • Określa aktualną pogodę.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence.
 • Liczy w zakresie 4, stosując liczebniki porządkowe.
 • Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.
 • Uczestniczy w ćwi­czeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebie­nia miękkiego.
 • Wskazuje różnice między obrazkami.
 • Wymienia wybrane zjawiska pogodowe.
 • Nakłada takie same obrazki na siebie (zaba­wa Memory).
 • Ilustruje piosenkę ruchem.
 • Gra na instrumentach perkusyjnych.
 • Obserwuje chmury podczas pobytu w ogrodzie

Tydzień IV Wiosenne przebudzenie

 • Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.
 • Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).
 • Słucha utworów literackich dotyczących wiosny.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Słucha odgłosów przyrody i najbliższego otoczenia.
 • Maluje w rytmie natury.
 • Nazywa kolory.
 • Wymienia jeden element na inny element.
 • Eksperymentuje, bada przyrodę.
 • Mówi, co znajduje się na obrazkach.
 • Bawi się w kącikach zainteresowań.
 • Zachowuje właściwy tor oddechowy
 • Bierze udział w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała.
 • Dostrzega piękno wokół siebie – różnorodność roślin występujących w ogrodzie przedszkolnym.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.