^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na styczeń

 

W MIESIĄCU STYCZNIU BĘDZIEMY:

 - poznawać i nazywać ptaki odwiedzające karmnik;

- rozpoznawać pożywienie ptaków ;

- słuchać oraz naśladować głosy wybranych ptaków;

- dokarmiać ptaki;

- rozpoznawać i nazywać charakterystyczne elementy pogody zimowej;

- rozmawiać o bezpiecznych zabawach na śniegu;

- eksperymentować ze śniegiem;

- porównywać zimowe ubrania różnego typu,

- nazywać przedmioty związane z czynnościami higienicznymi znajdujące się na obrazkach;

- wymieniać elementy wyposażenia łazienki;

- poznawać zachowania prozdrowotne: odpowiednie ubieranie się zgodnie z pogodą, potrzeba przebywania i ruchu na świeżym powietrzu, postępowanie w czasie przeziębienia, np. korzystanie z chusteczek higienicznych, technika zasłaniania ust podczas kichania

- wyrabiać nawyki higieniczno – kulturalne związane z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków

- słuchać z uwagą czytanego tekstu;

- odpowiadać na pytania dotyczące opowiadania;

- opowiadać o babci dziadku;

- kształtować pozytywne relacje z osobami starszymi;

- uczyć się okazywać miłość i szacunek babciom i dziadkom;

- wykonywać upominki dla dziadków;

- rozwiązywać zagadki tematyczne;

- doskonalić wymowę poprzez ćwiczenia artykulacyjne;

- przeliczać w dostępnym dla nas zakresie;

- doskonalić percepcję słuchową i wzrokową;

- wzbogacać doświadczenia plastyczne;

- ćwiczyć poprawne posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami;

- doskonalić sprawność ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach i zajęciach ruchowych;

- poznawać i śpiewać nowe piosenki;

- doskonalić umiejętności związane z samodzielnością;

- doskonalić swoje relacje z kolegami i koleżankami z grupy;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.

 

Piosenka na styczeń: ,,Babciu, droga babciu"


Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy - tup, tup, tup,

teraz babciu Ty to zrób!

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy - raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy - raz, dwa, trzy,

teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

teraz dziadku daj nam Ty!

 

Wiersz na styczeń: P. Siewiera – Kozłowska ,,Ptasia rodzinka”

Szary wróbel – ćwir, ćwir, ćwir

I sikorka – cir, cir, cir.

Dziś stukają nam w okienko,

Proszą pięknie o ziarenko.

Mały gołąb głośno woła:

- Pełno śniegu dookoła.

Dzieci ptaszki zobaczyły,

Wnet okienko otworzyły.

Są okruszki, są ziarenka

Dla gołąbka i wróbelka.

Dla sikorki jest słoninka.

Cieszy się ptasia rodzinka.

 

 

Wiersz

Choineczka.
(Iwona Róża Salach)


Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.
Przywieźli ją ludzie
po zamarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci
Widzicie, jak świeci?

Piosenka.

       Choinka
(sł. i muz. Bożena Forma).

I. Przyjechała do nas
choinka zielona,
stoi w naszej sali,
pięknie przystrojona.
Ref.: La, la, la, choinka zielona,
stoi w naszej sali,
pięknie przystrojona.
II. Wiszą na niej bombki,
pierniki pachnące,
duża złota gwiazda,
ciasteczka chrupiące.
Ref.: La, la, la... 
III. Święta się zbliżają,
tańczą wszystkie dzieci,
choinka lampkami
jasno wszystkim świeci.
Ref.: La, la, la...

Przewidywane osiągnięcia dziecka

W I tygodniu grudnia, w trakcie realizacji tematu kompleksowego Czy smoki to dinozaury?, dziecko:

– wymienia konsekwencje niewłaściwego ubierania się w zależności od warunków pogodowych,

– uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu,

− uczestniczy w zabawach ruchowych: bieżnych, rozwijających koncentrację uwagi, orientacyjno-porządkowych,

– rozpoznaje podstawowe emocje – smutek, złość, strach, radość,

- odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego,

– reaguje na zmianę tempa,

– łączy obrazki tych samych przedmiotów – małych i dużych,

– wie, że węgiel powstał ze skamieniałych drzew i innych roślin,

̶ wie, że górnik pracuje w kopalni,

̶ lepi figurki dinozaurów,

̶ porównuje obrazki, wskazuje trzy różnice między nimi,

̶ układa koła według dostrzeżonego rytmu,

̶ liczy w zakresie trzech.

W II tygodniu pod hasłem: To już zima, dziecko:

uczestniczy w zabawach ruchowych: o charakterze integracyjnym, orientacyjno-porządkowym, muzyczno-ruchowym, ruchowo-naśladowczym,

– bezpiecznie bawi się na śniegu,

- określa, jak się czują bałwanki przedstawione na obrazkach; naśladuje ich emocje,

– przestrzega zasad ustalonych w zabawie,

- wymienia oznaki zimy,

– nazywa kolory podstawowe,

– wydziera z papieru,

– porusza się przy piosence,

– szereguje przedmioty według wzrastającej wielkości, a potem – malejącej wielkości,

̶ określa, jaki jest śnieg,

̶ porównuje długość dwóch przedmiotów, stosuje słowa: długi, krótki.

Poprzez realizację III tematu kompleksowego Święta tuż-tuż, przewidujemy, iż dziecko :

– uczestniczy w zabawach ruchowych,

– bawi się śniegiem na świeżym powietrzu,

– wymienia zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych,

– pokazuje, jak się cieszy, że będą święta,

– stara się współdziałać w zabawach,

̶ wspólnie ubiera choinkę w sali,

̶ bawi się z rówieśnikami,

- wypowiada się na temat utworu literackiego,

– wodzi palcami po śladzie rysunku,

– porównuje gałązki świerka i sosny,

– wykonuje gwiazdkę z długich i z krótkich pasków papieru,

– wspólnie wykonuje łańcuszek na choinkę z kolorowych pasków papieru,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

̶ recytuje wiersze.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.