^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na kwiecień

Tematy kompleksowe:
1. Chciałbym zostać sportowcem.
2. Chciałbym być kosmonautą.
3. Dbamy o Ziemię.
4. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

- wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
- rozwijanie sprawności całego ciała,
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
- uważne słuchanie rozmówcy,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami,
- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- wskazywanie wymienionych części ciała,
- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
- porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
- wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
- składanie ubrań przed leżakowaniem,
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
- sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
- odpowiadanie na pytania,
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
- powtarzanie krótkich rymowanek,
- sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
- uczestniczenie w zabawach twórczych,
- udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- odkładanie prac na półki indywidualne,
- dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
- obserwowanie piszących dorosłych,
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
- liczenie palców, przedmiotów itp.,
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
- poznawanie pojazdów ekologicznych oraz znaczenia sadzenia drzew w mieście,
- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),
- słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
- słownictwo w języku obcym,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
- budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
- składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.