^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plany na miesiąc luty

• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
• poznawanie pracy kucharki,
• poznawanie przeznaczenia sztućców
• rozwijanie umiejętności matematycznych: liczenia w zakresie czterech; liczenie palców, przedmiotów itp., liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika; określanie wysokości przedmiotów(wysoki, niski); rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów (przykłady lekkich przedmiotów i ciężkich przedmiotów); układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych; składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• rozwijanie mowy, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, wyraźne mówienie; wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów; rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy; wypowiadanie się prostymi zdaniami; doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi; naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych; słuchanie po polsku bajek, baśni i legend innych narodów; reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
• umuzykalnianie dzieci – rytmiczne poruszanie się przy piosence; rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
• rozwijanie sprawności manualnych.: malowanie, stemplowanie, ozdabianie rysunków według własnych pomysłów,
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
• podejmowanie prób wspólnych zabaw,
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
• zakładanie ubrań, butów,
• korzystanie z toalety.
• nabywanie koordynacji ruchowej,
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.