^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na styczeń

 

W MIESIĄCU STYCZNIU BĘDZIEMY:

 - poznawać i nazywać ptaki odwiedzające karmnik;

- rozpoznawać pożywienie ptaków ;

- słuchać oraz naśladować głosy wybranych ptaków;

- dokarmiać ptaki;

- rozpoznawać i nazywać charakterystyczne elementy pogody zimowej;

- rozmawiać o bezpiecznych zabawach na śniegu;

- eksperymentować ze śniegiem;

- porównywać zimowe ubrania różnego typu,

- nazywać przedmioty związane z czynnościami higienicznymi znajdujące się na obrazkach;

- wymieniać elementy wyposażenia łazienki;

- poznawać zachowania prozdrowotne: odpowiednie ubieranie się zgodnie z pogodą, potrzeba przebywania i ruchu na świeżym powietrzu, postępowanie w czasie przeziębienia, np. korzystanie z chusteczek higienicznych, technika zasłaniania ust podczas kichania

- wyrabiać nawyki higieniczno – kulturalne związane z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków

- słuchać z uwagą czytanego tekstu;

- odpowiadać na pytania dotyczące opowiadania;

- opowiadać o babci dziadku;

- kształtować pozytywne relacje z osobami starszymi;

- uczyć się okazywać miłość i szacunek babciom i dziadkom;

- wykonywać upominki dla dziadków;

- rozwiązywać zagadki tematyczne;

- doskonalić wymowę poprzez ćwiczenia artykulacyjne;

- przeliczać w dostępnym dla nas zakresie;

- doskonalić percepcję słuchową i wzrokową;

- wzbogacać doświadczenia plastyczne;

- ćwiczyć poprawne posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami;

- doskonalić sprawność ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach i zajęciach ruchowych;

- poznawać i śpiewać nowe piosenki;

- doskonalić umiejętności związane z samodzielnością;

- doskonalić swoje relacje z kolegami i koleżankami z grupy;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.

 

Piosenka na styczeń: ,,Babciu, droga babciu"


Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy - tup, tup, tup,

teraz babciu Ty to zrób!

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy - raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy - raz, dwa, trzy,

teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

teraz dziadku daj nam Ty!

 

Wiersz na styczeń: P. Siewiera – Kozłowska ,,Ptasia rodzinka”

Szary wróbel – ćwir, ćwir, ćwir

I sikorka – cir, cir, cir.

Dziś stukają nam w okienko,

Proszą pięknie o ziarenko.

Mały gołąb głośno woła:

- Pełno śniegu dookoła.

Dzieci ptaszki zobaczyły,

Wnet okienko otworzyły.

Są okruszki, są ziarenka

Dla gołąbka i wróbelka.

Dla sikorki jest słoninka.

Cieszy się ptasia rodzinka.

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.