^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00      Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                        Czynności opiekuńcze, higieniczne i organizacyjne.

                        Zabawy spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                        Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne  zabawy i ćwiczenia

                        prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8.00 – 8.15      Zabawy i ćwiczenia poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8.15 – 8.30      Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

                        Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8.30 – 9.00      Śniadanie.

                        Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

                        Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

                        Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9.00 – 12.00    Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć

                         programowych.

                        Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu.

                        Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                        Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

                       

12.00 – 12.30  Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.30 – 13.00  Obiad.

                       Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i spożywania

                        posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

                        Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

13.00 – 14.30  Odpoczynek.

                        Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu.

                        Indywidualna praca z dzieckiem: wyrównawcza, opiekuńcza, mająca na celu

                        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

                        Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                        Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

14.30 – 14.50 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.50 – 15.10  Podwieczorek.

                       Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.  

                        Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

                        Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

15.10 – 17.00  Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu .

                        Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dzieckiem, dostosowane do jego

                        możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania

                        i uzdolnienia dziecka. Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne dla dziecka z

                        niepełnosprawnością. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.