^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedstawiciele RR 2020/21

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przedstawiciele poszczególnych grup wybrani w drodze głosowania na zebraniach grupowych w roku szkolnym 2020/21

 

Gr. I – Kamila Bielawska, Małgorzata Szurek, Monika Groth.

Gr. II – Magdalena Woźniak, Błażej Chyliński, Dorota Filipczak.

Gr. III – Agnieszka Urbanowicz, Ewa Orzelska, Gabriela Olbryś.

Gr. IV – Katarzyna Borkowska, Marta Jurewicz, Radosław Hinc

Gr. V – Anna Hellich, Kamila Głowacka, Sylwia Ochmanek.

Gr. VI – Małgorzata Korobczak, Marcin Tyborski, Anna Zielińska.

Gr. VII – Agata Lewandowska, Agnieszka Małakowska, Marzena Jaros.

Gr. VIII – Magdalena Bastian, Małgorzata Mieczkowska, Małgorzata Potocka.

Gr. IX – Mariola Michalik, Anna Tondytko, Irena Dziwisz-Olszak.

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Marcin Tyborski

Wiceprzewodnicząca – Agata Lewandowska

Protokolantka – Katarzyna Borkowska

Skarbnik - Błażej Chyliński

Komisja Rewizyjna – Magdalena Bastian, Katarzyna Borkowska

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.