^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rekrutacja 2021/22 - wskazówki 2

Szanowni Państwo,

14 kwietnia 2021r. od godz. 12.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od tego momentu zaczyna się procedura odwoławcza (szczegóły dostępne są w zasadach rekrutacyjnych).

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą zwrócić się do Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 44 ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Mają na to 7 dni kalendarzowe od dnia 14 kwietnia.

Powyższe pismo należy złożyć osobiście w kancelarii dyrektora przedszkola w godz. 9.00-15.00.

Komisja Rekrutacyjna sporządzi uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu 5 dni od otrzymania pisma, następnie powiadomi Państwa o sposobie odebrania pisma.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.