^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bezpieczny Przedszkolak

Podziękowanie 
 

                                                                                           Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,

                                                                                           lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

                                                                                                                                   Konstanty Neyman      

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole ponownie przystąpiło do realizacji Gdyńskiego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak”pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

Program adresowany jest do dzieci z najstarszych grup wiekowych gdyńskich przedszkoli i uwzględnia cele Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten powstał z obowiązku i potrzeby uczenia bezpiecznych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, na rok przed rozpoczęciem edukacji w szkole. By osiągnąć zamierzony cel, należy w sposób systematyczny zaplanować zajęcia, spotkania dotyczące bezpieczeństwa.
Cele ogólne realizowanego programu to:

 1. Zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
 2. Podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku.
 3. Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego.
 4. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 1. Rozumie pojęcie „bezpieczeństwa”
 2. Zna i właściwie rozpoznaje zagrożenia, na jakie może być narożne podczas zabawy
 3. Potrafi dokonywać właściwych wyborów w zakresie miejsca, przedmiotu i czasu zabawy
 4. Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
 5. Współdziała zespołowo podczas udzielania pierwszej pomocy
 6. Wie, na czym polega praca policjanta, strażnika miejskiego, ratownika medycznego.

Metody, formy i środki:

W celu realizacji programu stosowane mogą być następujące metody:

 1. Spacery i wycieczki
 2. Spotkania i pogadanki z ratownikami medycznymi, policjantami, strażakami itp.
 3. Metody aktywizujące: drama, techniki twórczego myślenia.
 4. Pokazy multimedialne.
 5. Zajęcia sprzyjające ekspresji i percepcji twórczej: plastyka, muzyka, taniec.
 6. Udział w konkurach i wystawach.

W naszym przedszkolu uczestnikami programu są dwie grupy zerówkowe: VII i VIII. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo stanowią wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu instytucje i organizacje. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków oraz umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Założeniem gdyńskiego programu „BezpiecznyPrzedszkolak” jest wspieranie nauczycieli w realizacji zadań podstawy programowej w koordynacji z działaniami służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podczas realizacji programu podejmujemy współpracę z komendami miejskimi Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z wolontariuszami z gdyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i ratownikami medycznymi. Spotkania przedszkolaków z przedstawicielami tych instytucji wpisują się w zagadnienia związane z uczeniem dzieci bezpiecznych zachowań. Warto więc pamiętać, że uczenie dzieci zasad bezpiecznej zabawy, wypoczynku i nauki jest jednym z najważniejszych zadań nauczyciela.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.