^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Odprowadzam sam"

Zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami do wzięcia udziału kampanii „Odprowadzam sam”

Tak jak w ubiegłych latach, również i w tym roku bierzemy udział w kampanii „Odprowadzam sam” organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni UM w Gdyni. Główny cel projektu to przede wszystkim  zmniejszenie ruchu samochodowego przy gdyńskich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych,zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas ich codziennej podróży do placówki oraz edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,   promocja zrównoważonych sposobów przemieszczania się po mieście w codziennych podróżach , w szczególności chodzenia pieszo oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, poprzez regularne odprowadzanie dzieci do placówki zamiast odwożenia ich samochodem.

    Zasady kampanii są bardzo proste. Każde dziecko, które przyszło do przedszkola na piechotę, rowerem (hulajnogą, na rolkach itp), autobusem, trolejbusem, pociągiem czy nawet samochodem (w przypadku gdy rodzice zaparkowali w pewnej odległości od placówki i przespacerowali się z dzieckiem) otrzymuje naklejkę do naklejenia na plakat-drzewko.

Wszystkie dzieci otrzymają materiały edukacyjne, pamiątkowy certyfikat a także sadzonkę drzewka, o którą będą mogły dbać, żyjąc w mniej zanieczyszczonym środowisku.

 

Bezpieczny Przedszkolak

Podziękowanie 
 

                                                                                           Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,

                                                                                           lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

                                                                                                                                   Konstanty Neyman      

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole ponownie przystąpiło do realizacji Gdyńskiego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak”pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

Program adresowany jest do dzieci z najstarszych grup wiekowych gdyńskich przedszkoli i uwzględnia cele Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten powstał z obowiązku i potrzeby uczenia bezpiecznych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, na rok przed rozpoczęciem edukacji w szkole. By osiągnąć zamierzony cel, należy w sposób systematyczny zaplanować zajęcia, spotkania dotyczące bezpieczeństwa.
Cele ogólne realizowanego programu to:

 1. Zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
 2. Podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku.
 3. Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego.
 4. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 1. Rozumie pojęcie „bezpieczeństwa”
 2. Zna i właściwie rozpoznaje zagrożenia, na jakie może być narożne podczas zabawy
 3. Potrafi dokonywać właściwych wyborów w zakresie miejsca, przedmiotu i czasu zabawy
 4. Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
 5. Współdziała zespołowo podczas udzielania pierwszej pomocy
 6. Wie, na czym polega praca policjanta, strażnika miejskiego, ratownika medycznego.

Metody, formy i środki:

W celu realizacji programu stosowane mogą być następujące metody:

 1. Spacery i wycieczki
 2. Spotkania i pogadanki z ratownikami medycznymi, policjantami, strażakami itp.
 3. Metody aktywizujące: drama, techniki twórczego myślenia.
 4. Pokazy multimedialne.
 5. Zajęcia sprzyjające ekspresji i percepcji twórczej: plastyka, muzyka, taniec.
 6. Udział w konkurach i wystawach.

W naszym przedszkolu uczestnikami programu są dwie grupy zerówkowe: VII i VIII. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo stanowią wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu instytucje i organizacje. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków oraz umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Założeniem gdyńskiego programu „BezpiecznyPrzedszkolak” jest wspieranie nauczycieli w realizacji zadań podstawy programowej w koordynacji z działaniami służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podczas realizacji programu podejmujemy współpracę z komendami miejskimi Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z wolontariuszami z gdyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i ratownikami medycznymi. Spotkania przedszkolaków z przedstawicielami tych instytucji wpisują się w zagadnienia związane z uczeniem dzieci bezpiecznych zachowań. Warto więc pamiętać, że uczenie dzieci zasad bezpiecznej zabawy, wypoczynku i nauki jest jednym z najważniejszych zadań nauczyciela.