^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Porady logopedyczneneurologopeda Ewa Trzeszan

Co możesz zrobić dla dziecka, które jest już na świecie?

 1. Uważnie obserwuj jego rozwój.
 2. Stosuj się do poleceń lekarzy.
 3. Nie lekceważ żadnych symptomów chorobowych.
 4. Dużo czytaj i rozmawiaj ze specjalistami na temat rozwoju dziecka, głównie z psychologiem i logopedą.
 5. Zapewnij mu warunki do prawidłowego rozwoju, wzrostu, nauki.
 6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości udaj się natychmiast do specjalisty.

Co możesz zrobić dla swojego nienarodzonego jeszcze dziecka?

 1. Przed zajściem w ciążę zaszczep się przeciwko groźnym dla płodu chorobom zakaźnym (różyczka, grypa, taksoplazmoza).
 2. Dbaj o prawidłowy przebieg ciąży (nie pal papierosów, nie pij alkoholu, nie stosuj innych używek).
 3. Unikaj stresów.
 4. Odwiedzaj systematycznie lekarza ginekologa.
 5. Wykonuj wszystkie niezbędne badania prenatalne (kontroluj swoje ciśnienie i poziom cukru we krwi).
 6. Uprawiaj dozwolone sporty.
 7. Odżywiaj się prawidłowo.
 8. Jak najczęściej mów do dziecka, głaszcz je, okazuj mu dużo czułości, słuchaj z nim muzyki i śmiej się do niego (po prostu stymuluj jego rozwój jeszcze w łonie).

Etapy korekcji wad wymowy

 1. Ćwiczenia przygotowawcze w formie zabawy.
 2. Wywołanie prawidłowej głoski.
 3. Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski w logotomach i grupach spółgłoskowych.
 4. Utrwalenie prawidłowej wymowy danej głoski w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, wygłosie).
 5. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w zestawach wyrazowych, wyrażeniach dwuwyrazowych.
 6. Prawidłowa wymowa danej głoski w zdaniach (krótszych potem dłuższych).
 7. Prawidłowa wymowa głoski w wierszykach, krótkich tekstach czytanych i mówionych z pamięci w gabinecie logopedycznym.
 8. Prawidłowa wymowa danej głoski w każdej sytuacji życia codziennego.

Jak możesz dbać o głos Twojego dziecka?

 1. Nie pozwól mu pić gazowanych napojów.
 2. Nie pozwól dziecku przekrzykiwać nikogo.
 3. Nie pozwól mu szeptać za często.
 4. Zawsze wylecz do końca każdą infekcję gardła Twojego dziecka.
 5. Nie pozwalaj mu oddychać ustami podczas mroźnego dnia.
 6. Nie podawaj mu lodowatych napojów w upalny dzień.

Etapy terapii logopedycznej

I Wstępna stymulacja logopedyczna dla dzieci od około 3 roku życia w trakcie, której:

 1. Usprawniamy słuch awerbalny i werbalny.
 2. Wzbogacamy słownictwo.
 3. Doskonalimy orientację przestrzenną.
 4. Ćwiczymy grafomotorykę.
 5. Doskonalimy koncentrację uwagi.
 6. Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową (integracja percepcyjno-motoryczna).
 7. Prowadzimy zajęcia oddechowe i usprawniające aparat artykulacyjny w formie zabawowej.

II Właściwa terapia logopedyczna, oparta na metodzie ruchów artykulacyjnych z wykorzystaniem układanki fonetycznej „Układamy wzorce wymowy”, w trakcie, której:

 1. Usprawniamy aparat artykulacyjny pod kątem przygotowania do wywołania zaburzonych głosek.
 2. W dalszym ciągu uczymy dziecko prawidłowego i efektywnego oddychania.
 3. Korygujemy wadliwie wymawiane głoski i inne zaburzenia mowy (jąkanie, nosowanie, dysartria).
 4. Utrwalamy prawidłową wymowę wywołanych głosek w logotomach, grupach spółgłoskowych, wyrazach, zestawach wyrazowych, zdaniach, dłuższych tekstach, artykulacji samodzielnej i spontanicznej.
 5. Usprawniamy słuch fonematyczny (różnicowanie głosek podobnych).
 6. Usprawniamy pamięć słuchową, sekwencyjną, analizę i syntezę słuchową.
 7. Usprawniamy kinestezję artykulacyjną.

Kto wspomaga logopedę w jego pracy?

 1. Psycholog - określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rozległości ewentualnych deficytów.
 2. Ortodonta - zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi).
 3. Laryngolog - zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch.
 4. Foniatra - zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia.
 5. Pedagog - bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania (ortografia), czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów w zakresie wyżej wymienionych umiejętności.
 6. Pediatra - służy rodzicowi pomocą w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów.

Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 1. Od rodzaju zaburzenia.
 2. Od rozległości deficytów.
 3. Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię.
 4. Od współpracy terapeuty z rodzicami.
 5. Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem.

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 1. Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy.
 2. Od sprawności umysłowej dziecka.
 3. Od sprawności aparatu artykulacyjnego.
 4. Od prawidłowej kompleksowej diagnozy.
 5. Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu.
 6. Od wczesnego rozpoczęcia terapii.
 7. Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.
 8. Od porozumienia terapeuty z rodzicem.
 9. Od kompetencji logopedy.

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 1. Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie).
 2. Badania sposobu połykania.
 3. Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu.
 4. Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego.
 5. Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się.
 6. Badania pomięci słuchowej dziecka.
 7. Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych.
 8. Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia i rodzaju fonacji.

Najczęściej spotykane problemy z mową

 1. Dyslalia: to różnego rodzaju zaburzenia artykulacji spowodowane najrozmaitszymi czynnikami. Polega na nieprawidłowym wymawianiu jednej, kilku lub kilkunastu głosek. Najczęściej zniekształcane głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, r, l.
 2. Jąkanie: zaburzenia płynności mowy.
 3. ORM: opóźniony rozwój mowy. Mowa dziecka wykształca się później niż u rówieśników.
 4. Nosowanie: głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte). Głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).
 5. Mowa bezdźwięczna: polega na nie wymawianiu głosek dźwięcznych i zastępowanie ich głoskami bezdźwięcznymi, na przykład zamiast dźwięcznej B wymawia bezdźwięczną P. 
 6. Dysartria: zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych będących skutkiem uszkodzenia aparatu wykonawczego. Najczęściej towarzyszy MPD (mózgowemu porażeniu dziecięcemu).

Przyczyny problemów z wymową

 1. Zbyt długie karmienie butelką.
 2. Zbyt długie ssanie smoczka.
 3. Ssanie kciuka.
 4. Dłużej utrzymujący się katar.
 5. Przerośnięty trzeci migdał.
 6. Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi.
 7. Infantylny sposób połykania.
 8. Wada zgryzu.
 9. Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe.
 10. Wczesna próchnica zębów mlecznych.
 11. Rozszczep podniebienia lub/i/ warg.
 12. Nieprawidłowe oddychanie.
 13. Niedosłuch.
 14. Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka).

Nie musisz się martwić, jeśli Twoje dziecko

 1. Gaworzy w wieku około 6 miesięcy.
 2. Siedzi samodzielnie bez podparcia około 7 miesiąca życia.
 3. Wymawia pierwsze słowa około pierwszego roku życia.
 4. Około dziewiątego miesiąca życia zaczyna raczkować.
 5. Chodzi samodzielnie około 12 miesiąca życia.
 6. Próbuje posługiwać się zdaniami prostymi ok. 2 roku życia.
 7. Potrafi posługiwać się zdaniami złożonymi w wieku 3 lat.
 8. Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w wieku ok. 3,5-4 roku życia .
 9. Zamiast głoski „r” do 5 roku życia wymawia „l”.
 10. Zamiast głosek sz, ż, cz, dż do 5 roku życia wymawia s, z, c, dz.
 11. W wieku 6 lat wymawia prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.