^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Muzeum ORP Błyskawica

Jednym z głównych zadań naszej placówki jest budowanie tożsamości dziecka, kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznawanie najbliższego środowiska, współpracę z instytucjami w jego otoczeniu, co sprzyja identyfikowaniu się dziecka z jego dzielnicą, miastem, regionem a następnie ojczyzną.
Tradycją naszego przedszkola, we współpracy z Marynarką Wojenną jest uroczyste pasowanie dzieci 6-letnich na ucznia, na pokładzie Okrętu Muzeum ORP Błyskawica zacumowanym przy Nabrzeżu Pomorskim, przy Skwerze Kościuszki. Okręt odgrywa szczególną rolę w procesie upowszechniania tradycji i dziejów oręża polskiego, będąc wspaniałą i nieocenioną szkołą patriotycznego oraz morskiego wychowania.

wejście

wej ście

Po powitaniu uczestników dowódca zapoznaje dzieci z historią okrętu i jego zasługami dla Polski.

przywitanie

Następnie dzieci prezentują program artystyczny o charakterze patriotycznym zawierający znajomość swojej narodowości, symboli narodowych oraz hymnu Polski, co stanowi łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością.
Następnie dzieci uroczyście ślubują być dobrym uczniem, np.:
▪ Ślubuję uroczyście być dobrym przedszkolakiem i dobrym kolegą.
▪ Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola.
▪ Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom.
▪ Ślubuję bawić i uczyć się wesoło, czynić świat lepszym, a wkrótce zawołać Witaj
szkoło
Po ślubowaniu dyrektor przedszkola lub dowódca okrętu z udziałem nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości dokonuje pasowania na ucznia. Dzieci zawsze z niecierpliwością oczekują chwili, gdy zostaną dotknięte dużym ołówkiem, usłyszą słowa Pasuję cię na ucznia... oznaczające mianowanie na ucznia.

pasowanie

z dyplomem

Po uzyskaniu tytułu Ucznia grupy 0, pamiątkowych dyplomów i upominków dzieci wraz z rodzicami zwiedzają okręt.

zwiedzanie

Znajdująca się na pokładzie okrętu ekspozycja oraz odpowiednio przygotowany sposób zwiedzania stanowią doskonałą ilustrację budownictwa okrętowego, a także warunków życia i służby na morzu. Wystawa historyczna zaś daje czytelny i zwięzły, choć skromny przekaz dziejów Marynarki Wojennej RP.
Reportaż z przebiegu jednej z takich uroczystości relacjonowała stacja radiowa RMF MAX.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.