^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

MOPS

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI Z MIEJSKIM ŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI
ROK SZKOLNY 2018/19

CELE WSPÓŁPRACY:
• krzewienie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka;
• wspieranie rodzin potrzebujących pomocy

FORMY WSPÓŁPRACY:
• przeprowadzenie przez MOPS szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;
• organizowanie zbiórek artykułów spożywczych, drobnego sprzętu domowego itp. Dla rodzin ubogich;
• przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej sposobów ubiegania się o dofinansowanie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
• poszanowanie godności człowieka.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.