^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Biblioteka

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY

PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ – FILIA NR 14

w I półroczu roku szkolnego 2018/ 2019

LP.

TEMAT I FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

GRUPA

Współpraca z biblioteką miejską Filia nr 14 Gdynia Karwiny w I półroczu

1.

Spotkanie w bibliotece. Zapoznanie z obowiazujacymi zasadami. Zapoznanie dzieci z pokojem do biblioterapii. Rozmowa na temat  darów jesieni i warzyw zbieranych jesienią. Wysłuchanie przygód Franklina z książki pt "Franklin i dynia". kolorowanie jesiennego obrazka. Zwrócenie uwagi na koloryt jesiennego lasu.

15. 10. 2018r.

VII „Misie”

2.

Spotkanie w bibliotece. zapoznanie z pomieszczeniami biblioteki. Ustalenie z dziećmi zasad obowiazujących w bibliotece. Rozmowa na temat bieżącej pory roku. Wymienianie drzew polskich. Słuchanie literatury opiewajacej piekno przyrody jesienią. Kolorowanie obrazków. Opowiadanie o swojej ulubionej porze roku.

30.10. 2018r.

VI "Biedronki"

3.

Rozmowa o święcie niepodległości. Próby wyjasnienia pojęcia "niepodległość". Słuchanie  legendy o powstaniu państwa polskiego. Nabywanie poczucia przynalezności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku. Pogadanka patriotyczna na podstawie wybranej literatury. Kolorowanie symboli narodowych.

6.11.  2018r.

VII " Misie"

4.

 

Rozmowa o święcie niepodległości. Próby wyjasnienia pojęcia "niepodległość". Słuchanie  legendy o powstaniu państwa polskiego. Nabywanie poczucia przynalezności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku. Pogadanka patriotyczna na podstawie wybranej literatury. Kolorowanie symboli narodowych.

13.11.2018 VI "Biedronki"
5.

Spotkanie poświęcone zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi w Polsce, a szczególnie na terenie Kaszub. Słuchanie kolęd i pastorałek. Słuchanie fragmentów literatury na temat  przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wykonanie ozdoby świątecznej na choinkę.

11.12.2018 VII " Misie"
 

Spotkanie poświęcone zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi w Polsce, a szczególnie na terenie Kaszub. Słuchanie kolęd i pastorałek. Słuchanie fragmentów literatury na temat  przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wykonanie ozdoby świątecznej na choinkę.

 

18.12.2018 VI "Biedronki"

Zajęcia grup VI „Biedronki”, VII „Misie” rozpoczynają się o godz. 10.00

Opracowała

Aleksandra  Kubik

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY

PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ – FILIA NR 14

w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

LP.

TEMAT I FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

GRUPA

Kontynuacja współpracy  grupa VI "Biedronki", grupa VII " MIsie"

1.

 

 

VI „Biedronki”

2.

 

 

 

3.

 

 

VII „Misie”

 

 

Wpływ literatury na rozwój dziecka
O znaczeniu książki w rozwoju dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Kontakt z książką daje możliwość obcowania ze światem bogatych wartości, jakie przynosi literatura. Przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole i kształtuje światopogląd. Jednocześnie nie jest on tak naturalną potrzebą jak aktywność zabawowa dziecka, wymaga wzorów kulturowych i świadomego oddziaływania rodziców i nauczycieli. Dlatego tylko od nas zależy czy w świecie zdominowanym przez media będziemy potrafili wychować aktywnego czytelnika i mądrego człowieka.
Literatura tworzy niezwykły świat. Dzięki niej dziecko uczy się reguł, jakie rządzą światem i poznaje poprawne wzory zachowań. Książka jest źródłem różnorodnych wiadomości, budzi wrażliwość, rozwija wyobraźnię, dostarcza wielu głębokich przeżyć.
Utwór literacki, w trakcie jego odbioru, powoduje powstawanie określonych stanów emocjonalnych. Wywołuje uczucia: zadowolenie, radość, smutek, przygnębienie, a nawet oburzenie i gniew, które wzmacniają określone przekonania moralne dziecka i potęgują jego wrażliwość moralną.
Dziecko lubi się bawić, śmiechem reaguje na sytuacje komiczne w życiu i literaturze. W trakcie zabawy w sposób spontaniczny demonstruje swoją radość życia. Potrzeba rozrywki i skłonność do zabawy jest zaspokajana przez utwory literackie w charakterze ludycznym, rozrywkowym. Są to wyliczanki, zgadywanki, klaskanki, teksty satyryczno –groteskowe
i sensacyjno –przygodowe. Występujący w literaturze humor jest bardzo ważnym czynnikiem w wychowaniu. Dziecko najpełniej rozwija się w atmosferze życzliwości. Humor zawarty w książkach wnosi tę nutę nawet wtedy, gdyż życie dziecka nie układa się pomyślnie. Ponadto cecha ta jest bezcennym darem w życiu, pozwala zachować pogodę ducha w trudnych sytuacjach, traktować pobłażliwie przywary ludzkie, czyni z człowieka miłego, pogodnego towarzysza.
Literatura dziecięca wyrównuje wiele niedoborów w osobowości dziecka. Mało odważne, niezaradne, z rozmaitymi kompleksami znajduje w postawach swych literackich bohaterów zachowania kompensujące jego własne braki i niedomogi. Literatura dziecięca jest więc bez wątpienia drogowskazem i przyjacielem najmłodszych.
Poprzez czytanie dziecku, wytwarza się u niego potrzeba korzystania z informacji opartych nie tylko na obrazkach (dziecko lepiej reaguje na obraz, gdyż w sposób konkretny imituje on rzeczywistość i nie wymaga tak dużego wysiłku myślowego jak słowo). Przeżycia związane z losami ulubionych bohaterów przetwarzane są przez dziecko w zabawach, wypowiedziach, ruchu i tańcu oraz twórczości plastycznej.
Głośne czytanie z dzieckiem, oprócz walorów literatury dziecięcej przedstawionych powyżej, buduje i umacnia więzy między rodzicami i dzieckiem, chroni przed uzależnieniem od telewizji i komputera.
Czytanie staje się często podstawą rozmowy między dzieckiem a dorosłym. Wspólna lektura może być środkiem na polepszenie rodzinnego klimatu czy współżycia w zespole przedszkolnym. Najlepiej, jeżeli czytanie stanie się codziennym zwyczajem. Wieczorne spotkanie przy bajce, to czasem jedna z niewielu chwil spędzonych z mamą lub tatą. Dziecko z niecierpliwością czeka na moment, gdy przytulone do rodziców może wysłuchać nowej historii.


Podstawowymi zadaniami naszego przedszkola jest kształtowanie:
• intelektualnego i emocjonalnego stosunku dziecka do książki, jako źródła wiadomości i przeżyć,
• nawyku czytania i zdobywania wiedzy.

Podejmowane działania przedszkola:
I. W każdej sali organizujemy kącik książki oraz miejsce do swobodnego przeglądania, czytania książek. Systematycznie wzbogacamy księgozbiór dla dzieci.
II. Przeprowadzamy szereg zabaw i zajęć zmierzających do:
1. Zapoznania dzieci z budową książki, pochodzeniem papieru.
2. Tworzenia przez dzieci własnych książeczek ( ilustracje, okładki, zakończenia do poznanych wcześniej bajek lub innych utworów literackich).
3. Zapoznania dzieci z literaturą dziecięcą.
III. W sytuacjach dnia codziennego kształtujemy nawyk kulturalnego obchodzenia się z książką.
IV. Organizujemy dla dzieci, z ich udziałem i we współpracy z rodzicami różnorodne formy inscenizacji.
V. Od kilku lat uczestniczymy w kampanii ogólnopolskiej pod hasłem:Cała Polska czyta dzieciom.
VI. Współpracujemy z Miejska Biblioteką Publiczną w Gdyni w celu:
1. Zapoznania dzieci:
a) z miejscem zawierającym duży księgozbiór,
b) z różnymi rodzajami książek,
c) z literaturą dziecięcą,
d) z charakterem pracy bibliotekarza,
e) z zasadami:
- użytkowania książek,
- prawidłowego zachowania się w bibliotece,
- wypożyczania książek.

2. Czynnego uczestnictwa w społeczności czytelniczej poprzez:
a) udział dzieci w spotkaniach, zajęciach,
b) udział w konkursach,
c) wypożyczanie książek.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.