^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Biblioteka

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY

PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ – FILIA NR 14

w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

LP.

TEMAT I FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

GRUPA

Kontynuacja współpracy z biblioteką grup VI „Biedronki”, VII „Misie” i VIII „Smerfy”

1.

„Zwyczaje wielkanocne na Kaszubach”. Spotkanie poświęcone Wielkanocy, zwyczajom na Kaszubach, potrawom i tradycjom związanym z tymi świętami.Słuchanie tekstu opowiadania dotyczącego tradycji Świąt Wielkanocnych, rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania. Rozwiazywanie zagadek słownych
i krzyżówki świątecznej. Wykonanie pracy plastycznej „Wielkanocne ozdoby”, zdobienie pisanek, zajączków według własnego   pomysłu. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

02 marca 2018r.

VII „Misie”

2.

„Zwyczaje wielkanocne na Kaszubach”. Spotkanie poświęcone Wielkanocy, zwyczajom na Kaszubach, potrawom i tradycjom związanym z tymi świętami. Słuchanie tekstu opowiadania dotyczącego tradycji Świąt Wielkanocnych, rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania. Rozwiazywanie zagadek słownych
i krzyżówki świątecznej. Wykonanie pracy plastycznej „Wielkanocne ozdoby”, zdobienie pisanek, zajączków według własnego   pomysłu. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

16 marca 2018r.

VIII „Smerfy”

3.

„ZwierzętaMorza Bałtyckiego”. Spotkanie poświęcone mieszkańcom Morza Bałtyckiego. Słuchanie fragmentu tekstu   „Morskie zwierzęta”, rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania. Rozwiazywanie zagadek i krzyżówki dotyczącej podwodnego świata. Zaznajomienie się z „Atlasem zwierząt morskich”, dopasowywanie morskich stworzeń do odpowiednich mórz i oceanów. Wykonanie pracy plastycznej-malowanie farbami podwodnego świata. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

13 kwietnia 2018r.

VI „Biedronki”

Zajęcia grup VI „Biedronki”, VII „Misie”i VIII„Smerfy” rozpoczynają się o godz. 10.00

Opracowała

Iwona BUDZISZ

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY

PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ – FILIA NR 14

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018

LP.

TEMAT I FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

GRUPA

Kontynuacja współpracy z biblioteką grup VI „Biedronki”, VII „Misie” i VIII „Smerfy”

1.

 „Gdyńskie muzea”. Słuchanie tekstu opowiadania pt.: „Franklin na wycieczce zwiedza muzea”, rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce dotyczącej eksponatów znajdujących się w gdyńskich muzeach. Zabawa „Kuferek niespodzianek” - zadaniem dzieci jest odgadnięcie, z zasłoniętymi oczami, co wyjęły z kuferka niespodzianek. Przyporządkowanie wyciągniętego eksponatu do muzeum, w którym się znajduje. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej „Franklina w muzeum” -kolorowanie obrazka. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

06.10.2017 r.

VI „Biedronki”

2.

„Gdyńskie muzea”. Słuchanie tekstu opowiadania pt.: „Franklin na wycieczce zwiedza muzea”, rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce dotyczącej eksponatów znajdujących się w gdyńskich muzeach. Zabawa „Kuferek niespodzianek” - zadaniem dzieci jest odgadnięcie, z zasłoniętymi oczami, co wyjęły z kuferka niespodzianek. Przyporządkowanie wyciągniętego eksponatu do muzeum, w którym się znajduje. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej „Franklina w muzeum” -kolorowanie obrazka. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

03.11.2017 r.

VIII „Smerfy”

3.

„Gdyńskie muzea”. Słuchanie tekstu opowiadania pt.: „Franklin na wycieczce zwiedza muzea”, rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce dotyczącej eksponatów znajdujących się w gdyńskich muzeach. Zabawa „Kuferek niespodzianek” - zadaniem dzieci jest odgadnięcie, z zasłoniętymi oczami, co wyjęły z kuferka niespodzianek. Przyporządkowanie wyciągniętego eksponatu do muzeum, w którym się znajduje. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej „Franklina w muzeum” -kolorowanie obrazka. Na zakończenie zajęć zabawy z chustą animacyjną.

17.11.2017 r.

VII „Misie”

Zajęcia grup VI „Biedronki” i VIII„Smerfy” rozpoczynają się o godz. 10.30.

Zajęcia grupy VII „Misie” rozpoczynają się o godz.10.00

 

Opracowała

Iwona BUDZISZ

Wpływ literatury na rozwój dziecka
O znaczeniu książki w rozwoju dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Kontakt z książką daje możliwość obcowania ze światem bogatych wartości, jakie przynosi literatura. Przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole i kształtuje światopogląd. Jednocześnie nie jest on tak naturalną potrzebą jak aktywność zabawowa dziecka, wymaga wzorów kulturowych i świadomego oddziaływania rodziców i nauczycieli. Dlatego tylko od nas zależy czy w świecie zdominowanym przez media będziemy potrafili wychować aktywnego czytelnika i mądrego człowieka.
Literatura tworzy niezwykły świat. Dzięki niej dziecko uczy się reguł, jakie rządzą światem i poznaje poprawne wzory zachowań. Książka jest źródłem różnorodnych wiadomości, budzi wrażliwość, rozwija wyobraźnię, dostarcza wielu głębokich przeżyć.
Utwór literacki, w trakcie jego odbioru, powoduje powstawanie określonych stanów emocjonalnych. Wywołuje uczucia: zadowolenie, radość, smutek, przygnębienie, a nawet oburzenie i gniew, które wzmacniają określone przekonania moralne dziecka i potęgują jego wrażliwość moralną.
Dziecko lubi się bawić, śmiechem reaguje na sytuacje komiczne w życiu i literaturze. W trakcie zabawy w sposób spontaniczny demonstruje swoją radość życia. Potrzeba rozrywki i skłonność do zabawy jest zaspokajana przez utwory literackie w charakterze ludycznym, rozrywkowym. Są to wyliczanki, zgadywanki, klaskanki, teksty satyryczno –groteskowe
i sensacyjno –przygodowe. Występujący w literaturze humor jest bardzo ważnym czynnikiem w wychowaniu. Dziecko najpełniej rozwija się w atmosferze życzliwości. Humor zawarty w książkach wnosi tę nutę nawet wtedy, gdyż życie dziecka nie układa się pomyślnie. Ponadto cecha ta jest bezcennym darem w życiu, pozwala zachować pogodę ducha w trudnych sytuacjach, traktować pobłażliwie przywary ludzkie, czyni z człowieka miłego, pogodnego towarzysza.
Literatura dziecięca wyrównuje wiele niedoborów w osobowości dziecka. Mało odważne, niezaradne, z rozmaitymi kompleksami znajduje w postawach swych literackich bohaterów zachowania kompensujące jego własne braki i niedomogi. Literatura dziecięca jest więc bez wątpienia drogowskazem i przyjacielem najmłodszych.
Poprzez czytanie dziecku, wytwarza się u niego potrzeba korzystania z informacji opartych nie tylko na obrazkach (dziecko lepiej reaguje na obraz, gdyż w sposób konkretny imituje on rzeczywistość i nie wymaga tak dużego wysiłku myślowego jak słowo). Przeżycia związane z losami ulubionych bohaterów przetwarzane są przez dziecko w zabawach, wypowiedziach, ruchu i tańcu oraz twórczości plastycznej.
Głośne czytanie z dzieckiem, oprócz walorów literatury dziecięcej przedstawionych powyżej, buduje i umacnia więzy między rodzicami i dzieckiem, chroni przed uzależnieniem od telewizji i komputera.
Czytanie staje się często podstawą rozmowy między dzieckiem a dorosłym. Wspólna lektura może być środkiem na polepszenie rodzinnego klimatu czy współżycia w zespole przedszkolnym. Najlepiej, jeżeli czytanie stanie się codziennym zwyczajem. Wieczorne spotkanie przy bajce, to czasem jedna z niewielu chwil spędzonych z mamą lub tatą. Dziecko z niecierpliwością czeka na moment, gdy przytulone do rodziców może wysłuchać nowej historii.


Podstawowymi zadaniami naszego przedszkola jest kształtowanie:
• intelektualnego i emocjonalnego stosunku dziecka do książki, jako źródła wiadomości i przeżyć,
• nawyku czytania i zdobywania wiedzy.

Podejmowane działania przedszkola:
I. W każdej sali organizujemy kącik książki oraz miejsce do swobodnego przeglądania, czytania książek. Systematycznie wzbogacamy księgozbiór dla dzieci.
II. Przeprowadzamy szereg zabaw i zajęć zmierzających do:
1. Zapoznania dzieci z budową książki, pochodzeniem papieru.
2. Tworzenia przez dzieci własnych książeczek ( ilustracje, okładki, zakończenia do poznanych wcześniej bajek lub innych utworów literackich).
3. Zapoznania dzieci z literaturą dziecięcą.
III. W sytuacjach dnia codziennego kształtujemy nawyk kulturalnego obchodzenia się z książką.
IV. Organizujemy dla dzieci, z ich udziałem i we współpracy z rodzicami różnorodne formy inscenizacji.
V. Od kilku lat uczestniczymy w kampanii ogólnopolskiej pod hasłem:Cała Polska czyta dzieciom.
VI. Współpracujemy z Miejska Biblioteką Publiczną w Gdyni w celu:
1. Zapoznania dzieci:
a) z miejscem zawierającym duży księgozbiór,
b) z różnymi rodzajami książek,
c) z literaturą dziecięcą,
d) z charakterem pracy bibliotekarza,
e) z zasadami:
- użytkowania książek,
- prawidłowego zachowania się w bibliotece,
- wypożyczania książek.

2. Czynnego uczestnictwa w społeczności czytelniczej poprzez:
a) udział dzieci w spotkaniach, zajęciach,
b) udział w konkursach,
c) wypożyczanie książek.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.