^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

O przedszkolu

Przedszkole Nr 44 jest przedszkolem publicznym zlokalizowanym w centrum osiedla Gdynia-Karwiny z dala od głównych dróg komunikacyjnych. Organem prowadzącym jest Gmina Gdynia.

Obecnie posiada 9 oddziałów mieszczących się w przestronnych salach dydaktycznych. Każda z grup ma swoją nazwę zaczerpniętą ze świata zwierząt (Motylki, Wiewiórki, Pszczółki, Biedronki, Delfiny, Misie, Żabki) i bajek (Krasnale, Smerfy). Sale są systematycznie remontowane i wyposażane w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

W przedszkolu do dyspozycji dzieci przeznaczony jest osobny gabinet terapeutyczny (do zajęć z logopedą i psychologiem) wyposażony w stosowne pomoce i komputerowe programy terapeutyczne.

Wychowankom w wieku od 3-7 lat tworzymy dobre warunki do harmonijnego rozwoju, ułatwiamy start i powodzenie w dalszej edukacji.

Mimo dużej ilości dzieci nikt nie jest tu anonimowy. Personel zna wszystkich wychowanków i ich rodziców. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

O sukcesach dzieci świadczą liczne dyplomy, nagrody i wyróżnienia zdobyte w różnego rodzaju konkursach plastycznych, przeglądach teatralnych, literackich czy zawodach sportowych.

 

Do naszego przedszkola uczęszcza 220 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Zatrudnionych jest:
• 26 nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne,
• 24 pracowników administracji i obsługi

Dyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Kondracka

Wicedyrektorem mgr Beata Kozyra


Pracujemy w 9 salach dydaktycznych, w tym w 7 z łazienkami.
Mamy do dyspozycji:
- salę gimnastyczną
- gabinet logopedyczny/psychologa
- salę audiowizualną
- bibliotekę pedagogiczną
- kuchnię z zapleczem gospodarczym
- duży ogród.


Czas pracy przedszkola:
poniedziałek - piątek
godz. 6:30-17:30
Czas pracy poszczególnych oddziałów:
Grupa I dzieci 3-letnie - 7:45 - 16:15
Grupa II dzieci 3-letnie - 7:00 - 17:00
Grupa III dzieci 4/5-letnie - 7:30 - 17:30
Grupa IV dzieci 5-letnie - 6:30 - 16:30
Grupa V dzieci 5-letnie - 7:00 - 17:00
Grupa VI dzieci 6-letnie - 7:30 - 16:30
Grupa VII dzieci 6-letnie - 7:30 - 16:30
Grupa VIII dzieci 6-letnie - 7:15 - 16:15

Grupa IX dzieci 4-letnie - 7:30 - 17:30
W okresie ferii zimowych i wakacji poszczególne grupy dzieci są łączone.


Prosimy o punktualne przyprowadzanie do godziny 8:15 i odbieranie dzieci z przedszkola - do godziny 17:30.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.