^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wszawica – leczenie i zapobieganie . Fakty i mity o wszawicy

Choroba, którą trzeba leczyć i której nie należy się wstydzić! Wszawica jest chorobą pasożytniczą, wywołaną przez wesz głowową. Przez wielu, choroba ta traktowana jest jeszcze stereotypowo, jako coś wstydliwego. Należy jednak pamiętać, że wszawica nie zawsze wynika z zaniedbań higieny czy długości włosów. Cały artykuł dostępny pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zdrowie/wszawica-choroba-ktora-trzeba-leczyc-a-nie-nalezy-sie-wstydzic/

Scenariusz zajęć logopedycznych

 

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści

 utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów.                                                                                                                                

opracowała neurologopeda Ewa Trzeszan

Wstęp, wiadomości dla nauczycieli i rodziców

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabo słyszących                            i niesłyszących, z autyzmem) ,dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój. Oprócz różnej tematyki nawiązującej do określonej pory roku, każda część programu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... zawiera inne propozycje programów narzędziowych. Zasoby w tych programach są bardziej skomplikowane niż te zaproponowane w obrębie poszczególnych lekcji ćwiczących określone funkcje. Dlatego też dziecko na pewno będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej.

Diagnoza logopedyczna: sygmatyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głosek 3 szeregów na materiale słowno-obrazkowym, etap wyrazu, zdania.

Cele:

 • utrwalanie wymowy głosek s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,w sąsiedztwie różnych liter
 • wydłużenie fazy wydechu
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie grafomotoryki
 • pobudzenie synchronizacji półkul mózgowych
 • utrwalenie wiadomości związanych z najbliższym otoczeniem dziecka oraz ze zmianami w przyrodzie.

Metody pracy:

 1. słuchowa
 2. wyjaśniająca
 3. demonstracyjna

Pomoce:

 • Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku  seria programów multimedialnych
 • Słomki, jabłka i kosz z papieru
 • Plansza z leniwą ósemką

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia wprowadzające

1.Ćwiczenia oddechowe. Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy- jabłka,  do koszyka.

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia utrwalające głoski 3 szeregów w logotomach, w grupach spółgłoskowych: sza,sze,szo,szu,szy…sa,se,co,cu,cy, dziecko powtarza dźwięki wydawane przez pacynkęTosię

Ćwiczenia właściwe

1.Utrwalanie głosek w wyrazach i zdaniach

Uczeń wykonuje polecenia narratora komputerowego

Już jesień

a)dziecko uruchamia animację i  nazywa pojawiające się przedmioty i osoby-ubiór jesienny,czapka,plaszcz,kalosze,parasol,liscie,park,wiatr,przedszkole,koleżanka…..

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów, stragan, owoce, warzywa, kasztany…              

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Tosi”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu listków poruszanych przez wiatr).

Gospodarstwo jesienią

 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta na wsi.

 Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

Ćwiczenia dodatkowe-grafomotoryczne

 • Jesienny album
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, umożliwiających utworzenie albumu z zapiskami z jesiennych spacerów.
  Na schemat składają się karta tytułowa, na której dziecko może się podpisać jako autor księgi oraz zestaw kart, możliwych do powielenia w zależności od potrzeb.
 • Moja książeczka
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, pozwalających utworzyć książeczkę               z informacjami o sobie.
  Na schemat składają się: karta tytułowa (w dwóch wersjach: dla chłopca i dziewczynki), na której dziecko może się podpisać jako autor książeczki oraz zestaw jej kart:
  • karta na zdjęcie lub portret autora,
  • karta na zdjęcie lub portret rodziny autora,
  • karta na odcisk dłoni,
  • karta na zdjęcie lub portret przyjaciela,
  • karta na rysunek ulubionej zabawki,
  • karta na rysunek ulubionego zwierzęcia,
  • karta na rysunek ulubionej czynności, hobby lub potrawy.
 • Jesienna ramka do zdjęć
  Jest to zbiór elementów do wydruku, które po wycięciu, złożeniu i sklejeniu utworzą ramkę do zdjęcia.
  Schematy ramek są dostępne w trzech kształtach. Aby nadać ramce charakter jesienny, można ją ozdobić „skarbami jesieni” znalezionymi podczas spaceru.
 • Jesienne memo
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia. Można z nich utworzyć zestaw do gry pamięciowej memo. Ilustracje w zestawie nawiązują do jesieni.
  Elementy są przygotowane w dwóch wersjach. Można je wydrukować w kolorze lub wersji czarno-białej do pokolorowania przez dziecko.

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do poko

Olimpiada matematyczna

MATEMATYCZNE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE, CZYLI NASZ UDZIAŁ W II GDYŃSKIEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ

Dnia 06.04.2016r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni odbyła się II Gdyńska Olimpiada Matematyczna pt. „Matematyczne Podróże Małe i Duże”. Olimpiada skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu upowszechnienie matematyki wśród dzieci, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz zachęcenie przedszkolaków do publicznych występów. W matematycznych zmaganiach wzięło udział dziesięć przedszkolnych drużyn z naszego miasta, w tym trzyosobowa reprezentacja z naszego przedszkola, którą nazwałyśmy „Plusiki 44”.
Dzieci, które reprezentowały nasze przedszkole to uczniowie grup VIII i VII – Oliwia Czereń, Maciej Walczak oraz Szymon Zawadka.
Zadania, z którymi zmierzyły się dzieci, to między innymi układanie figur geometrycznych z patyczków, przeliczanie elementów, dzielenie i rozcinanie koła na określoną ilość części ,oraz zadania z zakresu orientacji na kartce papieru – umiejętność bardzo ważna w dalszej szkolnej edukacji dzieci. Zawody urozmaicone były ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce, a także pokazem bardzo ciekawych eksperymentów, które może bez trudu wykonać każdy przedszkolak z niewielką pomocą nauczyciela lub rodzica.
Dzieci z wielkim entuzjazmem brały udział w konkurencjach. Ukoronowaniem zawodów było wręczenie wszystkim uczestnikom medali i dyplomów. Każda z drużyn otrzymała również puchar jako nagrodę za włożony wysiłek w wykonywanie matematycznych zadań.
Dzieci bardzo miło wspominają czas spędzony na Matematycznej Olimpiadzie i z utęsknieniem wyczekują kolejnych naukowych wyzwań.
Serdecznie gratulujemy naszej matematycznej drużynie i życzymy dalszych sukcesów.


Autorzy:
Małgorzata Necel
Anna Matuszewska

Język Kosmitów- utrwalanie wymowy głoski r.

Diagnoza logopedyczna: pararotacyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głoski r na materiale słownym

Cele:

 • utrwalanie wymowy głoski r w sąsiedztwie różnych liter
 • wydłużenie fazy wydechu
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie rozwoju psychomotorycznego(synchronizacja półkul mózgowych)

Metody pracy:

 1. słuchowa
 2. wyjaśniająca
 3. demonstracyjna
 4. naśladowcza(Kinezjologia Edukacyjna dr P.Dennisona)

Pomoce:

 • Komputerowy program do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia- rotacyzm
 • Ilustracja statku kosmicznego, leniwej ósemki, srebrne kółka

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia wprowadzające

1.Ćwiczenia oddechowe.Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy statku kosmicznego na jego kontur.

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia utrwalające głoskę r w logotomach typu ttt, ddd, td, tedo- głoski t, d realizowane dziąsłowo. Spotkanie z Kosmitami- dziecko odsłuchuje dźwięki wydawane przez kosmitów, powtarza je podczas nagrania.

Ćwiczenia właściwe

1.Utrwalanie głoski r w grupach spółgłoskowych:

-dr,-tr.

Uczeń koloruje obrazek według opisu i nagrywa wyrazy. Gdy nagranie jest poprawne przyznaje sobie punkt słoneczko(poprawność nagrania weryfikuje logopeda).W nagrodę pojawia się animacja.

-pr,-br

a)dziecko uruchamia animację i próbuje zapamiętać jak największą liczbę obrazków  następujących po sobie, po to by je powtórzyć w odpowiedniej kolejności.

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów.

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Marsjan”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu statku kosmicznego).

3.Ćwiczenie głoski r w izolacji. Dziecko wymawia głoskę r i uruchamia animację.

4.Utrwalanie głoski r w wyrazach. Podczas nazywania czarno-białych obrazków zamieniają się one w kolorowe, dziecko nagrywa nazwy, odsłuchuje i w nagrodę otrzymuje wydrukowane kolorowanki.

5.Ćwiczenia dodatkowe(w ramach wolnego czasu)

Mówiące obrazki( to program łączący kolorowe plansze, animację i naturalne odgłosy otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną. Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje)

 • Kosmici na Ziemi.

Jest to obrazkowa historyjka o przybyszach z Kosmosu i ich przygodach na Ziemi.

 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta.

logopeda Ewa Trzeszan

 

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do pokolorowania.

Obserwacja i diagnoza przedszkolna

 

Zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prowadzenie u dzieci młodszych wiekowo, czyli trzy i czterolatków obserwacji pedagogicznych, a u dzieci starszych pięcio i sześcioletnich diagnozy przedszkolnej (czyli analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole). Powyższe badania mają na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych swoich wychowanków oraz dokumentowanie tych spostrzeżeń w arkuszach obserwacji (dzieci młodsze) oraz kartach do diagnozy (dzieci starsze). Zarówno obserwacja, jak                   i diagnoza bada poziom umiejętności dziecka we wszystkich piętnastu obszarach edukacyjnych. Każda grupa wiekowa ma ściśle określony zakres oraz etapy osiągania umiejętności zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W naszym przedszkolu na przełomie września i października została przeprowadzona obserwacja i diagnoza wstępna. Badania te umożliwiły poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dały obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i umiejętności. Podstawową metodą w tego typu badaniach jest obserwacja dziecka. Obserwacji       dokonuje się  podczas: zabawy, wykonywania ćwiczeń ruchowych, zadań, działań, czynności porządkowych i samoobsługowych, relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Obserwacja służy poznaniu cech osobowościowych, potrzeb, zachowań, uzdolnień. Na jej podstawie uzyskane informacje wykorzystywane są do planowania pracy indywidualnej oraz pracy  z całą grupą.   W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej swoich pociech rodzice zapoznawani są na zebraniach organizowanych w  grupach.                                             Barbara Cejlowska  

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.