^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Wrzesień

W miesiącu wrześniu będziemy:

 • poznawać swoje imiona;
 • poznawać nasze przedszkole ( salę, salę gimnastyczną, szatnię, podwórko) oraz jak zachować bezpieczeństwo na terenie placówki;
 • dostosowywać się do rytmu dnia w przedszkolu;
 • uczyć się czynności samoobsługowych i porządkowych;
 • wyrażać słowami swoje potrzeby;
 • poznawać i stosować zasady regulujące życie w grupie;
 • stosować zwroty grzecznościowe w określonych sytuacjach;
 • uczyć się uważnie słuchać dorosłych i wykonywać ich polecenia;
 • nabywać nowe wiadomości i umiejętności w zakresie swoich możliwości

 

Piosenka ,,Gimnastyka"


Słowa Iwona: Biśto; muzyka: Robert Doman


Najpierw w górę trzy podskoki hop, sa, sa!
Potem dwa skłony na boki, raz i dwa.
W górę ręce, prosto nogi, stój jak my!
I opuszczaj do podłogi, raz, dwa, trzy.


Teraz podskocz jak pajacyk, hop sa, sa!
I zrób obrót dookoła tra, la, la.
A na koniec ręce wypad w przód i w tył.
Ćwicz codziennie, abyś zdrów jak ryba był

 

Piosenka ,,Przedszkolaczek"

Słowa: Maria Terlikowska

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Na ulicy.

 2. Niedługo wakacje.

CELE OGÓLNE

 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania na ulicy, wybranych znaków informacyjnych, rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych.

 • Zapoznanie z pracą policjanta, z wyglądem jego munduru i akcesoriami wykorzystywanymi w pracy – gwizdek, lizak. Ukazanie użyteczności pracy policjanta.

 • Uwrażliwienie na zachowanie ostrożności i podejmowanie bezpiecznych zabaw w czasie wakacji.

 • Utrwalanie zdolności uważnego słuchania utworów literackich, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści.

 • Budzenie ciekawości dzieci oraz zainteresowań otaczającym światem.

 

Razem z latem

sł. U. Piotrowska

muz. M. Melnicka – Sypko

1. Chodzi złote lato

w kapeluszu z kwiatów.

W rękach ma latawiec,

biega z nim po trawie.

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (2x)

2. Czasem dla ochłody

lato zjada lody.

Zjada je powoli,

gardło go nie boli.

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

na zebranie podsumowujące II semestr,

które odbędzie się dnia 13 czerwca o godz 17: 00

Do zobaczenia

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne prace w ogrodzie.

 2. Już wiosna.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z rodzajami prac wiosennych wykonywanych w ogrodzie ( kopanie ziemi, grabienie, sianie). Wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy czynności ogrodnika, nazwy kwiatów i narzędzi ogrodniczych. Wdrażanie do szanowania przyrody.

 • Zaznajomienie ze zjawiskami przyrodniczymi, jak np. rozkwitanie liści, kwiatów z pąków. Zachęcanie do obserwowania wzrostu roślin w kąciku przyrody, w ogrodzie, próby wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń. Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.

 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Posługiwanie się nazwami liczebników głównych i porządkowych.

 • Uważne słuchanie utworów literatury dziecięcej, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści. Umożliwienie zdobywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

 • Wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

   

Wiosenne porządki

sł. K. Różecka

muz. M. Kaczurbina

 

W moim ogródeczku zrobimy porządki ( 3x)

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki ( 2x), raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka ( 3x)

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku ( 2x), raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni ( 3x)

W naszym ogródeczku grządki zazieleni ( 2x), raz, dwa, trzy.

 

 

 

 

 

 

Wiosna M. Frączczak

Przyszła do nas wiosna,

ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

niechaj wiosna długo trwa!

 

MAJ

Tematy kompleksowe:

 1. Znam różne zwierzęta.

 2. Mama i tata są ważni.

Cele ogólne:

 • Poznanie wybranych zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, dorosłych

  i młodych.

 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat życia i znaczenia owadów.

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego utworu literackiego.

 • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie pary elementów, doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

 • Rozumienie pojęć rodzina, dom rodzinny. Rozpoznawanie i nazywanie polskich barw narodowych: flaga, godło.

 • Wzbudzanie miłości i szacunku do rodziców, uświadamianie uczuć względem rodziców.

 • Wyrażanie własnych przeżyć na drodze wielokierunkowej ekspresji.

 

" Dbamy o mamy " I. Salach

My o mamę zawsze dbamy,

nawet gdy jej nie słuchamy,

gdy jej napytamy biedy,

to kochamy ją i wtedy.

Lecz od dzisiaj przyrzekamy

nie zasmucać więcej mamy

i mieć buzię uśmiechniętą

w takim Dniu – jak Mamy Święto.

ZAPROSZENIE

RODZICE

ZAPRASZAMY NA WIELKANOCNE

WARSZTATY PLASTYCZNE

DNIA 28 III ( ŚRODA)

O GODZINIE 15: 30

 MOTYLKI                                            

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.