^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PIOSENKA I WIERSZ NA STYCZEŃ 2021

 

 

Piosenka Babcia i dziadek (sł.i muz.Bożena Forma)

Pozdrawiamy babcię, dziadka,

całym sercem pozdrawiamy,

Zaśpiewamy teraz głośno:

Babciu mocno Cię kochamy.

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku,

Żyjcie w zdrowiu nam sto lat.

Wiwat, babciu, wiwat dziadku,

niech wam śpiewa cały świat.

Pozdrawiamy babcię, dziadka,

całym sercem pozdrawiamy,

Zaśpiewamy teraz głośno:

Dziadku mocno Cię kochamy.

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku…

Dziadek wnuki swe przytuli,

babcia zaraz da buziaka,

a to bardzo ważna sprawa,

dla każdego przedszkolaka

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku…

 

 

 

WIERSZ " ŚNIEG"  I.SALACH 

Przez styczniową nockę całą

dużo śniegu napadało.

To uciecha jest dla dzieci.

Patrzcie! Z nieba puszek leci.

Zabierzemy łyżwy, sanki,

ulepimy dwa bałwanki.

Koleżanki z kolegami

będą rzucać się śnieżkami.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE :

1.Ptaszki w karmniku

2.Bawimy się w zimie

3.Wiwat Babcia i Dziadek!

4.Czysty przedszkolak-projekt edukacyjny Czyściochowo

 

W STYCZNIU BĘDZIEMY:

-rozmawiać na temat zimy: nazywać i  wymieniać  charaktrystyczne oznaki zimowej pogody

-poznawać  sposoby pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym 

-poznawać  pożywienie dla ptaków

-poznawać wybrane gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę 

-rozwijać umiejętność słuchania czytanych przez nauczyciela opowiadań 

-rozwijac mowę w czasie wypowiadania sie na temayt dotyczące opowiadania  

-poznawać różne  rodzaje sportów zimowych i zabaw na śniegu 

-rozmawiać na temat bezpiecznej zabawy na śniegu 

-doskonalić  umiejętności liczenia w dostępnym zakresie 

-rozwijać umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg cech  

-doskonalić percepcję wzrokową i słuchową  

-rozwijać  uczucia miłości i szacunku wobec bliskich 

-okazywać szacunek osobom starszym 

-uczyć sie krótkich wierszyków i piosenek 

-wykonywać własnoręcznie upominki z okazji Dnia Babci i dziadka 

-zaspakajać aktywnośc fiyczną przez udział w zabawach ruchowych i tanecznych 

-rozwijać samodzielnośc higieniczną dzieci 

-wdrażać o dbałość oswój wygląd zewnętrzny 

-wdrażać do stosowania zasad higieny osobistej 

-wyrabiać nawyki higieniczno-kulturalnych związanych z czystościa 

-poznawać zachowania prozdrowotne :odpowiednie ubieranie się zgodnie z pogodą ,przebywanie na swieżym powietrzu ,używanie chusteczek higieniczych )

-rozwijać aktywnośc poznawczą 

 

WIERSZ I PIOSENKA NA GRUDZIEŃ

WIERSZ NA GRUDZIEŃ 

"WESOŁA CHOINKA" T.Kubiak

Na gałązce choinkowej

wiszą dwa jabłuszka

Przy jabłuszku pierwszym-pajac,

przy drugim kaczuszka

Pajac biały jest jak piekarz,

mąkę ma na brodzie .

A kaczuszka -złota,

Jakby kąpała się w miodzie.

Pajac tańczy,kaczka kwacze-

posłuchajcie sami.

A zajączek tuż,tuż obok

rusza wąsikami.

 

PIOSENKA NA GRUDZIEŃ 

"Gimnastyka Bałwanków"( autor Joanna Jabłonska )

Tańczyły bałwanki, machały miotłami.

Tańczyły bałwanki kiwały głowami

Skakały wysoko tak jak pajacyki

Zgubiły w tym tańcu wszystkie swe guziki.

Kłaniamy się, kłaniamy guzików szukamy

Pływamy, pływamy guzików szukamy.

 

Tańczyły bałwanki ,machały miotłami

Tańczymy bałwanki kiwały głowami 

Skakały wysoko tak jak pajacyki 

Zgubiły w tym tańcu wszystkie swe guziki 

Biegamy biegamy guzików szukamy

Na palcach stąpamy guzików szukamy

 

Tańczyły bałwanki ,machały miotłami

Tańczyły bałwanki kiwały głowami

Skakały wysoko tak jak pajacyki 

Zgubiły w tym tańcu wszystkie swe guziki 

Wspinamy sie ,wspinamy guzików szukamy 

Kucamy,kucamy guzików szukamy.

 


 

GRUDZIEŃ W GRUPIE MOTYLKI

TEMATY NA GRUDZIEŃ 

I.NADCHODZI ZIMA

Dziecko:

-wypowiada się na temat poznanej pory roku, 

-wymienia oznaki zimy, 

-określa jaki jest śnieg ,

-nazywa podstawowe kolory, 

-wskazuje odpowiedni ubiór do omawianej pory roku, 

-uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych, 

-uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych, 

-przebywa na świeżym powietrzu -uczestniczy  w spacerach,zabawach,

-stosuje zwroty  grzecznościowe względem siebie,a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu,w przedszkolu,na ulicy ),

-poznaje własne możliwości przy wykonaniu różnych czynności, 

-wypowiada się na temat obrazka, ilustracji ,wysłuchanego tekstu,

-śpiewa piosenki i recytuje krótkie wierszyki,

- rozwija umiejętości plastyczne -rysuje ,maluje farbami ,

-słucha wierszy opowiadań,

- odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego,

- porównuje długość dwóch przedmiotów i używa określeń: długi, krótki,

-porównuję wielkości i używa okresleń : mały, duży,

-liczy w  zakresie 3,

-wskazuje istotne różnice pomiędzy dwoma obrazkami ,przedmiotami, 

-dostrzega  zmiany zachodzących w przyrodzie. 

 

II.TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA -PROJEKT EDUKACYJNY

Etapy realizacji:

Etap I :

Zajęcia wprowadzające -budowanie wspólnych doświadczeń (nauczyciel,dzieci)

-zainteresowanie dzieci tematem Święta Bożego Narodzenia, oglądanie ilustracji o tematyce świątecznej ,słuchanie wierszy ,opowiadań ,stworzenie kącika świątecznego 

sporządzenie siatki tematycznej,pokazujący aktualny stan wiedzy dzieci na temat tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia

Etap II.Praktyczna strona przygotowań do świąt,ustalenie różnorodnej aktywności dzieci i zadań stawianych dzieciom.

Przygotowanie ozdób na choinkę z masy solnej dla rodziców 

Wykonanie kartki świątecznej 

Poznanie i słuchanie kolęd 

Strojenie Choinki grupowej 

Etap III.Ewaluacja :

Quiz -rozwiązywanie zagadek(dzielenie się zdobytą wiedzą ,omówienie zdobytych umiejętności )

Urządzenie wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci

Grupowa praca - wspólne wykonanie łańcucha na choinkę 

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu zamieszczona na stronie grupowej przedszkola 


Cele ogólne: 

-poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych 

-ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia

-wzmacnianie więzi rodzinnych 

-kultywowanie tradycji Świątecznych 


Cele szczegółowe:

-zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia 

-potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów i tradycji  bożonarodzeniowych w jego rodzinnym domu 

-wymienia tradycyjne potrawy wigilijne

-wykonuje kartkę świąteczną 

 

III.ŚWIĄTECZNY CZAS 

Dziecko:

-rozwija sprawność  całego ciała (w toku wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych ,zabaw ruchowych ),

-rytmicznie porusza się przy muzyce,

-uczestniczy w zabawach ruchowych :kształtujących postawę,orientacyjno-porządkowe,bieżne,z elementem czworakowania,z elementem skłonu),

-przebywa na świeżym powietrzu -uczestniczenie w spacerach,zabawach,

-uczestniczy we wspólnych zabawach, 

-odpowiada na pytania. 

-wypowiada się prostymi zdaniami, 

-recytuje wiersze,

-śpiewa piosenki, 

-wypowiada się na temat obrazka, ilustracji ,wysłuchanego tekstu,

-słucha wierszy opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

-podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela,rozwijanie zainteresowań dzieci, 

-rysowanie na dowolny temat,

-ustala kolejności zdarzeń (np teraz,wcześniej ,później),

-określa położenia przedmiotów w przestrzeni :stosowanie określeń nad,pod,w,za,przed  , 

-łączy w pary przedmiotów pasujących do siebie, 

-obserwowuje środowisko przyrodnicze ,zwraca uwagę na dominującą kolorystykę i zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA NA LISTOPAD

WIERSZ NA LISTOPAD :

TRZY LISTKI

Trzy listki na drzewie mieszkały ,

duży,średni i mały

I.Pierwszego przykryła mgła,

zostały listki dwa

Drugi poleciał za gór siedem 

i został tylko jeden. 

 

PIOSENKA NA LISTOPAD :

PADA DESZCZ 

Pada deszcz kapu, kap

Idą dzieci człap,człap,człap

Idzie też Oli brat 

po kałużach człap, człap, człap

 Ref,Dziś od rana deszczyk pada

z deszczem świetna jest zabawa.

II.Pada deszcz kapu ,kap

wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap 

I ja też szlap, szlap, szlap

tańcze z deszczem chlap, chlap, chlap

Ref Dziś od rana deszczyk pada

z deszczem świetna jest zabawa

III.Złoty deszcz ,kapu,kap

lubią dzieci człap ,człap,człap

jaki dzis mokry świat ,

bo jesienny deszczyk spadł 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.