^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PIOSENKA I WIERSZ NA PAŻDZIERNIK

PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK


“SPADŁY Z DRZEWA DWA KASZTANY”


Spadły z drzewa dwa kasztany,

toczą się po trawie.

Zrobię sobie z nich konika,

w kąciku postawię.

Refren: Proszę Pani, proszę Pani,

Jak to zrobić mam?

Nasza Pani, nasza Pani

Wszystko powie nam!WIERSZ NA PAŹDZIERNIK


           “  Jeżyk”

 To jest jeżyk.

 Mały jeżyk.

 Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.

 Z kolców płaszczyk,z kolców szalik.

 Tylko nosek jak koralik.

PAŻDZIERNIK W GRUPIE MOTYLKI

 PAŹDZIERNIK W GRUPIE” MOTYLKI”

TEMATY:

I.NADESZŁA JESIEŃ

II.JESIEŃ W LESIE

III.JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

-wdrażanie do samodzielnego zakładania ubrań i butów

-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie

-rozwijanie sprawności całego ciala (w toku wykonywania czynności samoobsługowych ,zabaw ruchowych

-nabywanie koordynacji ruchowej

-uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych

-przebywanie na świeżym powietrzu

-uczestniczenie w spacerach i zabawach

-podejmowanie prób wspólnych zabaw

-dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi

-stosowanie form grzecznościowych względem siebie ,a także osób dorosłych w każdej sytuacji(w domu ,przedszkolu na ulicy)

-słuchanie wierszy ,opowiadań ,odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

-wypowiada się na temat obrazka ,ilustracji ,wysłuchanego wiersza

-rytmicznie porusza się przy muzyce

-uczestniczenie w zabawach naśladowczych(naśladowanie ruchów,gestów,głosów ludzi i zwierząt

-nazywanie podstawowych barw

-rysowanie,malowanie farbami plakatowymi

-uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez nauczyciela

-nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz           sytuacjom ,z jakimi się spotykają

- zbieranie owoców drzew ,wzbogacanie kącika przyrodniczego

-zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę ,zmiany jakie zachodzą w przyrodzie

-określenie położenia przedmiotów w przestrzeni :stosowanie określeń :na,pod,obok,wysoko,nisko

-rozpoznawanie wybranych owoców warzyw po wyglądzie ,kształcie ,smaku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Czynności opiekuńcze,higieniczne i organizacyjne.
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i
ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:00 8:15 Zabawy i ćwiczenia poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania,Czynności samoobsługowe i higieniczne.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania .

8:30-9:00 Śniadanie .
Wdrażanie zasad kulturalne spożywania posiłków.
Wdrażanie wartości zdrowego odżywiania .
Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9:00-12:00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć
programowych .
Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu.
Zabawy organizowana i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela
Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

12:00-12:30 Przygotowanie do obiadu.Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:30-13:00 Obiad.
Wdrażanie zasad higieny ,kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.
Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

13:00-14:30 Odpoczynek.
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na świeżym powietrzu.
Indywidualna praca z dzieckiem :wyrównawcza,opiekuńcza,mająca na celu rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień.
Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela
I Inne przedsięwzięcia i zadania i wspierające rozwój dziecka .Religia.

14:30-14:50 Przygotowanie do podwieczorku .Czynności samoobsługowe i higieniczne.

14:50-15:10 Podwieczorek
Wdrażanie zasad higieny ,kulturalnego zachowania i spożywania posiłków.
Poznawanie wartości zdrowego odżywiania .
Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
15:10-17:00 Dowolna działalność dzieci,zabawy w sali,lub na powietrzu.
Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dzieckiem ,dostosowanie do jego możliwości i potrzeb
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania możliwości i uzdolnienia dziecka.Zabawy i
ćwiczenia rewalidacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością .Zabawy dowolne w sali lub
na placu zabaw.

Dobre rady -nie tylko na początek Drogi Rodzicu !

-Ciesz się razem z dzieckiem ,że idzie do przedszkola.
-Wspólnie z dzieckiem przygotuj rzeczy do przedszkola
-Zadbaj aby Twoje dziecko potrafiło wykonać proste czynności tj. samodzielnie się ubierało,zakładało buciki,próbowało korzystać z toalety,myło rączki
-Rano obudź dziecko z uśmiechem na twarzy.
-Pożegnanie powinno być krótkie :uśmiech ,buziaczek,papa,
--Nie obiecuj dziecku,że odbierzesz je po obiedzie,jeśli nie jesteś pewien,że tak się stanie.
--Nie okazuj negatywnych emocji :nie płacz,nie wracaj pod drzwi,gdy usłyszysz ,że dziecko płacze.Kiedy zobaczy ,że rodzic czuje się niepewnie w sytuacji pozostawienia go w przedszkolu ,będzie miało wrażenie,że dzieje się coś złego,co spotęguje stres.
-Witaj swoje dziecko z uśmiechem,chwaląc je ,na przykład “Byłeś bardzo dzielny!”
-Nie wypowiadaj się negatywnie w obecności dziecka na temat sytuacji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu.
-Nie pytaj co i ile zjadło ,ale zapytaj z kim i w co się bawiło.
-Codzienne chodzenie do przedszkola powinno być dla dziecka oczywistością
-Przedszkole należy traktować jak coś natuealnrgo i nobilitującego zarazem,jako zajęcie związane z wiekiem i dorastaniem-”Tata chodzi do pracy ,mama chodzi do pracy,starszy brat/siostra do szkoły ,a ty jesteś duży ,że chodzisz do przedszkola”.
-Na poranne pożegnanie w przedszkolu trzeba przeznaczyć trochę czasu ,tak aby odbyło się w spokojnej atmosferze.

PIOSENKA NA WRZESIEŃ

“WESOŁY PRZEDSZKOLAK”

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,

idzie do przedszkola wesoła gromada,

tupią małe nóżki tupu tupu tup,

raźno do przedszkola idzie mały zuch.

 

II Klocki misie lalki, czekają od rana,

uśmiechem nas wita Pani ukochana

bawimy się w zgodzie zawsze Ty i ja,

tańczymy wesoło hopsa, hopsa, hopsasa.

 

 

III A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,

to nasze kółeczko, zmienia się w słoneczko,

śpiewamy piosenki, la, la, la, la, la,

wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.