^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Materiały na Listopad

Tematy na m-c listopad:

 1. Jesienne nastroje.
 2. Moje domowe zwierzątko.
 1. Projekt edukacyjny: Mój przyjaciel Necio.

Przewidywane osiągnięcia dziecka

 • Wymienia nazwy pór roku.
 • Wymienia właściwości fizyczne wody.
 • Rysuje po śladach rysunki
 • Podaje przykłady wykorzystania wody.
 • Śpiewa piosenkę Kapie z nieba.
 • Wie, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie.
 • Maluje jesienne drzewa techniką mokre w mokrym.
 • Miesza barwy podstawowe, określa, jakie barwy powstaną.
 • Wyjaśnia, jak należy postępować, aby być zdrowym.
 • Dostrzega rytm w ciągu obrazków i go kontynuuje.
 • Segreguje przedmioty według podanych cech.
 • Wymienia nazwy posiłków i pory dnia.
 • Wypowiada się całymi zdaniami.
 • Wie, co wskazuje piramida zdrowia.
 • Rysuje szlaczki po śladach a potem – samodzielnie.
 • Wie, czym jest internet i do czego służy.
 • Wie, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu.

Po zakończeniu projektu: „Mój przyjaciel Necio”

Zadanie domowe z rodzicami:

Ustalenie wspólnie z dzieckiem, które aktywności może podejmować w sieci. Zapisanie zasad korzystania z urządzeń elektronicz­nych (w które dni w tygodniu, ile razy dziennie, jak długo podczas jednego używania).

 

Wiersz do nauki na m-c listopad

 Kropelki

           Marcin Przewoźniak

Kapu, kap! Kapu, kap!

Kropla woła: – Złap mnie! Złap!

Deszcz szeleści, pada, kapie.

Kto kropelki deszczu złapie?

Kapu, kap! Kapu, kap!

– Ty, kałużo, krople złap!

Łapie krople więc kałuża,

ale tylko się nachmurza.

– Jak mam łapać te kropelki,

gdy zmieniają się w bąbelki?

Jak to dziwnie się odbywa,

wpadła kropla – bąbel pływa!

Kto nauczy wreszcie mnie,

czy złapałam je, czy nie?

 

Piosenka do nauki na m-c listopad

Czystość to zdrowie

 1. W naszej wiosce każdy powie:

„Gdzie jest czystość, tam jest zdrowie!”

A że każdy chce być zdrowy,

więc o brudzie nie ma mowy!

Hej, ha! Hejże, ha!

Więc o brudzie nie ma mowy!

 1. W pierwszym domu wielkie pranie,

w drugim mycie i sprzątanie.

W trzecim domu Jaś z Tereską

płot malują na niebiesko.

Hej, ha! Hejże, ha!

Płot malują na niebiesko.

III. Kaczka w stawie płucze piórka,

piórka dziobem czyści kurka.

Kot łapkami myje pyszczek,

a ja co dzień buty czyszczę!

Hej, ha! Hejże, ha!

A ja co dzień buty czyszczę.

 1. W naszej wiosce każdy powie:

„Gdzie jest czystość, tam jest zdrowie!”

A że każdy chce być zdrowy,

więc o brudzie nie ma mowy!

Hej, ha! Hejże, ha!

Więc o brudzie nie ma mowy!

 

 

Październik

       Piosenka

Polka prawdziwa (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

1.Śliweczka spadła z drzewa,

okrągła i dojrzała,

samotna bardzo była

i wokół spoglądała.

Zobaczył to pomidor

i podszedł do śliweczki,

kłaniając się jej nisko,

zaprosił do poleczki.

Ref.: Hop, hop, polka prawdziwa,

pomidor skacze, śliwka się kiwa.

Hop, hop, polka prawdziwa,

polka prawdziwa, hej!

2.Śliweczka się zmęczyła,

usiadła w cieniu róży,

pomidor się nie zmieścił,

bo trochę był za duży.

Nie wiedział, co ma zrobić,

znów podszedł do śliweczki,

kłaniając się jej nisko,

zaprosił do poleczki.

Ref.: Hop, hop...

Wiersz

W spiżarni - Marii Kownackiej

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

I cebula w wiankach,

i grzyby suszone,

są główki kapusty,

ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato,

gdy słoik otworzę.

Tematy kompleksowe do realizacji

Jesień w sadzie.

Jesień na działce.

O sobie samym.

Nasze zmysły.

W Październiku dzieci będą:

 • Podziwiały piękno jesiennego krajobrazu, określały jego nastrój.
 • Opisywały wygląd sadu jesienią.
 • Rozpoznawały gatunki drzew po liściach i owocach i je nazywały.
 • Określały kierunek i położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozpoznawały i nazywały warzywa oraz wykonane z nich przetwory.
 • Wyodrębniały części jadalne warzyw.
 • Poznawały walory żywieniowe owoców i warzyw.
 • Układały rymy i zdrobnienia.
 • Poznały regularności typu: dzień – noc, wiosna – lato – jesień – zima.
 • Układały rytmy według podanego wzoru.
 • Odgrywały scenki parateatralne, posługując się odpowiednio mimiką, mową, gestem i ruchem.
 • Rozwijały umiejętności: konstrukcyjne, techniczne, plastyczne. Malowały, lepiły, wykonywały różne prace z materiału przyrodniczego.
 • Systematycznie doskonaliły percepcje słuchową i wzrokową.
 • Brały udział w zajęciach umuzykalniających, śpiewały i tańczyły, układały i wykonywały rytmy. Słuchały muzyki: poważnej i relaksacyjnej.
 • Klasyfikowały, przeliczały i porównywały.
 • Układały zdania, przeliczały wyrazy w zdaniu, rozwijały umiejętność dokonywania syntezy,
 • Rozwijały umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej. Uczestniczyły w zabawach i grach zespołowych, które dawały im możliwość doświadczania wygranej i przegranej. Uczyły się panować nad swoimi emocjami.

 

Witamy Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witajcie w przedszkolu!
 2. Droga do przedszkola.
 3. Nadeszła jesień.
 4. Co robią zwierzęta jesienią?

 

WIERSZ DO NAUKI NA M-c WRZESIEŃ

SKARBY JESIENI

   Hanna Zdzitowiecka

A czy wiecie, co to „skarby jesieni”?

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki.

Strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem.

PIOSENKA DO NAUKI NA M-C WRZESIEŃ
My jesteśmy żabki

 1. My jesteśmy żabki
  Mamy cztery łapki
  Skaczemy po trawie
  Bocian nas nie złapie

Ref: Hop, hop, hop
Skaczą żabki w bok
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w przód
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w tył
Hop, hop, hop
Skaczą ile sił

 1. My jesteśmy żabki
  Po to mamy łapki
  By popływać w stawie
  I skakać po trawie

Ref: Hop, hop, hop
Skaczą żabki w bok
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w przód
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w tył
Hop, hop, hop
Skaczą ile sił / x2

Zebranie

Zapraszamy Rodziców na zebranie,

które odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym

16.09.2020 o godzinie 17.00. 

 

 

Plan na czerwiec

W I tygodniu czerwca poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu poznamy kulturę innych narodów, świąteczne obrzędy, zwyczaje, tradycje ludzi różnych narodowości. W świecie wartości będziemy rozpoznawali i nazywali takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. Poznamy dzieci różnych narodowości oraz warunki, w jakich żyją. Będziemy oceniali własne zachowania względem innych i innych względem siebie; kształtowali pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych, prawidłowe postawy społeczne i omawiali kontakty społeczne - przyjaźń. Zmierzymy odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalimy strony: prawą, lewą.

Drugi i trzeci tydzień czerwca upłynie na obserwowaniu zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza. Będziemy rozróżniali typy krajobrazów występujących w Polsce, nazywali ważniejsze miasta Polski, rzeki – Wisłę i Odrę, morza – Bałtyk, góry – Tatr. Dostrzeżemy piękno Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

Poznamy wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omówimy ich budowę, etapy rozwojowe (na przykładzie tulipana). Utrwalimy znajomość zasad bezpieczeństwa: korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowania czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, przestrzegania zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie. Przypomnimy sobie, jakie zagrożenia wynikają ze złego dotyku. Wyjaśnimy znaczenie pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału). Uporządkujemy wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz ich cech charakterystycznych.

W ostatnim tygodniu czerwca zapoznamy się z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych, wybranymi letnimi dyscypli­nami sportowymi oraz z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującej w sporcie.

W ciągu całego miesiąca będziemy: utrwalali znajomość figur geometrycznych, wzbogacimy doświadczenia o efekty przesunięcia i obrotu; dodawali i odejmowali w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozwiązywali zadania tekstowe, rozróżniali zbiory równoliczne i zbiory nierówno liczne, klasyfikowali te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech, posługiwali się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzyli liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Rozwiniemy aktywność językową poprzez: formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat, odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

Przygotujemy się do czytania poprzez: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), orientowanie się na kartce papieru, organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego. Podejmiemy próby czytania: krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej, odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem, czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym. Przygotujemy się do pisania wykonując ćwiczenia grafomotoryczne, prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami, prawidłowym gospodarowaniem przestrzeni kartki (ograniczenie przestrzenne).

Wzbogacimy doświadczenia plastyczne w trakcie wykonywania prac różnymi technikami. Utrwalimy wiedzę o budowie i brzmieniu instrumentów perkusyjnych oraz umiejętność grania na nich.

Wiersz

Letnie wakacje. L. Łącz

Kiedy są wakacje

I nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać,

Jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje –

Morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz,

Miło spędzisz czas.

Latem

Złociste promienie

Słońca

Padają na ziemię,

Popatrz –

Rozwiały się chmury,

Baw się

I nie bądź ponury!

Morze –

Muszelki i piasek,

Góry

Lub łąka za lasem,

Warmia –

Czekają jeziora,

Lato –

Już wyjechać pora.

Piosenka

Lato w kawiarence (sł. i muz. B. Gowik)

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”

Ref.: Lato, ach, lato…

3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!

   Ref.: Lato, ach, lato…

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.