^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zebranie

Zapraszamy Rodziców na zebranie,

które odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym

16.09.2020 o godzinie 17.00. 

 

 

Witamy Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witajcie w przedszkolu!
 2. Droga do przedszkola.
 3. Nadeszła jesień.
 4. Co robią zwierzęta jesienią?

 

WIERSZ DO NAUKI NA M-c WRZESIEŃ

SKARBY JESIENI

   Hanna Zdzitowiecka

A czy wiecie, co to „skarby jesieni”?

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki.

Strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem.

PIOSENKA DO NAUKI NA M-C WRZESIEŃ
My jesteśmy żabki

 1. My jesteśmy żabki
  Mamy cztery łapki
  Skaczemy po trawie
  Bocian nas nie złapie

Ref: Hop, hop, hop
Skaczą żabki w bok
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w przód
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w tył
Hop, hop, hop
Skaczą ile sił

 1. My jesteśmy żabki
  Po to mamy łapki
  By popływać w stawie
  I skakać po trawie

Ref: Hop, hop, hop
Skaczą żabki w bok
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w przód
Hop, hop, hop
Skaczą żabki w tył
Hop, hop, hop
Skaczą ile sił / x2

plan na maj

Plan na maj


Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,

poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,

utrwalać znajomość herbu swojej miejscowości,

poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,

poznamy zabudowę charakterystyczną dla miasta,

utrwalimy znajomość polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; będziemy kształtować poczucie tożsamości narodowej,

będziemy wskazywać na mapie Polski charakterystyczne miejsca naszego kraju,

poznawać tradycje związane z obchodzeniem świąt państwowych (Święto Flagi),

poznawać ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie,

wyjaśnimy znaczenie słowa: stolica,poznamy wygląd herbu Warszawy

będziemy poznawać nazwy państw sąsiadujących z Polską,

poznamy symbole Unii Europejskiej,

poznamy pojęcie: Unia Europejska,

poznamy ekosystem łąkowy ( rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt mieszkających na łące),

poznamy ogólną budowę kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,

poznamy sposoby wykorzystywania łąki przez rolników,

rozwiniemy umiejętność dostrzegania symetrii w przyrodzie,

utrwalimy pojęcie: owady oraz nazwy owadów, mieszkańców łąki,

utrwalimy wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

spróbujemy oddać nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,

będziemy opisywać wygląd rodziców (prawidłowe stosowanie przymiotników),

wyjaśnimy wieloznaczność słowa: dom,

postaramy się przedstawić program artystyczny dla mam,

nauczymy się tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),

będziemy tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,

utrwalać poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),

wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań),

układać rymy do podanych słów,

rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż,

czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej),

rozwijać sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach plastycznych,

wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,

wykonywać prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami,

posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

dodawać i odejmować w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

utrwalimy liczby i znaki matematyczne oraz umiejętności dokonywania obliczeń,

będziemy rozróżniać zbiory równoliczne i zbiory nierównoliczne (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym),

śpiewać poznane piosenki i recytować wiersze.


Wiersze na maj: ,,Dzień Mamy”
Elżbieta Tarczyńska

Kocha nas nad życie
I o nas się troszczy,
Gdy jesteśmy mali
I gdy już dorośli.

Pamiętajmy o tym,
Nie tylko od święta,
Jak pięknie wygląda,
Gdy jest uśmiechnięta.

Uśmiech na Jej twarzy,
Będzie często gościł,
Jeśli nie sprawimy,
Jej żadnej przykrości.

Pokażmy na co dzień,
Jak mocno kochamy,
Bo nie ma na świecie,
Takiej drugiej mamy.

Wiersz: „Ważne słowo"

Jest takie słowo,
słowo jedno,
przy którym inne
słowa bledną.

Słowo - jak słonce jaśniejące,
co wszystkie inne słowa gasi.

Słowo z muzyki i uśmiechu,
z zapachu kwiatów i nut ptasich.

Słowo, co nigdy nie zawodzi,
wierne i czułe do ostatka.

Najbliższe sercu, najpiękniejsze.
jedno, jedyne słowo:

Matka!

 

Piosenka na maj: 

Dla mamy     muz: F. Leszczyńska, sł: Z.Holska - Albekier

 1. W zieleni łąka majowa,

gdzieś w trawie świerszczyk się schował.

Nastroił skrzypce maleńkie,

gra zielone piosenki.

 Dla mamy piosenki, dla mamy,

dla mamy piosenki, dla mamy.

 1. W kolorach łąka majowa

już od stokrotek różowa.

A od bławatków błękitna,

wszystkie kwiaty zakwitły.

 Dla mamy zakwitły, dla mamy,

dla mamy zakwitły , dla mamy.

Plan na czerwiec

W I tygodniu czerwca poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu poznamy kulturę innych narodów, świąteczne obrzędy, zwyczaje, tradycje ludzi różnych narodowości. W świecie wartości będziemy rozpoznawali i nazywali takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. Poznamy dzieci różnych narodowości oraz warunki, w jakich żyją. Będziemy oceniali własne zachowania względem innych i innych względem siebie; kształtowali pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych, prawidłowe postawy społeczne i omawiali kontakty społeczne - przyjaźń. Zmierzymy odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalimy strony: prawą, lewą.

Drugi i trzeci tydzień czerwca upłynie na obserwowaniu zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza. Będziemy rozróżniali typy krajobrazów występujących w Polsce, nazywali ważniejsze miasta Polski, rzeki – Wisłę i Odrę, morza – Bałtyk, góry – Tatr. Dostrzeżemy piękno Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

Poznamy wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omówimy ich budowę, etapy rozwojowe (na przykładzie tulipana). Utrwalimy znajomość zasad bezpieczeństwa: korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowania czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, przestrzegania zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie. Przypomnimy sobie, jakie zagrożenia wynikają ze złego dotyku. Wyjaśnimy znaczenie pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału). Uporządkujemy wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz ich cech charakterystycznych.

W ostatnim tygodniu czerwca zapoznamy się z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych, wybranymi letnimi dyscypli­nami sportowymi oraz z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującej w sporcie.

W ciągu całego miesiąca będziemy: utrwalali znajomość figur geometrycznych, wzbogacimy doświadczenia o efekty przesunięcia i obrotu; dodawali i odejmowali w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozwiązywali zadania tekstowe, rozróżniali zbiory równoliczne i zbiory nierówno liczne, klasyfikowali te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech, posługiwali się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzyli liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Rozwiniemy aktywność językową poprzez: formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat, odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

Przygotujemy się do czytania poprzez: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), orientowanie się na kartce papieru, organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego. Podejmiemy próby czytania: krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej, odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem, czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym. Przygotujemy się do pisania wykonując ćwiczenia grafomotoryczne, prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami, prawidłowym gospodarowaniem przestrzeni kartki (ograniczenie przestrzenne).

Wzbogacimy doświadczenia plastyczne w trakcie wykonywania prac różnymi technikami. Utrwalimy wiedzę o budowie i brzmieniu instrumentów perkusyjnych oraz umiejętność grania na nich.

Wiersz

Letnie wakacje. L. Łącz

Kiedy są wakacje

I nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać,

Jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje –

Morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz,

Miło spędzisz czas.

Latem

Złociste promienie

Słońca

Padają na ziemię,

Popatrz –

Rozwiały się chmury,

Baw się

I nie bądź ponury!

Morze –

Muszelki i piasek,

Góry

Lub łąka za lasem,

Warmia –

Czekają jeziora,

Lato –

Już wyjechać pora.

Piosenka

Lato w kawiarence (sł. i muz. B. Gowik)

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”

Ref.: Lato, ach, lato…

3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!

   Ref.: Lato, ach, lato…

Wiersz na kwiecień

Pracowita wiosna Witewska

Kolorowa wiosna,

gosposia wspaniała,

od samego rana

dużo pracy miała.

Zaspane słoneczko

witała zza chmurki,

prosiła na koncert

leśnych ptaków chórki.

Malowała kwiatki

na zielonej trawie,

policzyła z boćkiem

wszystkie żaby w stawie.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.