^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ Z OKAZJI DNIA BABCI I DNIA DZIADKA

Kochana Babciu! Kochany Dziadku!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zorganizowaną z okazji Waszego święta,

która odbędzie się 30 stycznia 2019 r. (środa) o godzinie 10.30

w sali gimnastycznej.

                                                                Smerfy z Paniami

BAL KARNAWAŁOWY

                                                                       ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie Smerfy na Bal Karnawałowy „Między nami Jaskiniowcami”, który odbędzie się dnia 17.01.2019r. w sali gimnastycznej.

GRUDZIEŃ U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zima coraz bliżej.
 2. Świąteczny czas (metoda projektu)
 3. Witamy Nowy Rok.

 

TREŚCI PPROGRAMOWE:

1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu.

2. Warstwa psychologiczna: obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku); dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; rytmiczne dzielenie słów- nazw obrazków; rozpoznawanie odgłosów przyrody; rozpoznawanie symboli oznaczających elementy pogody; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki; rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego; włączanie się w prace porządkowe w Sali; określanie swoich obowiązków w domu rodzinnym; określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami); uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych; poznawanie zwyczajów, tradycji przestrzeganych w domach; wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.

4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci; oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej); poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik; słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań; śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

5 . Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.); dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych; konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób, konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

 

 

WIERSZ

PADA ŚNIEŻEK

(Dorota Gellner)

 

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki,

i śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie -

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi -

nos w marchewkę mi się zmieni!

 

 

KOLĘDA

GORE GWIAZDA

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

STYCZEŃ U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zimowe potrzeby ptaków.
 2. W krainie baśni.
 3. Rodzice rodziców.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Warstwa biologiczna: wskazywanie fizycznych cech wspólnych z członkami rodziny; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 2. Warstwa psychologiczna: rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elem. tańca); dostrzeganie intonacji wypowiedzi; rozwiązywanie zagadek; uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu; nazywanie elementów pogody; reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; zapamiętywanie i powtarzanie kilku kolejno pokazywanych czynności; wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów; łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchem, np. unoszeniem i opuszczaniem ramion; uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu; formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;
 3. Warstwa socjologiczna: włączanie się w prace porządkowe w sali, określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.); opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny; omawianie zdjęć rodzinnych; przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich święta; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami); samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swój wygląd, utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności, uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elem. zespołowego współzawodnictwa).
 4. Warstwa kulturologiczna: uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich; dostrzeganie piękna wokół siebie, dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

Piosenka: ,,Polka dla Babci i Dziadka”

Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć,
pięknie zapraszamy was.
Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
Kto poleczkę naszą zna x2
niech zatańczy tak jak ja.
Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz
bardzo miło płynie czas.
Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
Kto poleczkę naszą zna x2
niech zatańczy tak jak ja.


Piosenka „Wesoła Babcia”

I Moja babcia lubi śpiewać

Moja babcia lubi grać –

Lubi czytać dobre książki

A w niedzielę dłużej spać! 

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie

Muszą ciągle w kuchni stać

Smażyć placki, jajecznicę

I ubrania nasze prać.

II Moja babcia jest zadbana

I ubiera modnie się

Chodzi często do fryzjera

I wspaniale trzyma się.

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie…

 

Życzenia dla Babci i Dziadka

Serduszko maleńkie
Silnie dziś mi puka
Bo złożyć życzenia
To też wielka sztuka.

Babciu i dziadku

Dziś wszystkie dzieci

Niosą dla Was życzeń bukiecik.

Serduszka gorące,

Kwiatki pachnące,

które wyrosły na miłości łące.

          

 

WYCIECZKA DO OŚRODKA KULTURY MORSKIEJ W GDAŃSKU

Wycieczka do Ośrodka Kultury Morskiej- Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na lekcję muzealną                                       „Z marynarzem Motławkiem po statku”.Termin wycieczki: 19.11. 2018 r.. Wyjazd autokaru 8.00.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.