^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

WIERSZ I PIOSENKA NA MARZEC

Pierwiosnek W. Broniewski

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: -Jak tu ładnie…
                        

Wkrótce wiosna (sł. B Lewandowska, muz. Z. Ciechan)

1. Pierwszy obudził się pierwiosnek,
Potem chochoły spadły z róż.
Skowronek śpiewem wołał wiosnę,
żeby na pole przyszła już
Ref.: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!
Niech słońce da jej pstryczka w nos!
Niech wiosnę, niech wiosnę
przyniosą na skrzydłach
bociek. Jaskółka, szpak i kos.
2. Złoto błysnęło na leszczynach.
Zapach obudził senny ul.
Wiosenną orkę chcą zaczynać
Głodne gawrony z pustych pól.
Ref.: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!
Niech słońce da jej pstryczka w nos!
Niech wiosnę, niech wiosnę
przyniosą na skrzydłach
bociek, jaskółka, szpak i kos.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE

MAMO I TATO!

W CZWARTEK 07.03.2019r. O GODZ. 17.00 ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE GRUPOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SALI. ZEBRANIE DOTYCZYĆ BĘDZIE:

 • POSTĘPÓW I OSIĄGNIĘĆ WASZEGO DZIECKA
 • PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY W I PÓŁROCZU
 • ZREALIZOWANYCH I ZAPLANOWANYCH WYJŚĆ, WYCIECZEK, PRZEDSIĘWZIĘĆ

          

                                                                                                                                                           ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ Z OKAZJI DNIA BABCI I DNIA DZIADKA

Kochana Babciu! Kochany Dziadku!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zorganizowaną z okazji Waszego święta,

która odbędzie się 30 stycznia 2019 r. (środa) o godzinie 10.30

w sali gimnastycznej.

                                                                Smerfy z Paniami

LUTY U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zimowe zabawy.
 2. Tak mija nam czas.
 3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, ze śpiewem; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 2. Warstwa psychologiczna: kreślenie w powietrzu, oburącz różnych kształtów; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych : ruchowych, według metody R. Labana; obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku); słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia, reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego.
 4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci.
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

 

WIERSZ:

"Lodowy pociąg"  Dorota Gellner

Na stację mrozy, rankiem zimowym

Zajechał nagle pociąg lodowy.

Wokół komina miał szalik w paski

I dym w błyszczące lodowe gwiazdki.

A wiózł ten pociąg łyżwy i sanie

Dla pani Zimy na powitanie.

Sam to widziałem na stacji Mrozy

Rankiem srebrzystym, rankiem zimowym.

 

PIOSENKA:

 "Buch w śnieżny puch"

(sł. A Bernat, muz. Z. Ciechan)

 1. Pani zima sypie śniegiem

my za panią zimą biegiem

Ref.: Puch, puch, puch,

śnieżny puch,

jak to miło w taki puch zrobić buch.

 1. Pani zima, biała pani,

hasa w śniegu razem z nami...

Ref.: Puch, puch, puch...

III. Pani zima ciągnie sanki,

a na sankach my – bałwanki...

Ref.:Puch, puch, puch...

BAL KARNAWAŁOWY

                                                                       ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie Smerfy na Bal Karnawałowy „Między nami Jaskiniowcami”, który odbędzie się dnia 17.01.2019r. w sali gimnastycznej.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.