^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na listopad

Tematy kompleksowe w miesiącu listopadzie

 1. Moja rodzina - moja ojczyzna – Polska
 2. Nasze domy
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie i utrwalanie znajomości symboli  oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Odkrywanie liter: i, I, k, K, t, T, d, D,oraz utrwalanie dotychczas poznanych.
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych, przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Klasyfikowanie elementów w zbiorach
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 5, 6, 0
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Poznawanie czynników warunkujących zdrowie – ruch, dieta, higiena
 • Rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

PIOSENKA NA LISTOPAD:

Jak dobrze mieć rodzinę”     słowa i muzyka J. Kucharczyk

 1. Nigdy nie jestem sam

Bo rodzinę mam

Gdy jest mi smutno i gdy jest mi źle,

Rodzina wspiera mnie./2

Ref. Mama i tata przytulą do serca,

Siostra i brat zabawią mnie,

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci.

Cała rodzina kocha się.

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

Gdy ktoś obok jest,

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

I zawsze pomóc chce./2x

 

WIERSZ NA LISTOPAD:

,,Gdynia”         Wanda Chotomska

Bliżej domy jak z pudełka

Dalej las jak dywan

A w oddali, hen na fali

Biały okręt pływa.

Za okrętem w srebrnej mgiełce

Horyzontu kreska

A dokoła tafla morza – zielono niebieska.

Morze kolor ma jak niebo

Niebo się zieleni

Nie mówimy ani słowa

Olśnieni, wpatrzeni.

A tu jeszcze port

Dźwigami cały najeżony.

A tu jeszcze statki, kutry

Jachty, falochrony.

A wiatr śmieje się z uciechy

W ramionach czas ściska

I powiada, chodźcie ze mną

Port obejrzeć z bliska.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.