^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TEMATY W PAŹDZIERNIKU:

Idzie jesień… przez ogród i sad. W pierwszym tygodniu października zajmiemy się tematem zdrowia: dowiemy się na zajęciach, co powinniśmy jeść, aby mieć dużo siły i energii i jak się ubierać, żeby nie zachorować. Będziemy obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Poznamy warzywa, drzewa owocowe, a ich owoce wykorzystamy we wszystkich możliwych formach działalności, w tym technicznej. Poznamy literę O – małą i wielką, drukowaną i pisaną. Będziemy pisali litery po śladach i samodzielnie. Słuch fonematyczny: rytmiczny podział słów; wyodrębnianie zdań w wypowiedzi , wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów. Podczas zabaw matematycznych będziemy ustalać położenia obiektów względem własnej osoby, odróżniać błędne liczenie od liczenia poprawnego. Poznamy zapis cyfrowy liczb 1 i 2; będziemy posługiwać się liczbami 1 i 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym.

2.Idzie jesień... do zwierząt. W drugim tygodniu poszerzymy swoja wiedzę o wybranych zwierzętach leśnych i ich sposobach przygotowania się do zimy. Poznamy właściwości wybranych produktów (orzechy). Rozwiniemy zainteresowania czytelnicze, poznamy walory poznawcze książek, albumów. Ułożymy historyjki obrazkowe zgodnie z kolejnością zdarzeń, o których będziemy opowiadali. Zabawy słownikowe będą okazją do wyodrębniania zdań z wypowiedzi, słów w zdaniu, sylab w słowach, głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Poznamy literę A: małą i wielką, drukowaną i pisaną oraz zapis cyfrowy liczby 3. Będziemy się posługiwali umownymi znakami, np. strzałkami; liczyli i dodawali na konkretach w zakresie sześciu, odróżniali błędne liczenie od liczenia poprawnego; kojarzyli liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

3. Co z czego otrzymujemyW trzecim tygodniu poznamy pracę osób wykonujących wybrane zawody i korzyści z ich pracy dla społeczeństwa. Dowiemy się, jak są wytwarzane produkty ze szkła, cukru i mleka i poznamy ich właściwości fizyczne. Poznamy rodzaje ziarna, pieczywa i etapy produkcji chleba. Zapoznamy z właściwościami fizycznymi węgla i wełny oraz produktami, które się z nich otrzymuje. Poznamy literę M, : małą i wielką, drukowaną i pisaną oraz utrwalimy znajomość poznanych liter. Podczas zabaw matematycznych będziemy rozpoznawali i nazywali figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

4. Idzie jesień... z deszczem. W ostatnim tygodniu października przypomnimy sobie o konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; zapoznamy się z informacjami podawanymi w prognozie pogody. Będziemy uczestniczyli w zabawach badawczych aby lepiej poznać wodę, jej stany skupienia i właściwości oraz konieczność jej szanowania. Dowiemy się o roli zmysłów w życiu człowieka. Porozmawiamy o zmianach – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki. Porównamy pary obrazków; wskażemy różnice i podobieństwa między nimi. Postaramy się poprawnie stosować przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki (i, bo…). Rozwiniemy umiejętność poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów. Będziemy tworzyli słowa lub wyszukiwali obrazki zawierające daną sylabę na początku, na końcu lub w środku. Poznamy literę E: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Będziemy podejmowali próby układania, czytania i pisania wyrazów z poznanych liter. Spróbujemy zrozumieć pojęcie stałości liczby; poznamy zapis cyfrowy liczby 4.

W każdym tygodniu w trakcie zabaw ruchowych i gimnastycznych będziemy rozwijali sprawność fizyczną, nauczymy się nowych piosenek, udoskonalimy umiejętność reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie). Będziemy wyrażali przeżycia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.