^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na wrzesień

PLAN NA WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu będziemy realizować tematy:

 1. Ja i moja grupa
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Idzie jesień przez las, park

Na początku września będziemy wspominać lato i wakacje. Podczas tych wakacyjnych opowieści dzieci będą miały okazję do rozwijania umiejętności wypowiedzi, ale także będą mogły określić swoje upodobania i zainteresowania, ulubione formy spędzania czasu, letnie zabawy i zajęcia. Wiąże się to z lepszym poznaniem siebie, kształtowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby, przeżywaniem pozytywnych emocji.

Następnie zajmiemy się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, wspólnie spróbujemy poszukać sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. W oparciu o literaturę i własne doświadczenia dzieci będziemy rozmawiać o wartościach uniwersalnych, takich jak koleżeństwo i przyjaźń oraz ich znaczeniu. Wykorzystamy zabawy dramowe według pomysłów dzieci. Dzieci namalują ulubionego kolegę lub koleżankę z grupy uwzględniając charakterystyczne cechy tej osoby. Utrwalą też w ten sposób nazwy części ciała. Ustalimy zasady kodeksu grupowego, wprowadzimy dyżury.

Poznając otaczający świat dziecko chce wszystkiego dotknąć, spróbować, poznawać wszystkimi zmysłami. Podczas zabaw badawczych będziemy więc korzystać ze zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku. Dzieci dowiedzą się, co to są zmysły, jakie jest ich znaczenie oraz, że trzeba o nie dbać.

Jednym z priorytetów przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyków związanych z bezpieczeństwem. Będziemy więc poznawać i utrwalać podstawowe zasady ruchu drogowego, aby bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po chodniku i przechodzić przez jezdnię. Dzieci poznają też wybrane znaki drogowe, ich kształt, wygląd i znaczenie. Utrwalą znajomość adresu zamieszkania. Odbędą się spacery w pobliże przedszkola, dzieci będą mogły obserwować ruch samochodów na skrzyżowaniu. Podczas określania wyglądu pojazdów dzieci udoskonalą umiejętność posługiwania się przymiotnikami. Będą nazywać pojazdy specjalistyczne, nauczą się numerów alarmowych.

Wrzesień to też miesiąc, w którym można zaobserwować pierwsze oznaki jesieni. Przyroda żywo oddziaływuje na dzieci, trzeba więc wykorzystać te dziecięce zainteresowania. Będziemy bawić się liśćmi, żołędziami, szyszkami (zabawy plastyczne, konstrukcyjne, matematyczne itp.). Poznamy wybrane gatunki grzybów. Dzieci obejrzą teatrzyk: ,,Dom pod grzybkiem”. Dzieci wzbogacą wiadomości przyrodnicze.

Wiek przedszkolny charakteryzuje się wielką potrzebą ruchu, mówi się nawet o nadruchliwości dzieci i konieczności zaspokojenia głodu ruchu dziecka. Dlatego codziennie organizujemy dzieciom zabawy i ćwiczenia ruchowe, wychodzimy na plac zabaw, gdzie dzieci mogą rozwijać umiejętności ruchowe korzystając ze sprzętu terenowego, różnych przyrządów i zabawek.

Z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania we wrześniu będziemy organizować zabawy i ćwiczenia manualne (doskonalące sprawność ręki), zabawy rozwijające słuch fonematyczny ( dzielenie wyrazów na sylaby), zabawy ortofoniczne (poprawne wybrzmiewacie głosek), zabawy dydaktyczne (rozwijanie procesów poznawczych, orientacji przestrzennej). Książka jako czynnik rozwijający zainteresowania czytelnicze i zachęcający do podejmowania prób samodzielnego czytania jest stale obecna w naszej grupie.

Podsumowując we wrześniu będziemy pracować nad:

 • ustalaniem zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu
 • kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych
 • zrozumieniem charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, koleżeństwo
 • zrozumieniem konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych
 • rozwijaniem sprawności ruchowej
 • wzbogacaniem wiadomości przyrodniczych
 • poznawaniem charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • kształtowaniem orientacji przestrzennej
 • utrwalaniem umiejętności dzielenia słów na sylaby
 • wdrażaniem do czytania
 • kształtowaniem u dzieci gotowości do nauki liczenia, dodawania
 • zachęcaniem dzieci do przeliczania w sytuacjach naturalnych i manipulowania liczmanami
 • rozwijaniem sprawności manualnej, określaniem położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po ulicy;
 • rozwijaniem mowy
 • kształtowaniem właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • rozwijaniem spostrzegawczości wzrokowej
 • utrwalaniem znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • rozwijaniem umiejętności orientacji w przestrzeni
 • poznawaniem znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia
 • rozwijaniem wyobraźni i sprawności manualnej
 • poznawaniem i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawaniem pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym
 • rozwijaniem umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych
 • stwarzaniem warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

WIERSZ NA WRZESIEŃ:       B. Forma ,,Witamy Panią Jesień

Idzie przez świat Pani Jesień,
psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
niech strąci liście z drzewa.

Liście wirują nad ziemią,
ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci się bardzo cieszą,
szybko do parku śpieszą.

Spadają kasztany, żołędzie,
wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
piękna, bajkowa, radosna.

Lecz kiedy ma humor ponury
maluje deszczowe chmury.
Wtedy wita nas deszczem
i chłodzi ciepłe powietrze

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: ,,Każdy chciałby być kierowcą”

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

Bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

Zielone zaś- możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać, by bezpiecznym być.

 1. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę

I przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

Jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.