^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

MARZEC U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Zwierzęta na świecie 01 - 08.03.2019r.

2.Czy dinozaury żyły naprawdę? 11- 16.03.2019r.

3.Nadeszła wiosna 18- 29.03.2019r.

TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

  1. Warstwa biologiczna: uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania względem zwierząt; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);
  2. Warstwa psychologiczna: zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat; poznawanie oznak nadchodzącej wiosny; uroczyste powitanie wiosny- poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem; obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące; uczestniczy w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin); zakładanie w sali zielonego ogródka; obserwowanie wzrostu roślin i notowanie zmian w rysunkowym kalendarzu obserwacji; obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu podczas pobytu na świeżym powietrzu; odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego; zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat; uczestniczenie w spotkaniach w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, organizowanych z udziałem rodziców; układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) wg kolejności zdarzeń; uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych : ruchowych, według metody R. Labana; układanie pociętych na części obrazków w całość (bez wzoru);
  3. Warstwa socjologiczna: słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych wierszy na pamięć; samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego.
  4. Warstwa kulturologiczna: tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż); dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów;
  5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.