^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

LUTY U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Zimowe zabawy.
  2. Tak mija nam czas.
  3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

TREŚCI PROGRAMOWE:

  1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, ze śpiewem; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
  2. Warstwa psychologiczna: kreślenie w powietrzu, oburącz różnych kształtów; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych : ruchowych, według metody R. Labana; obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku); słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia, reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
  3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego.
  4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci.
  5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

 

WIERSZ:

"Lodowy pociąg"  Dorota Gellner

Na stację mrozy, rankiem zimowym

Zajechał nagle pociąg lodowy.

Wokół komina miał szalik w paski

I dym w błyszczące lodowe gwiazdki.

A wiózł ten pociąg łyżwy i sanie

Dla pani Zimy na powitanie.

Sam to widziałem na stacji Mrozy

Rankiem srebrzystym, rankiem zimowym.

 

PIOSENKA:

 "Buch w śnieżny puch"

(sł. A Bernat, muz. Z. Ciechan)

  1. Pani zima sypie śniegiem

my za panią zimą biegiem

Ref.: Puch, puch, puch,

śnieżny puch,

jak to miło w taki puch zrobić buch.

  1. Pani zima, biała pani,

hasa w śniegu razem z nami...

Ref.: Puch, puch, puch...

III. Pani zima ciągnie sanki,

a na sankach my – bałwanki...

Ref.:Puch, puch, puch...

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.