^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

STYCZEŃ U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Zimowe potrzeby ptaków.
  2. W krainie baśni.
  3. Rodzice rodziców.

TREŚCI PROGRAMOWE:

  1. Warstwa biologiczna: wskazywanie fizycznych cech wspólnych z członkami rodziny; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uczestniczenie w zabawach ruchowych.
  2. Warstwa psychologiczna: rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elem. tańca); dostrzeganie intonacji wypowiedzi; rozwiązywanie zagadek; uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu; nazywanie elementów pogody; reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; zapamiętywanie i powtarzanie kilku kolejno pokazywanych czynności; wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów; łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchem, np. unoszeniem i opuszczaniem ramion; uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu; formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;
  3. Warstwa socjologiczna: włączanie się w prace porządkowe w sali, określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.); opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny; omawianie zdjęć rodzinnych; przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich święta; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami); samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swój wygląd, utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności, uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elem. zespołowego współzawodnictwa).
  4. Warstwa kulturologiczna: uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich; dostrzeganie piękna wokół siebie, dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
  5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

Piosenka: ,,Polka dla Babci i Dziadka”

Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć,
pięknie zapraszamy was.
Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
Kto poleczkę naszą zna x2
niech zatańczy tak jak ja.
Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz
bardzo miło płynie czas.
Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
Kto poleczkę naszą zna x2
niech zatańczy tak jak ja.


Piosenka „Wesoła Babcia”

I Moja babcia lubi śpiewać

Moja babcia lubi grać –

Lubi czytać dobre książki

A w niedzielę dłużej spać! 

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie

Muszą ciągle w kuchni stać

Smażyć placki, jajecznicę

I ubrania nasze prać.

II Moja babcia jest zadbana

I ubiera modnie się

Chodzi często do fryzjera

I wspaniale trzyma się.

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie…

 

Życzenia dla Babci i Dziadka

Serduszko maleńkie
Silnie dziś mi puka
Bo złożyć życzenia
To też wielka sztuka.

Babciu i dziadku

Dziś wszystkie dzieci

Niosą dla Was życzeń bukiecik.

Serduszka gorące,

Kwiatki pachnące,

które wyrosły na miłości łące.

          

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.