^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

CZERWIEC U SMERFÓW

 

Tematy kompleksowe:

 1. Dziecięce przyjaźnie
 2. Dbamy o Ziemię
 3. Na naszym podwórku
 4. Nadszedł czas wakacji

TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

 1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; dbanie o odpowiedni ubiór podczas wykonywania ćwiczeń; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, ze śpiewem; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu; orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 2. Warstwa psychologiczna: zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych : ruchowych, według metody R. Labana; słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia, reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 3. Warstwa socjologiczna: nauka wybranych wierszy na pamięć; samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego.
 4. Warstwa kulturologiczna: tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż); dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci.
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

 

PIOSENKA NA CZERWIEC

„Lato na dywanie”

Wysłało po nas lato swój dywan latający.
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało
I nasze ukochane wakacje zawołało.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami.
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.
I co dzień na dywanie będziemy razem latać.
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami…

 

WIERSZ NA CZERWIEC

„Wakacje” I. Salach

Pojedziemy na wakacje

Razem z mamą tatą

Zabierzemy piłkę, namiot

i skakankę, co Ty na to?

Słońce, woda, las już czeka

wszystkie dzieci woła

Zabawimy się wesoło

przed powrotem do przedszkola.

MAJ U SMERFÓW

Tematy kompleksowe:

 1. Zdrowie naszym skarbem (metoda projektu- opracowała B. Cejlowska)
 2. Łąka i jej mieszkańcy
 3. Święto Rodziców
 4. Teatr (metoda projektu- opracowała A. Pieczykolan

  TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

  1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uczestniczenie w zabawach ruchowych; rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie; dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia; akceptowanie potrzeby wypoczynku; odbywanie systematycznych wizyt u stomatologa; rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw; akceptowanie konieczności ograniczania spożywania słodyczy, chipsów; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; uświadomienie zagrożeń wynikających z samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych, korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.
  2. Warstwa psychologiczna: obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu podczas pobytu na świeżym powietrzu; słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia; rozpoznawanie symboli, które oznaczają informacje lub ostrzeżenia; nazywanie elementów pogody; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); kreślenie w powietrzu oburącz różnych kształtów; rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elem. tańca); powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; zapamiętywanie i powtarzanie kilku kolejno pokazywanych czynności; wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów; łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchem, np. unoszeniem i opuszczaniem ramion; formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach; uczestniczy w grach z elementami przeliczania.
  3. Warstwa socjologiczna: samodzielne wykonywanie czynności związanych z dbałością o swój wygląd; opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny; samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swój wygląd, utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, poznawanie roli mimiki i gestów w toku komunikacji odgadywanie intencji rozmówcy poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.); określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
  4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
  5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

KWIECIEŃ U SMERFÓW

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Wiosna na wsi
 2. Wielkanoc- zwyczaje i tradycje
 3. Teatr (metoda projektu)

TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

 1. Warstwa biologiczna: przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uczestniczenie w zabawach ruchowych; obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);
 2. Warstwa psychologiczna: uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych: ruchowych, według metody R. Labana, C. Orffa, A. i M. Kniessów; reagowanie na polecenia słowne, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, przejawianie oznak aktywnego słuchania (np. potakiwanie głową); wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek; gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.
 3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swój wygląd, utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.), współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności, stosowanie zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji, wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego; określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych; poznawanie zwyczajów, tradycji przestrzeganych w domach
 4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie, dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów, uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych, ze śpiewem, podejmowanie działań zgodnych z własnymi zainteresowaniami, upodobaniami, uzdolnieniami.
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób, konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne; ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej; określanie tego, co w osobistym odczuciu jest najważniejsze; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

 

 WIERSZ I PIOSENKA NA KWIECIEŃ

 

WIERSZ:

 

„Cukrowy baranek” E. Szelburg – Zarembina

Cukrowy baranek

Ma złociste różki.

Pilnuje pisanek

na łące z rzeżuszki.

A gdy nikt nie patrzy,

chorągiewką buja

i cichutko meczy

święte „Alleluja”…

 

„Teatr”- J. Koczanowska

Teatr to miejsce jest niezwykłe,

zaczarowana każda chwila,

kurtyna w górę się unosi

i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie

wesołe, smutne, zagadkowe,

można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe.

Można się wzruszyć, rozweselić,

nauczyć wielu mądrych rzeczy,

uważnie patrzeć, pilnie słuchać,

ciekawym być i bardzo grzecznym.

 

PIOSENKA:

 

"Wiosna, wiosenka" - Muzyka i słowa - Piotr Belak

Wiosna wiosenka

w mym sercu piosenka

Przychodzi po zimie

ożywia świat.

Świeżym powiewem

słońca iskrzeniem.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

Ref. Wiosna wiosna tak piękna, radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca

Wiosna wiosna tak piękna radosna.

To takie proste,

śpiewaj i tańcz

Gdy deszczyk zaskoczy

Otwórz swe oczy

tęczą na niebie

Namaluj szlak

Ptaki wracają, głośno śpiewają,.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

Ref. x2

Raz dwa trzy

Zielono mi

Cztery pięć sześć

Tak pięknie tu jest

siedem i osiem

Raduj sie widokiem

Wiosna wreszcie zagościła,

to radosna dla nas chwila.

Ref.

Wiosna wiosna tak piękna radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca.

Wiosna, wiosna tak piękna radosna.

To takie proste,

śpiewaj i tańcz

Mamy już wiosną.

WIERSZ I PIOSENKI NA MAJ

Wiersz J. Koczanowskiej „Mama i tata

 Mama i tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość, co nie ma końca.

Kochana Mamo, kochany Tato,

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczcie.

 

Piosenka „Arki Noego” Kocham Cię Mamo

Kiedy byłam jak kropelka, 
czułam serca Twego bicie. 
I wiedziałam jak jest wielka miłość, 
która daje życie.

ref.: Kocham Cię, kocham Mamo, 
wiem, że Ty czujesz to samo!

Kiedy byłam jak kwiatuszek 
„mama” głośno powiedziałam. 
słów rozwinął się kłębuszek, 
które bardzo pokochałam.

ref.: Kocham Cię, kocham Mamo…

Kiedy będę bardzo duża, 
to przytulę Mamo Ciebie. 
I zawołam:- żadna burza 
nie oddali nas od siebie!

ref.: Kocham Cię, kocham Mamo…

  "Piosenka dla Taty”

 1. Tata choć obiad przypala,
  chociaż się czasem przechwala,
  szafę, gdy trzeba, wymierzy,
  młotkiem też dobrze uderzy.
  Ref. Wesoła u taty mina,
         gdy idzie ze mną do kina.
         Z mamą się do mnie uśmiecha
         i mówi, że ze mnie pociecha.
  2.Tata ma silne dwie dłonie,
  stanie on w mojej obronie,
  smoka też bardzo groźnego
  pogna do lasu ciemnego.
  Ref. Wesoła u taty mina…
  3. Tata powtórzy głos dzika,
  wskaże, gdzie leży Afryka,
  ponosi mnie na barana,
  z tatą zabawa udana.
  Ref. Wesoła u taty mina…

Piosenka Witajcie w naszej bajce”

Na podstawie wiersza J. Brzechwy

REFREN:

Witajcie w naszej bajce,
słoń zagra na fujarce.
Pinokio nam zaśpiewa,
zatańczą wkoło drzewa.

Tu wszystko jest możliwe,
zwierzęta są szczęśliwe.
A dzieci wiem coś o tym,
latają samolotem.

 1. Nikt tutaj nie zna głodu,
  nikt tu nie czuje chłodu.
  I nawet ja nie kłamię,
  nikt się nie skarży mamie.

REFREN
Witajcie w naszej bajce,
słoń zagra na fujarce.
Pinokio nam zaśpiewa,
zatańczą wkoło drzewa

 1. Bo z wami jest weselej,
  ruszymy razem w knieje.
  A w kniejach i dąbrowach,
  przygoda już się chowa.
 2. My ją znajdziemy sami,
  my chłopcy z dziewczętami.
  A wtedy daję słowo,
  że będzie kolorowo.

 

MARZEC U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Zwierzęta na świecie 01 - 08.03.2019r.

2.Czy dinozaury żyły naprawdę? 11- 16.03.2019r.

3.Nadeszła wiosna 18- 29.03.2019r.

TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

 1. Warstwa biologiczna: uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania względem zwierząt; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);
 2. Warstwa psychologiczna: zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat; wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie); poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat; poznawanie oznak nadchodzącej wiosny; uroczyste powitanie wiosny- poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem; obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące; uczestniczy w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin); zakładanie w sali zielonego ogródka; obserwowanie wzrostu roślin i notowanie zmian w rysunkowym kalendarzu obserwacji; obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu podczas pobytu na świeżym powietrzu; odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego; zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat; uczestniczenie w spotkaniach w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, organizowanych z udziałem rodziców; układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) wg kolejności zdarzeń; uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych : ruchowych, według metody R. Labana; układanie pociętych na części obrazków w całość (bez wzoru);
 3. Warstwa socjologiczna: słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych wierszy na pamięć; samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, współdecydowanie o wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego.
 4. Warstwa kulturologiczna: tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż); dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów;
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.