^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Piosenka w grudniu

Był pastuszek bosy

 

Był pastuszek bosy

na fujarce grał,

pasał w górach owce

i w szałasie spał.

Nagle aniołowie

z nieba w bieli przyfrunęli

obudzili go gdy spał, gdy spał...

Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Ref.

Dziś do Betlejem

trzeba nocą iść,

bo Narodzenia

czas wypełnił dni,

tam gdzie stajenka

razem z bydlątkami,

leży dzieciąteczko

i na sianku śpi.

Świat na to czekał

wiele już lat

i Narodzenia

dziś wita czas,

biegnij pastuszku

jasną drogą, niebo płonie,

A na niebie pierwszej gwiazdy blask,

a na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Był pastuszek bosy,

zimne nóżki miał,

ale dobry anioł

piękne butki dał.

Wziął pastuszek owce,

pobiegł tak jak wiatr przed siebie,

a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

Ref:

 

Świeć gwiazdeczko mała świeć

 1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie

Narodził się, by uratować mnie

Narodził się i nie zostawił mnie x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

 1. Czekaja tam, Józef i Maryja

Śpiewają nam, śpiewają gloriia

To gloriia, święta historiia x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

Tematy w miesiącu grudniu

NASZE TEMATY W MIESIĄCU GRUDNIU:

 

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
 2. Idą święta.
 3. Idzie zima ze śniegiem.
 •  wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 •  wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 •  doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 •  nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
 •  wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
 •  kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
 •  budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
 •  budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 •  poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 •  poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 •  poznawanie różnych źródeł energii
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.
 • kształtowanie poczucie przynależności narodowej.
 •  utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D, l, L,  y, Y, r, R
 •  ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
 •  poznawanie sposobów radzenia sonie w sytuacjach niebezpiecznych
 •  budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)

Piosenka na listopad

 Teddy Bear

Teddy bear, teddy bear, turn around,
Teddy bear, teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, teddy bear, reach up high,
Teddy bear, teddy bear, touch the sky,
Teddy bear, teddy bear, bend down low,
Teddy bear, teddy bear, touch your toes,
Teddy bear, teddy bear, go to bed,
Teddy bear, teddy bear, rest your head,
Teddy bear, teddy bear, turn out the lights,
Teddy bear, teddy bear, say “good night”.

Teddy bear, teddy bear, turn around,
Teddy bear, teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, teddy bear, reach up high,
Teddy bear, teddy bear, touch the sky.

Nasze tematy w listopadzie

 

 1.  Moja rodzina - moja Ojczyzna - Polska
 2.  Moje prawa i obowiązki
 3.  Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie symboli  oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.

 

Wiersz na listopad

,,Miś ma w oczach szklane kulki”

 

Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest,
żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz.
Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,
żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez.

Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest,
żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz.
Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być,
by do łóżka go zabierać, żeby o nim śnić.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.