^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

W listopadzie realizujemy następujące tematy kompleksowe:

 

 1. Przedszkolak - mały patriota
 2. Jesienne muzykowanie
 3. Mały artysta to ja
 4. Szykujemy się na chłody

       Dziecko:

 • Swobodnie wypowiada się na temat ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazku; porządkuje zdarzenia.
 • Wyciąga wnioski na podstawie zaobserwowanej sytuacji.
 • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych (biblioteka).
 • Poznaje symbole narodowe.
 • Recytuje wiersze o tematyce patriotycznej.
 • Nazywa niektóre zawody związane z usługami: fotograf, grafik, reżyser, rzeźbiarz, krawcowa itp.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi przedmiotów codziennego użytku, zabawek dawniej i dziś, zawodów twórczych, muzyki.
 • Recytuje wiersz z pamięci.
 • Przy pomocy pantomimy ilustruje treść wiersza, opowiadania.
 • Rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia.
 • Dzieli zdanie na wyrazy.
 • Uważnie słucha; wie, czy podana głoska występuje w słowie.
 • Wyróżnia głoski: a, i, n, f w nagłosie.
 • Czyta globalnie wyrazy: aparat, igła, nuty, farby.
 • Rozpoznaje i nazywa litery: a, A; i, I; n, N; f, F.
 • Wymienia członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa.
 • Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny.
 • Wyjaśnia znaczenie hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści.
 • Nazywa obszary na świecie, gdzie zawsze jest ciepło.
 • Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku; nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp.
 • Posługuje się wyrażeniami: na, w, obok, nad, za, pod w sytuacjach zadaniowych.
 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy – koloru i kształtu.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Prawidłowo przelicza w coraz szerszym zakresie.
 • Układa obrazki w sensowną historyjkę, opowiada ją.
 • Układa rytmy z gotowych elementów.
 • Tworzy zbiory równoliczne.
 • Rozwija wyobraźnię twórczą poprzez dorysowywanie elementów do przedstawionego kształtu.
 • Koloruje rysunki konturowe zgodnie z kodem.
 • Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Kreśli pętelki po śladzie.
 • Tworzy własne prace plastyczne w oparciu o odczucia i emocje.
 • Wykonuje prace według instrukcji słownej N.
 • Samodzielnie wykonuje zdjęcia prostym aparatem fotograficznym.
 • Odtwarza według wzoru litery: a, i, n, f oraz liczby: 1, 2, 3 .
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Słucha w skupieniu utworów muzyki klasycznej.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych z dawnych czasów.
 • Prezentuje swoje umiejętności podczas inscenizacji dla innych dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
 • Porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje podskakuje, lekko porusza się na palcach itd.
 • Ilustruje przy pomocy dźwięków treść wiersza (opowiadania), swoje emocje.
 • Poszerza swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnorodnych przedmiotów.
 • Właściwie reaguje na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
 • Uzasadnia wybór ubrania w oparciu o swoje doświadczenie.
 • Bierze udział w spacerach i wycieczkach.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.