^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

- Poznawać zwierzęta hodowane na wsi,

- wyjaśniać rolę zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli,

- wyjaśniać znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

- nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,

- poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,

- poznawać herb swojej miejscowości,

- poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,

- opisywać wygląd rodziców,

- wyjaśniać wieloznaczności słowa dom,

- śpiewać piosenkę dla naszych mamuś,

- tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),

- tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,

- stosować pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.),

- wymyślać zdrobnienia i zgrubienia (np. kot – kotek – kocisko),

- wdrażać do poprawnego stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),

- wyodrębnianiać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.