^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W marcu będziemy rozwijać następujące umiejętności:

 • dbałość o bezpieczeństwo (zajęcia edukacyjne z funkcjonariuszem Policji);
 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe);
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter;
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej);
 • odróżnianie druku od pisma;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące;
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin;
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady;
 • poznawanie, zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne);
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych;
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • układanie zagadek;
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek;
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać;
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym;
 • utrwalenie nawyku segregacji odpadów;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko naturalne wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;
 • poznawanie następstw pór roku;
 • poznawanie i wyszukiwanie oznak wiosny;
 • budowanie tożsamości regionalnej;
 • zapoznanie dzieci z tradycjami regionu kaszubskiego;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.