^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tematy w miesiącu lutym

Nasze tematy w miesiącu lutym:

1. Baśnie, bajki, bajeczki
2. Muzyka wokół nas
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
4. Pieniądze

- uczestniczenie w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych
-rozpoznawanie i nazywanie liter alfabetu (czytanie tekstu, pisanie wyrazów).
-posługiwanie się umownymi znakami
-doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
-wdrażanie do respektowania norm społecznych
-poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
-poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego.
-poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
-poznawanie sylwetek znanych Polaków
-wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
-zdobywanie wiadomości na temat filharmonii
-poznawanie instrumentów perkusyjnych
-uwrażliwianie na muzykę poważna
-zapoznanie ze sławnymi Polakami
-budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
-budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej
-kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
-wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.