^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Co słychać u misiów?

W tym miesiącu będziemy rozwijać:

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
 • odróżnianie druku od pisma,
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem,
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,
 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • kultywowanie polskich tradycji,
 • wybieranie właściwego postępowania w oparciu o takie wartości, jak poszanowani przyrody,
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,
 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, ptaków w karmnikach,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń,
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej),
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu,
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów,
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy,
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem,
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.