^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

W listopadzie u "Misiów"

W LISTOPADZIE   U „MISIÓW”

TEMAT „ Mój dom – moja ojczyzna”

 • Poznajemy symbole narodowe, potrafimy rozpoznać mapę Polski, wskazujemy Wisłę, Bałtyk, góry, Gdynię na mapie,
 • Wie, że jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości,
 • Podajemy nazwę stolicy Polski, nazwę gór – Tatry i morza – Bałtyk
 • Znany już litery: a, o, i, e, m, t. Poznamy litery: d, k, cyfrę 0, 6.

TEMAT „Dbamy, bo kochamy”

 • Rozmawiamy o zwierzętach domowych, odpowiedzialności za nie, sposobach opieki nad zwierzętami,
 • Dowiemy się jak możemy dbać o naszą planetę, nasze osiedle,
 • Porozmawiamy o urządzeniach elektrycznych w domu współczesnym i o ich dawnych odpowiednikach,
 • Pojedziemy na przedstawienie

TEMAT „Mam prawa i obowiązki”

 • Poznamy konwencje praw dziecka, dowiemy się jakie prawa mają dzieci, a jakie dorośli,
 • Porozmawiamy o naszych obowiązkach w domu i w przedszkolu,
 • Będziemy sprawnie dzielić słowa na głoski, składać słowa z głosek, rozpoznawać poznane litery,
 • Zaczniemy kreślić literki w liniaturze, będziemy rozwiązywać zadania matematyczne

TEMAT „Zdrowo i bezpiecznie w domu i w przedszkolu”

 • Porozmawiamy o zasadach higieny osobistej, chorobach i sposobach ich zapobieganiu,
 • Poznamy zawód lekarza i pielęgniarki, czynności i narzędzia używane w pracy,
 • Porozmawiamy o zdrowym odżywianiu i znaczeniu ruchu dla zdrowia,
 • Będziemy czytać sylaby i proste wyrazy, rozwiązywać rebusy i zagadki.

Marcin Brykczyński – „ O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

MAMO! TATO! TO WAŻNE! ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE!

Dnia 10.05  (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców. Rrozpocznie się ono na sali gimnastycznej, gdzie nasz gość nauczyciel z SP nr 42 opowie o wymaganiach w klasie pierwszej oraz o tym jak wspomagać dziecko w osiągnięciu sukcesu szkolnego.W następnej kolejności udamy się do naszej sali, gdzie omówimy ważne bieżące sprawy.

Zapraszamy!

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze w maju:

 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,

Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Piosenka na maj

 ,,Ta piosenka jest dla mamy"

Arka Noego


Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,

Tematy kompleksowe w maju

Tematy kompleksowe:

 1. Książka mój przyjaciel.
 2. Łąka i jej mieszkańcy.
 3. Kocham swoich rodziców.
 4. Moje zwierzątko.

                                                                                                                                                                                

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.