^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wiersz na maj

MAMO

Z.Witosławski

Mamo powiedz! Mamo zrób!
Mamo przynieś! Mamo zrób!
Mamo dziura! Mamo jeść!
Mamo boli! Mamo weź mnie, nieś!
A dziś jest święto Mamusi.
Wiesz Mamo nic nie musisz.
Sama wszystko zrobię w domu.
Tylko Mamo, tylko Mamo,
tylko Mamo troszkę pomóż!

Piosenka na maj

TA PIOSENKA JEST DLA MAMY”

Arka Noego

 

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

- Poznawać zwierzęta hodowane na wsi,

- wyjaśniać rolę zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli,

- wyjaśniać znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

- nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,

- poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,

- poznawać herb swojej miejscowości,

- poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,

- opisywać wygląd rodziców,

- wyjaśniać wieloznaczności słowa dom,

- śpiewać piosenkę dla naszych mamuś,

- tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),

- tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,

- stosować pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.),

- wymyślać zdrobnienia i zgrubienia (np. kot – kotek – kocisko),

- wdrażać do poprawnego stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),

- wyodrębnianiać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Tematy na maj:

1. Wiosna na wsi

2. Ekologia - wiem o niej coraz więcej

3. Portret rodzinny – temat realizowany metodą projektu

4. Moja miejscowość, mój region

Tematy w miesiącu kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE W MIESIĄCU KWIETNIU

1.Wielkanoc

2. Wiosenne powrot

3. Dbamy o przyrodę

4.Wiosna na wsi.

Cele:

-wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny

 -zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

- uświadamianie następstwa dni tygodnia.

-zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 -zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

-wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

- rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

-rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej

-wdrażanie do kultywowania tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze swiętami Wielkanocnymi

-utrwalanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami

-utrwalanie jak ważne są relacje rodzinne

-doskonalenie percepcji słuchowej- wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych

-rozwijanie słownika czynnego dziecka

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.