^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

wrzesień u "misiów"

WRZESIEŃ  U  „MISIÓW”
 
• POZNAJEMY SIĘ Z KOLEGAMI, SALĄ I OBOWIĄZKAMI SZEŚCIOLATKA
• PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PASOWANIA  NA UCZNIA KLASY „0”
• USTALAMY WSPÓLNIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W GRUPIE, ODWOŁUJEMY SIĘ DO NICH W RAZIE POTRZEBY
• UCZYMY SIĘ KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA I SUMIENNIE WYPEŁNIAĆ ZADANIA
• NASZE DYŻURY W SALI SĄ RZETELNE I ODPOWIEDZIALNE
• DUŻO MÓWIMY O SOBIE, SWOICH ZAINTERESOWANIACH I PRZEŻYCIACH
• UCZYMY SIĘ DOCENIAĆ PRZYJAŹŃ, ŻYCZLIWOŚĆ I DOBROĆ
• POTRAFIMY POLICZYĆ WYRAZY W ZDANIU,  LITERY W  NAZWIE I SYLABY W SŁOWIE
• ODWZOROWUJEMY SWOJE IMIĘ ZE WZORU I Z PAMIĘCI Z GOTOWYCH LITER
• OKREŚLAMY GŁOSKĘ NA POCZĄTKU I NA KOŃCU WYRAZU
• WSKAZUJEMY I NAZYWAMY KIERUNKI W PRZESTRZENI, MIEJSCE NA KARTCE
• WIEMY, JAKIE MAMY ZMYSŁY I CO NIMI ODCZUWAMY
• PODCZAS POSIŁKÓW ZACHOWUJEMY SIĘ KULTURALNIE
• PRACUJEMY SAMODZIELNIE ALE POTRAFIMY POMÓC KOLEDZE W RAZIE KŁOPOTÓW
• ZGŁASZAMY SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ, JESTEŚMY AKTYWNI
• ZNAMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I STOSUJEMY SIĘ DO NICH
• PRZEKAZUJEMY RODZICOM INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA 
• DBAMY O SWOJE PODRĘCZNIKI, WSPÓLNE ZABAWKI I SZANUJEMY CUDZĄ WŁASNOŚĆ
• JESTEŚMY SAMODZIELNI W SZATNI, ŁAZIENCE, PODCZAS ZAJĘĆ I  INNYCH CZYNNOŚCI
 
WIERSZ  „PARK JESIENIĄ”   DOROTA GELLNER
 
Park jest pełen niespodzianek.
Pac! Na ścieżkę spadł kasztanek.
I turlają się żołędzie- tam i tu,
po prostu wszędzie!
Liście sypią się na głowę..
Jakie liście? Kolorowe!
Pewnie jesień przechodziła,
wszystko naraz z drzew strąciła.
Rozrzuciła, poturlała
i posprzątać zapomniała.
 
PIOSENKA „TU JEST MOJE MIEJSCE”
I. Różne są na Ziemi lądy oraz morza,
   tu upalna dżungla, tam polarna zorza.
  Ale choć mnie kuszą dalekie podróże,
   bardzo lubię słońce nad moim podwórzem.
Ref.: Kocham mamę, tatę i moje przedszkole,
         od dalekich krajów swój ojczysty wolę. 
         Tu jest moje miejsce, tutaj jest mój dom.
         Tu jest moje serce, gdzie najbliżsi są.
II. Różne są na Ziemi czarujące kraje,
     kiedy mam okazję, z chęcią je poznaję.
     Wszystkie są wspaniałe, ale muszę przyznać –
     najpiękniejsza w świecie jest moja ojczyzna.
 
 

WITAMY W CZERWCU

W miesiącu czerwcu naszym celem będzie:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do uroczystości ,,Pożegnanie przedszkola"
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski h.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery H, h.
 • Próby czytania prostych zdań.
 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt poznanych cyfr: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do poznanych cyfry, pisanie cyfr po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry.
 • Szukanie w otoczeniu elementów w określonym kolorze.
 • Wspólne malowanie – eksperymentowanie z mieszaniem kolorów
 • Wspólne wyprawy za miasto – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas kąpieli, wypraw do lasu i przy ognisku.
 • Czytanie książek – opowiadań, wierszy i bajek.

 

Piosenka ,,Nasza grupa" na melodię ,,Rozśpiewana piosenka)

Nasza grupa, siódma grupa bardzo zgrana

wita gości, miłych gości już od rana.

A w tej grupie są dziewczynki roześmiane,

no i chłopcy rozbrykani, że aż hej!

Nasza grupa siódma grupa śpiewa ładnie.

A kto lepiej, kto weselej niech sam zgadnie

A w tej grupie są dziewczynki rozśpiewane,

no i chłopcy rozbrykani, że aż hej!

 

Piosenka ,,Radosny walczyk" na melodię ,,Biały walczyk")

Radosny walczyk raz, dwa, trzy,

każdy przedszkolak go tańczy.

Ruszają w tany trzy cztery,

wszystkie poznane litery.

Tańczy go A i B i C

każda litera D, E, F.

Każda jest ważna i to wie.

więc z dziećmi w kole wiruje. bis

Radością płonie walczyk nasz,

bo roześmianą minę masz.

Rozbawił i rozkołysał,

czy ktoś piękniejszy gdzieś słyszał? bis

 

Piosenka ,,Już koniec kolego"


Już koniec kolego, już coś poza tobą,
przed tobą znów droga otwarta.
Niech oczy ciekawe i radosna młodość
zapełniają ojczystą kartę.
Ref: 2x
Weź ze sobą uśmiech na drogę,
słońcem będzie w pochmurne dni.
Weź na drogę naszą melodię,
co przyjaciół przypomni ci.

Gdy smutno ci będzie, to zanuć piosenkę
i chmurę na czole rozjaśnij.
A dokoła siebie rzuć piosnkę jak tęczę
świat skrzydłem motyla ci zalśni.

Ref: 2x
Weź ze sobą uśmiech na drogę,
słońcem będzie w pochmurne dni.
Weź na drogę naszą melodię,
co przyjaciół przypomni ci.

Piosenka na maj

 ,,Ta piosenka jest dla mamy"

Arka Noego


Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,

MAMO! TATO! TO WAŻNE! ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE!

Dnia 10.05  (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców. Rrozpocznie się ono na sali gimnastycznej, gdzie nasz gość nauczyciel z SP nr 42 opowie o wymaganiach w klasie pierwszej oraz o tym jak wspomagać dziecko w osiągnięciu sukcesu szkolnego.W następnej kolejności udamy się do naszej sali, gdzie omówimy ważne bieżące sprawy.

Zapraszamy!

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze w maju:

 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,

Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.