^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ważne wydarzenia w grudniu

 

W tym miesiącu planujemy wystawienie jasełek dla dzieci przedszkolnych oraz dla rodziców. Prosimy Państwa o przygotowanie strojów jasełkowych i dostarczenie ich do dnia 12.12 (czwartek).

Z góry Państwu dziękujemy!

17 grudnia o godzinie 10:00 wystawiamy jasełka dla dzieci z naszego przedszkola.

19 grudnia o godzinie 10:00 wystawimy jasełka dla rodziców, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa.

W styczniu zrobimy BIS naszego przedstawienia dla dziadków – stroje ponownie nam się przydadzą.

C:UsersGosiaAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.gif

Drodzy Rodzice!

 

Przeprowadziłyśmy już wstępne obserwacje Państwa dzieci.

Dnia 21.11 (czwartek) od godz. 16:30 odbędą się indywidualne konsultacje dotyczące potrzeb i osiągnięć dzieci z grupy misiów.

Zapraszamy serdecznie!

Piosenka na listopad

 Teddy Bear

Teddy bear, teddy bear, turn around,
Teddy bear, teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, teddy bear, reach up high,
Teddy bear, teddy bear, touch the sky,
Teddy bear, teddy bear, bend down low,
Teddy bear, teddy bear, touch your toes,
Teddy bear, teddy bear, go to bed,
Teddy bear, teddy bear, rest your head,
Teddy bear, teddy bear, turn out the lights,
Teddy bear, teddy bear, say “good night”.

Teddy bear, teddy bear, turn around,
Teddy bear, teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, teddy bear, reach up high,
Teddy bear, teddy bear, touch the sky.

Nasze tematy w listopadzie

 

 1.  Moja rodzina - moja Ojczyzna - Polska
 2.  Moje prawa i obowiązki
 3.  Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie symboli  oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.

 

Wiersz na listopad

,,Miś ma w oczach szklane kulki”

 

Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest,
żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz.
Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,
żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez.

Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest,
żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz.
Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być,
by do łóżka go zabierać, żeby o nim śnić.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.