^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tematy w miesiącu czerwcu

TEMATY KOMPLEKSOWE NA CZERWIEC:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Nadchodzi lato - wakacyjne podróże.
 3. Sport to zdrowie.

 

Drodzy rodzice, w czerwcu będziemy:

 

 • rozwijać sprawność ruchową poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijać umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażać do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • doskonalić  umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtować  umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażać do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • kształtować właściwej postawy wobec innych
 • wdrażać do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • rozwijać słuch fonematyczny
 • doskonalić sprawność manualną
 • budować  zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacać czynne i bierne słownictwa dziecka
 • doskonalić umiejętności czytania globalnego
 • wdrażać do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtować kompetencje matematyczne w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalić umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacać słownictwo i wiedzę o świecie
 • rozwijać wyobraźnię twórczą

 

Wiersz na maj

MAMO

Z.Witosławski

Mamo powiedz! Mamo zrób!
Mamo przynieś! Mamo zrób!
Mamo dziura! Mamo jeść!
Mamo boli! Mamo weź mnie, nieś!
A dziś jest święto Mamusi.
Wiesz Mamo nic nie musisz.
Sama wszystko zrobię w domu.
Tylko Mamo, tylko Mamo,
tylko Mamo troszkę pomóż!

Tematy na maj:

1. Wiosna na wsi

2. Ekologia - wiem o niej coraz więcej

3. Portret rodzinny – temat realizowany metodą projektu

4. Moja miejscowość, mój region

Piosenka na maj

TA PIOSENKA JEST DLA MAMY”

Arka Noego

 

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

- Poznawać zwierzęta hodowane na wsi,

- wyjaśniać rolę zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli,

- wyjaśniać znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

- nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,

- poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,

- poznawać herb swojej miejscowości,

- poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,

- opisywać wygląd rodziców,

- wyjaśniać wieloznaczności słowa dom,

- śpiewać piosenkę dla naszych mamuś,

- tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),

- tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,

- stosować pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.),

- wymyślać zdrobnienia i zgrubienia (np. kot – kotek – kocisko),

- wdrażać do poprawnego stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),

- wyodrębnianiać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.