^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

WRZESIEŃ U BIEDRONEK

Tematy kompleksowe w miesiącu wrześniu:

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park
 • Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu;
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;
 • rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej;
 • utrwalanie umiejętności dzielenia słów na sylaby;
 • wdrażanie do czytania ;
 • kształtowanie u dzieci gotowości do nauki liczenia, dodawania;
 • zachęcanie dzieci do przeliczania w sytuacjach naturalnych i manipulowania liczmanami;
 • rozwijanie sprawności manualnej określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy;
 • rozwijanie mowy;
 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym ;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • utrwalanie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;
 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni;
 • poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym ;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych;
 • stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych;

WIERSZ NA WRZESIEŃ

Władysław Bełza

,,Katechizm polskiego dziecka"

 

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

 

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

 

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

 

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

 

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

 

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

 

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

 

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

 

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

 

— Coś jej winien?

— Oddać życie.

PIOSENKA NA WRZESIEŃ

,,Tu jest moje miejsce"

sł. U. Kozłowska, muz. M. Broda - Bajak

Różne są nam Ziemi lądy oraz morza,

Tu upalna dżungla, tam polarna zorza.

Ale choć mnie kuszą dalekie podróże,

Bardzo lubię słońce nad moim podwórzem.

Ref. Kocham moją mamę, tatę i moje przedszkole,

       Od dalekich krajów swój ojczysty wolę.

       Tu jest moje miejsce, tutaj jest mój dom.

       Tu jest moje miejsce gdzie najbliżsi są.

Różne są na ziemi czarujące kraje,

kiedy mam okazję, z chęcią je poznaję.

Wszystkie są wspaniałe ale muszę przyznać –

Najpiękniejsza w świecie jest moja Ojczyna.

Ref. Kocham moją mamę, tatę i moje przedszkole,

       Od dalekich krajów swój ojczysty wolę.

       Tu jest moje miejsce, tutaj jest mój dom.

       Tu jest moje miejsce gdzie najbliżsi są.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.