^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Piosenka na marzec

Maszeruje Wiosna

muzyka i słowa Krystyna Bożek - Gowin

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiersz na marzec

Gdynia”

Autor Wanda Chotomska

 

Bliżej domy jak z pudełka

Dalej las jak dywan

A w oddali, hen na fali

Biały okręt pływa.

Za okrętem w srebrnej mgiełce

Horyzontu kreska

A dokoła tafla morza – zielono niebieska.

Morze kolor ma jak niebo

Niebo się zieleni

Nie mówimy ani słowa

Olśnieni, wpatrzeni.

A tu jeszcze port

Dźwigami cały najeżony.

A tu jeszcze statki, kutry

Jachty, falochrony.

A wiatr śmieje się z uciechy

W ramionach czas ściska

I powiada, chodźcie ze mną

Port obejrzeć z bliska.

 

Zaproszenie

Uwaga Rodzice

Dnia 05.03.2019 o godzinie 1630

odbędzie się Zebranie z Rodzicami,

na którym zapoznamy Państwa z wynikami półrocznej obserwacji dziecka.

Przewidywany czas zebrania 1 godzina.

Tematy kompleksowe w marcu:

  1. Zwierzęta z kaszubskich pól i lasów
  2. Zwierzęta z dżungli i sawanny
  3. Marcowa pogoda
  4. Wiosenne przebudzenia

W marcu będziemy poruszać następujące zagadnienia:

– zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten konty­nent,

– odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

– zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,

– ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,

– poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,

– aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek, - zachęcanie do samodzielnego układania zagadek,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,

– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,

– zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami (na podstawie mapy świata,

– odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,

– usprawnianie drobnych mięśni dłoni,

– rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter,

– wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,

– dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,

– wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,

– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu,

– wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

– utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola,

– rozwijanie wiedzy na temat regionu kaszubskiego, w tym kaszubskiego folkloru (haftu, pieśni ludowych),

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznej na podstawie instrukcji fotograficznej,

– poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,

– rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,

– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

– wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat; wzbogacanie słownictwa,

– rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokony­wania wyboru odpowiedniej garderoby,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami

z ludowym zwyczajem pożegnania zimy,

– porównywanie liczebności zbiorów,

– zapoznanie utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,

– zapoznanie z wyglądem wierzby,

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– poznawanie właściwości ziemi i piasku,

- obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku,

– wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów,

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem,

– wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji,

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,

– utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku,

– rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki),

– wyrabianie reakcji na zmiany tempa,

– określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku,

– przybliżenie efektu odbicia i symetrii,

– dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt,

– rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej,

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Wycieczka do Centrum nauki EKSPERYMENT

W zwiazku z wyjazdem do Centrum nauki EKSPERYMETN w dn. 27.03..2019 prosimy o dokonanie wpłaty za bilet wstępu na przedstawienie  Brzechwolandia w kwocie 21zł u nauczyciela w grupie.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.