^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.

Jednym z naszych celów jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i postawy patriotycznej.

         W listopadzie będziemy realizować projekt Moja rodzina - moja ojczyzna Polska i planujemy szereg działań związanych z tym tematem m.in. zajęcia otwarte z uczniami klasy pierwszej SP nr 42 w Gdyni.

         Pragniemy kształtować świadomość narodową naszych wychowanków aby uświadamiać dzieciom kim są, skąd się wywodzą, jaka jest nasza przeszłość, chcemy uczyć je bycia Polakami i miłości do kraju ojczystego.

Piosenka

„Rodzinny kraj”

Szumią stare polskie drzewa,

wiatr historii wieje

i w gałęziach cicho śpiewa,

sławiąc dawne dzieje.

Wiedzą o tym wszystkie dzieci

od gór aż po morze,

że nas strzeże od stuleci

białopióry orzeł.

Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew

tańczymy sobie pośród drzew,

chlapiemy się w strumykach,

pragniemy w deszczu brykać.

Kochamy nasz rodzinny kraj,

gdzie pachnie bzami piękny maj.

Tu chcemy zawsze mieszkać,

po własnych biegać ścieżkach.

Kolorami Polska nasza

przepięknie się mieni:

błękit nieba, zieleń lasów,

złoty szal jesieni,

biel i czerwień na sztandarze,

i kwiatów naręcza.

To ojczyzna naszych marzeń

barwna niczym tęcza.

Tematy kompleksowe w miesiącu listopadzie

 

 

 1. Moja rodzina - moja ojczyzna - Polska
 2. Nasze domy
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie symboli  oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.

Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Wiersz na listopad

Marcin Brykczyński – „O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Piosenka na listopad

„Jak dobrze mieć rodzinę”

słowa i muzyka J. Kucharczyk

 

 1. Nigdy nie jestem sam

Bo rodzinę mam

Gdy jest mi smutno i gdy jest mi źle,

Rodzina wspiera mnie./2

Ref. Mama i tata przytulą do serca,

Siostra i brat zabawią mnie,

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci.

Cała rodzina kocha się.

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

Gdy ktoś obok jest,

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

I zawsze pomóc chce./2x

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.