^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

WITAMY W KWIETNIU

WITAMY KWIECIEŃ  A WRAZ Z NIM TEAMTY:
 
1.CHCIAŁBYM BYC SPORTOWCEM
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ru-chowych, ze śpiewem,
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
• przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczyna-jących się, kończących się daną sylabą,
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi
 
2.CUDA I DZIWY
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia,
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
• zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• wstęp do programowania i robotyki - warsztaty on-line
• poznanie bezpiecznych edukacyjnych stron interenetowych dla dzieci
• poznanie zasobów interentu - multimedialna encyklopedia Kosmosu 
 
3.MALI STRAŻNICY PRZYRODY
• obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, tworzenie gałęzi logicznej
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
• rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,
• wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
• poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
• nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew,
• sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi,
• sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie,
• niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,
• szanowanie wody, niemarnowanie jej
 
4.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
• poznawanie muzyki innych narodów,
• śpiewanie regionalnych piosenek ludowych,
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
 
Piosenka Songo ( sł. i muz. Danuta i Karola Jagiełło)
 
I. Tak się zaczyna nasz nowy taniec,
 to właśnie jego rytm,
 może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
 
Ref.: Songo, songo, songo
 przybył do nas z Kongo
 i dlatego właśnie
 tak wspaniale brzmi.
 Songo, songo, songo
 przybył do nas z Kongo
 i dlatego właśnie
 zatańcz go i ty.
 
II. Na pewno zaraz go zapamiętasz,
 bo bardzo dobrze brzmi.
 Może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
 
Ref.: Songo, songo, songo...
 
III. Już całe miasto tańczy nasz taniec
 i o nim tylko śni,
 może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
Ref.: Songo, songo, songo...
 
Piosenka Trzej kosmici (sł.Stanisław Karczewski, muz.Stanisław Marciniak)
 
I. Trzej kosmici, trzej kosmici
 przylecieli rankiem.
 Ten w talerzu, tamten w spodku,
 trzeci leciał w dzbanku.
 
Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko,
 drugi – chrupka bułeczka,
 a ten trzeci – drżący, chlupiący,
 jak ta kawa z mleczkiem.
 
II. Trzej kosmici, trzej kosmici
 wpadli przez okienko,
 w pokoiku na stoliku
 lądowali miękko.
 
Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko..

WITAMY W MARCU

Tematy kompleksowe na miesiąc marzec :

 1. Mali artyści- zabawy z muzyką i teatrem.
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach,
 • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,
 • wspólne układanie opowiadania,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy.
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry),
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • oglądanie przedstawień teatralnych i filmów o tematyce fantastycznej,
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf),
 • poznanie pracy aktora
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami,
 • przygotowywanie kącika teatralnego
 • wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni), odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

 

 1. Idzie zielona wiosna.
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się daną głoską
 • układanie rymów do podanych słów,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych,
 • wspólne wykonanie Marzanny
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie piosenek ruchem.
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, zadawanie pytań,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z wykorzystaniem maty do kodowania,
 • poznanie tradycji związanych z ,,topieniem Marzanny”
 • oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np. tulipany, żonkile, hiacynty; omawianie ich budowy (np. tulipana),

 

 1. Wkrótce Wielkanoc.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • improwizowanie piosenek ruchem.
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

 

Piosenka ,,Magiczne miejsce   muzyka i słowa: Marek Majewski

 1. Teatr to jest widownia i scena.
  Niby nic magicznego w tym nie ma,
  aż do chwili, gdy nagle na scenie
  dziwne zacznie się przedstawienie.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
  czarodziejskie jest to, na co patrzę.
  Gdy się tylko podnosi kurtyna,
  to od razu czar działać zaczyna.

  2. Każda bajka się staje prawdziwa
  Gaśnie światło i scena ożywa.
  Wszystko może się zdarzyć na scenie.
  Działa czar, póki trwa przedstawienie.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

  3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
  A to wszystko nazywa się sztuka.
  Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
  żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

https://www.youtube.com/watch?v=E3lW-k19_io

 

Piosenka ,,Wiosenne buziaki"    K. Gowik i A. Żurawska

I. Już rozgościła się wiosna.
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy………

III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy……..

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU

 

Piosenka ,,Koszyczek dobrych życzeń”      słowa i muzyka Krystyna Gowik

1. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.

Dwie kiełbaski pachnące są, sol i pieprz, by był pyszny smak.

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?”

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

2. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?

Ref.: Mama, tata…

3. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.

Ref.: Mama, tata…

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY

BAL KARNAWAŁOWY

                                                            BAL KARNAWAŁOWY

                        ,,W KOSMOSIE”

          

DNIA 01.02.2021r. W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ BAL KARNAWAŁOWY. NASZA GRUPA ROZPOCZNIE ZABAWĘ O 11.40 A SKOŃCZY O 12.30.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZYNIESIENIE PRZEBRAŃ W PODPISANYCH WORKACH.

DZIECI PRZEBIORĄ SIĘ Z POMOCĄ NAUCZYCIELA TUŻ PRZED BALEM. DZIĘKUJEMY.

Ps. Po każdej grupie następuje dezynfekcja oraz wietrzenie. Prowadzący jest ozdrowieńcem, ale i tak będzie miał zachowane wszystkie środki ostrożności.

WITAMY W LUTYM

 
Tematy kompleksowe: 
1.Jestem samodzielny i dbam o czyste powietrze
2. Gdynia moje miasto w regionie Kaszub-projekt edukacyjny
3. Znamy te baśnie
4. Chciałbym być matematykiem
 
  •Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą: bajkami, baśniami
  •Wzbogacenie wiedzy i słownictwa na temat świata bajek, baśni
  •Słuchanie baśni
  •Rozpoznawanie i nazywanie głównych bohaterów
  •Podawanie tytuły utworów
  •Dokonywanie oceny bohaterów utworów literackich
  •Opowiadanie treści baśni
  •Podawanie swojej propozycji zakończenia czytanej bajki
  •Wykonywanie ilustracji do swojej bajki
  •Rozwijanie sprawności wzrokowej i manualnej
  •Wzbogacanie słownictwa
  •Rozwijanie umiejętności wypowiadanie się na podany temat
  •Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i pytań
  •Wymienianie elementów wyposażenia kuchni.
  •Rozpoznawanie produktów potrzebnych do wykonania określonych potraw
  •Klasyfikowanie przedmiotów znajdująch się w kuchni
  •Poznawanie legendy, historii Gdyni i Kaszub
  •Poznanie wzorów i stojów kaszubskich
  •Liczenie elementów w zbiorach i podawanie prawidłowego wyniku
  •Liczenie z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu w dostępnym sobie zakresie
  •Doskonalenie umiejętność klasyfikowania
  •Kształtowanie orientacji przestrzennej
 
 Piosenka „Pychotka – smakotka”
 
1.Mam pomysł znakomity
na nasze apetyty,
zapraszamy was do kuchni,
gdzie pachnie szarlotka.
Idź, mamo, na wagary,
zrobimy czary – mary.
A z czarów tych powstanie
pychotka – smakotka.
 
Ref. Pychotka – smakotka,
smakotka - pychotka
dla miśka, dla lalki i dla kotka.
A jak się troszeczkę
lepiej postaramy,
to będzie pychotka i dla mamy.
 
2.To mogą być ciasteczka,
kanapka jak łódeczka,
sałatka z niespodzianką
schowaną do środka.
Bo tak najbardziej w świcie
smakuje wszystkim dzieciom
zrobiona własnoręcznie
pychotka – smakotka.
 
Ref. Pychotka – smakotka,
smakotka - pychotka
dla miśka, dla lalki i dla kotka.
A jak się troszeczkę
lepiej postaramy,
to będzie pychotka i dla mamy.
 
Piosenka sł. i muz. Jolanta Kucharczyk
 
"Baśniowe postacie"
 
1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle,
o Syrence i Warsie i Sawie.
 
Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
 
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
 
3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę, historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.

WITAMY W STYCZNIU

Tematy kompleksowe na miesiąc styczeń :

 1. Dbamy o zdrowie.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki chorób zakaźnych
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzial­ności za zdrowie własne i innych
 • poznanie pracy lekarza, stomatologa
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • doskonalenie koncentracji uwagi,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozumienie wymiany typu 1 za 1 z wykorzystaniem maty do kodowania,
 • rysowanie literopodobnych szlaczków.
 1. Pamiętamy o babci i dziadku
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu
 • zapoznanie z pojęciem ,,drzewo genealogiczne”,
 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • wykonanie upominków dla babci i dziadka,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.
 1. Pomagamy zwierzętom.
 • dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie ( dokarmianie ptaków zimą).
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie.
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

 

PIOSENKA ,,Czystość to zdrowie” ( sł. M. Terlikowska, muz. T. Kierski)

1. W naszej wiosce każdy powie:

„Gdzie jest czystość, tam jest zdrowie!” bis

A że każdy chce być zdrowy,

więc o brudzie nie ma mowy!

Hej, ha! Hejże, ha!

Więc o brudzie nie ma mowy!

2. W pierwszym domu wielkie pranie,

w drugim mycie i sprzątanie. bis

W trzecim domu Jaś z Tereską

płot malują na niebiesko.

Hej, ha! Hejże, ha!

Płot malują na niebiesko.

3. Kaczka w stawie płucze piórka,

piórka dziobem czyści kurka. bis

Kot łapkami myje pyszczek,

a ja co dzień buty czyszczę!

Hej, ha! Hejże, ha!

A ja codzień buty czyszczę.

 

PIOSENKA „Kraina Babci i Dziadka” ( słowa i muzyka K. Gowik )

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

Ale za to  babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

karuzela i spacer z psem,

wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być,

ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref. A tam lody kolorowe …

 

PIOSENKA „Ptasi bar” ( słowa i muzyka K. Gowik )

 1. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,
  w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.
  Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:
  Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!

Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień.
Można dostać tu śniadanko i obiadek też.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.
Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak!

 1. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,
  ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.
  Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.
  Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień…

 1. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil,
  lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.
  I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny znak,
  zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień…

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.