^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Witamy w Maju

TEMATY NA MIESIĄC MAJ:

Nasz region - Kaszuby.
Muzyka jest wszędzie.
Łąka i jej mieszkańcy.
Święto Rodziców.

- Budzenie zinteresowań regionem kaszubskim poprzez min. legendy i baśnie, muzykę regionu
kaszubskiego, sztukę ludową.
- Rozpoznawanie charakterystycznych symboli kaszubskich, w tym stroju kaszubskiego.
- Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody. Poznanie ekosystemu łąki z jej charakterystyczną florą
i fauną.Próby zaobserwowania drobnych zwierząt: motyle, pszczoły, biedronki, itp. Zwrócenie uwagi na
ich pożyteczność.
- Rozwijanie umiejętności językowych poprzez wypowiadanie się na bliskie dziecku tematy.
- Kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny. Czerpanie radości ze sprawiania przyjemności,
niesienia pomocy członkom rodziny. Samodzielne wykonanie upominku dla rodziców.
- Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, tworzenie okazji do wyrażania własnych przeżyć i
doświadczeń w różnego rodzaju pracach na temat dowolny i określony.

WIERSZ:

Rano na łące M. Buczkówna.

Słońce.

Na łące

wszyscy pracują od samego ranka:

pszczoła we wnętrzu rumianka

odkurza żółty dywanik

ze złotego pyłu.

Mrówki – ścieżkę oczyściły,

aż świeci każde ziarenko piasku.

Motyl – skrzydełkami otrzepuje krople rosy

z koniczyny.

Osy – polerują listki jaskrów,

aż oczy bolą od blasku!

Nasze plany w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

1. Wielkanoc- zwyczaje i tradycje

2.Wiosna na wsi

3. Teatr

Cele ogólne:

-zapoznanie z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi

-rozwijanie mowy i logicznego myślenia

-rozwiajnie sprawności manualnej i inwencji twórczej

-rozwijanie umiejętności liczenia

-tworzenie zbiorów równolicznych

-rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 10

-porównywanie długości

-rozwijanie orientacji przestrzennej

-rozwijanie pamięci słuchowej

-rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

-wskazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka

-zachęcanie do obserwowania przyrody

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania

-zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek.

 

"Piosenka wielkanocna"

1.Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach każdy zając pamięta.

Do koszyczka zapakuje słodycze

i na święta ci przyniesie moc życzeń.

 

2. Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach i kurczątko pamięta.

W żółte piórka się ubierze wesołe

wśród pisanek będzie biegać po stole.

 

3. Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach nasz baranek pamięta.

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,

będzie dzwonił, będzie skakał po łące.

 

4. Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach każde dziecko pamięta.

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki,

zrobi na pisankach śliczne obrazki.

 

Wiersz "Teatrzyk cieni"

Promyk słoneczny

świat opromienił

i zmienił ścianę

w teatrzyk cieni.

Baw się z nami,

baw się z nami

w teatr słońcem malowany.

Aktorami dłonie dwie

każdy może, jeśli chce.

Zebranie z Rodzicami

ZAPRASZAMY RODZICÓW

NA ZEBRANIE GRUPOWE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK

27 LUTEGO O GODZ. 17:15

CEL SPOTKANIA:

- PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

- ZAPOZNANIE Z KONTROLNĄ DIAGNOZĄ PRZEDSZKOLNĄ

- SPRAWY BIEŻĄCE

DO ZOBACZENIA

MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Zwierzęta na świecie.

2. Czy dinozaury żyły naprawdę?

3. Wiosnę witamy o Ziemię dbamy.

 

Zajęcia będą miały na celu:

- Poszerzenie wiadomości o zwierzętach, uwrażliwienie dzieci na ich losy.

- Tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenie zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią.

- Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną – poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego.

- Podniesienie stanu świadomości ekologicznej , utrwalanie nawyku segregacji odpadów. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko naturalne.

- Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zbliżającą się wiosną, uwrażliwienie na piękno budzącej się do życia przyrody.

- Założenie zielonego kącika przyrody, zdobycie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin, zapoznanie z kolejnymi etapami siania nasion i sadzenia. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole podczas pracy. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

- Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się na określony temat.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.

- Kształcenie wrażliwości artystycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności; inspirowanie twórczych działań; rozwijanie wyobraźni.

 

Wiersz

Tylko jeden raz M. Buczkówna

Chcą żyć, jak i ty żyjesz,

wszystkie na świecie zwierzęta -

i mrówki, i żaby, i żmije

i pszczoła wiecznie zajęta.

I paź królowej – motyl -

niech fruwa tęczowo – złoty,

i ślimak środkiem dróżki

niech pełznie, wystawia różki...

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,

biedronce, jak kropki liczy,

jaskółce, jak gniazdo kleci,

jak pająk rozsnuwa sieci.

Niech skacze pasikonik,

niech świerszczyk w trawie dzwoni...

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.

Jak i ty – żyją tylko raz.

 

Piosenka

Wiosna w błękitnej sukience

( sł. E. Zawistowska, muz. S. Marciniak)

Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce,

wykąpie je w rosie świeżej

i nowe płatki ubierze.

Ref.: Wiosna buja w obłokach,

wiosna płynie wysoko.

Wiosna chodzi po drzewach,

wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem

niebem powoli gdzieś kroczy,

wysyła promienie słońca

i wiersze pisze bez końca.

Ref.: Wiosna...

Nocą się skrada z kotami,

chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

i nie wie, że sosna rośnie.

Ref.: Wiosna...

Luty u Pszczółek

LUTY U PSZCZÓŁEK

1. Zimowe zabawy


zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu
odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych
rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania
/sanki-saneczkarstwo, łyżwy-łyżwiarstwo, narty-narciarstwo, kijek i krążek-hokej,
snowboard-snowboarding, kijki i narty-narciarstwo/
rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi
rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek
rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie sprawności manualnej

 

2. Tak mija nam czas


poznaje nazwy miesięcy
próbuje zrozumieć pojęcia : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
wie, czym zajmuje się zegarmistrz i na czym polega jego praca
omawia i nazywa różne zegary i zegarki
dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z upływającym czasem i zmianami pór roku

 

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?


poznaje pojęcia związane z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, rakieta
potrafi wymienić kilka planet
rozwija umiejętność liczenia
rozwijanie sprawności manualnej

 

4. Gdynia moje miasto


poznaj najciekawsze zabytki Gdyni
wie jak wygląda herb Gdyni
rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów
potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu

 

Piosenka

''W zegarze mieszka czas''
sł. i muz. K. Gowik

I. Na ścianie wisi zegar, a w zegarze mieszka czas.
A jak ten czas wygląda, tego nie wie nikt z nas.
Czas wzywa nas do pracy, do przedszkola każe wstać.
Pilnuje dnia i nocy, by się bawić i spać.

Ref.: Czas, czas, a co to jest?
Czy to się je?
Czy to się tnie?
Czy to zabawka, czy jakiś zwierz?
Powiedz mi, czy ty wiesz?
Cyk, cyk, bim-bam,
zegar wszystko powie nam.

II. Ten czas to taki magik, czaruje cały świat.
On sprawia, że co roku coraz więcej masz lat.
A gdy są urodzinki, torcik czeka, goście też.
To sprawił czas wesoły, bawić z tobą się chce!

 

Dorota Gellner

''MORZE''

Morze w białych koronkach!
Wiatr koronki poplątał,
poszarpał, potarmosił,
chociaż nikt go nie prosił!
Porozrzucał po piasku
koronki pełne blasku,
porozrzucał, zostawił -
krótko nimi się bawił!

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.