^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wrzesień

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2019 / 2020

 

PLANY NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1. Przedszkole – drugi dom.

 • Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.

 • Wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności dyżurnych, rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych.

 • Różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku.

 • Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka. Uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu.

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach.

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej.

   

2. Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.

 • Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 • Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ( pieszych, kierowców).

 • Poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.

 • Poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym.

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 

3. Idzie jesień...przez las, park.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku.

 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.

 • Posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem podczas odgrywania scenek teatralnych.

 • Poznanie wybranych grzybów – jadalnych i trujacych.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

DNIA 11. 09. 2019 R. O GODZINIE 17:00

NA ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W SALI " PSZCZÓŁEK".

 

DO ZOBACZENIA

Cztery zielone słonie

(sł. A. Świrszczyńska, muz. I. Kaszycki)

I. Były raz sobie cztery słonie,

małe, wesołe, zielone słonie,

każdy z kokardką na ogonie,

hej, cztery słonie.

I poszły sobie w daleki świat,

w daleką drogę, wesoły świat.

Hej, świeci słońce, wieje wiatr,

a one idą w świat, hej!

Ref.: Cztery słonie, zielone słonie,

każdy kokardkę ma na ogonie,

ten pyzaty, ten smarkaty,

kochają się jak wariaty.

II. Płyną przez morza cztery słonie,

małe, wesołe, zielone słonie,

oj, gwałtu, rety, jeden tonie!

Smarkaty tonie!

Na pomoc biegną mu wszystkie wnet,

za trąbę ciągną go i za grzbiet.

I wyciągnęły z wody go,

więc strasznie rade są!

Ref.: Cztery słonie

W LUTYM

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W lutym wykorzystamy czas na przypomnienie sobie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu kolejnych pór roku. Utrwalimy nazwy dni tygodnia, poznamy miesiące. Zapoznamy się również z przyrządami służącymi do mierzenia upływającego czasu – będziemy oglądać różne kalendarze, zegarki i klepsydry. Utrwalimy pojęcia związane z następstwami czasowymi Poznamy litery :p, P ,w,W. Przypomnimy sobie jaka piękna jest nasza Gdynia ,gdyż w tym miesiącu obchodzi swoje urodziny.

Przeniesiemy się na olimpiadę. Utrwalimy nazwy sportów zimowych i potrzebnego wyposażenia. Ustalimy również cechy prawdziwego sportowca. Rozwiniemy poczucie rytmu i słuch muzyczny podczas zabaw muzycznych, rytmicznych i tanecznych. Dzięki zagadkom, doskonalimy umiejętność przeliczania i rozwiązywania zadań matematycznych z treścią. Poćwiczymy umiejętność posługiwania się nożyczkami podczas wycinania i tworzenia Zamku Królowej Zimy . Podczas zabaw ruchowych z elementem rywalizacji kształtujemy odporność emocjonalną. Doskonalimy orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Wybierzemy się w podróż kosmiczną, podczas której poznamy model kuli ziemskiej – globus. Nauczymy się piosenki „Ufoludki”. Dzięki gromadzeniu literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem poznamy ciekawostki i legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

Wspólnie poznamy planety Układu Słonecznego i posłuchamy ciekawostek o nich. Sami stworzymy taki model. Namalujemy nocne niebo i opowiemy, jak zmienia się wygląd księżyca w zależności od fazy, w której się znajduje. Poznamy zawód kosmonauty i astronoma.

Oprócz tego będziemy słuchać wierszy, opowiadań, bajek. Odpoczywać przy nagraniach muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Wykonywać ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne. Rozwijać umiejętności plastyczne i techniczne. Doskonalić umiejętność przeliczania oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Poznamy liczbę osiem. Pracujemy nad rozwojem samodzielności. A co najważniejsze, świetnie się bawimy i spędzamy czas ze swoimi kolegami i koleżankami.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIE W DNIU 22.02.2018 O GODZINIE 17.00 W CELU PODSUMOWANIA I PÓŁROCZA . PODJĘCIA  DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYCIECZEK ORAZ OMÓWIENIA SPRAW BIEŻĄCYCH .

Bal karnawałowy

Zapraszamy dzieci na bal karnawałowy pod hasłem  Egipt – pod piramidami w dn. 11.01.2018 r. o godzinie 10.00.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.