^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

LISTOPAD U "PSZCZÓŁEK"

Polska -moja Ojczyzna.

 • wyjaśnianie różnych znaczeń słowa dom

 • przybliżenie charakterystycznych miejsc Gdyni

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 • budzenie zainteresowań ojczystym krajem poprzez ilustracje, legendy, wiersze

 • przybliżenie postaci i muzyki F. Chopina

 • zapoznanie z symbolami narodowymi

 • wyrażanie swoich obserwacji w ekspresji plastycznej

   

A deszcz pada i pada... .

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi, porządkowymi; rozwijanie logicznego myślenia

 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie; zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych

 • rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych

   

Zdrowie naszym skarbem.

 • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie

 • rozwijanie mowy

 • zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, ćwiczeń gimnastycznych

  i ruchu na świeżym powietrzu

 • uświadomienie konieczności dbania o zęby i ich leczenia

 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 

 

 

WIERSZ Polska R. Przymus

 

Polska – to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

Polska – Ojczyzna... .

Kraina, która się w sercu zaczyna.

 

 

 

Piosenka Maluję wielki dom ( sł. i muz. K. Gowik)

 

Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!

 

Ref. : Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.

Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.

 

Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!

 

Ref.: Serduszka biją...

 

Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.

Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!

 

Ref.: Serduszka biją...

 

Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.

Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!

 

Ref.: Serduszka biją...

 

Październik

    PAŹDZIERNIK W PSZCZÓŁKACH

 1. Dary jesieni
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
 • Gromadzenie i segregowanie darów jesieni w kąciku przyrody
 1. Jesień na działce
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią 
 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw za pomocą :wzroku, dotyku, zapachu
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 1. Nasze rodziny
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina
 • Nazywanie poszczególnych członków rodziny
 • Rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami
 • Rozwijanie zainteresowania pracą rodziców
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 1. Nasi ulubieńcy
 • Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu ( karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na sen, wychodzenie na spacer)
 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

 

M.Konopnicka

„Jesienią”

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.

— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!

— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

 

           Piosenka

„Urodziny marchewki”

Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się jarzyny.

A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta.

Kartofelek podskakuje,
Burak z rzepką już tańcuje.

Pan kartofel z krótką nóżką
Biegnie szybko za pietruszką.

Kalarepka w kącie stała
Ze zmartwienia aż pobladła.

Tak się martwi, płacze szczerze,
Nikt do tańca jej nie bierze.

Wtem pomidor nagle wpada,
Kalarepce ukłon składa.

Moja droga kalarepko
Tańczże ze mną, tańczże krzepko.

Wszystkie pary jarzynowe
Już do tańca są gotowe.

Gra muzyka, to poleczka,
Wszyscy tańczą już w kółeczkach.

Cztery zielone słonie

(sł. A. Świrszczyńska, muz. I. Kaszycki)

I. Były raz sobie cztery słonie,

małe, wesołe, zielone słonie,

każdy z kokardką na ogonie,

hej, cztery słonie.

I poszły sobie w daleki świat,

w daleką drogę, wesoły świat.

Hej, świeci słońce, wieje wiatr,

a one idą w świat, hej!

Ref.: Cztery słonie, zielone słonie,

każdy kokardkę ma na ogonie,

ten pyzaty, ten smarkaty,

kochają się jak wariaty.

II. Płyną przez morza cztery słonie,

małe, wesołe, zielone słonie,

oj, gwałtu, rety, jeden tonie!

Smarkaty tonie!

Na pomoc biegną mu wszystkie wnet,

za trąbę ciągną go i za grzbiet.

I wyciągnęły z wody go,

więc strasznie rade są!

Ref.: Cztery słonie

Wrzesień

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2019 / 2020

 

PLANY NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1. Przedszkole – drugi dom.

 • Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.

 • Wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności dyżurnych, rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych.

 • Różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku.

 • Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka. Uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu.

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach.

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej.

   

2. Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.

 • Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 • Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ( pieszych, kierowców).

 • Poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.

 • Poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym.

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 

3. Idzie jesień...przez las, park.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku.

 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.

 • Posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem podczas odgrywania scenek teatralnych.

 • Poznanie wybranych grzybów – jadalnych i trujacych.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

DNIA 11. 09. 2019 R. O GODZINIE 17:00

NA ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W SALI " PSZCZÓŁEK".

 

DO ZOBACZENIA

ZEBRANIE Z RODZICAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIE W DNIU 22.02.2018 O GODZINIE 17.00 W CELU PODSUMOWANIA I PÓŁROCZA . PODJĘCIA  DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYCIECZEK ORAZ OMÓWIENIA SPRAW BIEŻĄCYCH .

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.