^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Z E B R A N I E   Z    R O D Z I C A M I

Serdecznie zapraszamy RODZICÓW na zebranie, które odbędzie się dnia 21 listopada o godzinie 17,00 w sali „Delfinków”.

Celem spotkania będzie zapoznanie z wynikami wstępnej obserwacji pedagogicznej oraz omówienie spraw bieżących.

 

Nasze plany na listopad

Tematy:

 1. Moja rodzina.
 2. Mój dom.
 3. Moje prawa i obowiązki.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • zapoznanie z mapą Polski
 • utrwalenie wyglądu flagi polskiej, godła polskiego
 • opanowanie tekstu i melodii I i II zwrotki hymnu polskiego
 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczycielkę
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
 • zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,

Piosenka i wiersz w październiku

Piosenka „Jesień”

1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie

   Co w koszu Pani Jesień nam niesie

Ref.  Kurki, rydze i maślaki, borowiki i kozaki

        Pozbieramy dziś. (x2)

2. Muchomora ominiemy z daleka.

    Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref.     Kurki rydze i maślaki………..

Wiersz – „Jesień”

Jesień złota, jesień piękna.

Kolorowo robi się.

Złote liście i kasztany

oraz jarzębiny czas.

Jesień daje dużo z siebie

mnóstwo jabłek warzyw też.

Więc pamiętaj jedz ich dużo

aby zawsze zdrowym być.

wiersz piosenka na listopad

 

Wiersz

Jestem samodzielny: autor Bożena Forma

 

Sam buty ubieram
zapinam ubranie.
Potrafię też ładnie
sam zjeść śniadanie.
Na miejsce zawsze
zabawki układam
bardzo nie lubię
kiedy jest bałagan.
Chcę być samodzielny
grzeczny i lubiany
i o wszystko ciągle
nie pytać wciąż mamy.

Piosenka: Moja mama i mój tata (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

To właśnie moja mama, a to mój tata,

najlepszy chyba duet z całego świata.

Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje,

to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran,

zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam.

Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi,

tata wszystko to naprawi w mig.

Tata wszystko to naprawi w mig.

Więc mama robi obiad, zakupy, pranie,

i o porządek w domu dba doskonale.

Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje,

a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę...

Nasze plany na październik

Tematy kompleksowe w październiku

 1. Idzie jesień przez ogród i sad.
 2. Jesień idzie do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień z deszczem.

Nasze plany na październik:

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
 • utrwalanie znajomości kolorów, rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
 • poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
 • łączenie ruchu z piosenką,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z etapami powstawania mąki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie,
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • instrumentacja do piosenki,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.