^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Piosenka na miesiąc wrzesień

 Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma).

 1. Jedna noga, druga noga,
tupiemy nogami.
Jeśli tylko masz ochotę,
potup razem z nami.

 Ref.: Tupu-tupu, tup, tup,
raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

 2. Jedną rękę, drugą rękę
teraz podam tobie.
W małych kołach dookoła
zatańczymy sobie.

Ref.: Tralalala, la, la,
raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tańczysz ty. (bis)

 3. Ruszam głową, mrugam okiem,
uginam kolana,
klaszczę w dłonie i wesoło
ćwiczę już od rana.

 Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac, pac,
raz, dwa, trzy,
teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)

Nasze plany na miesiąc wrzesień

 

Nasze plany na miesiąc wrzesień:

1. To jestem ja

 Dziecko:

- podejmuje próbę przedstawienia się

- uważnie słucha opowiadania

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

- potrafi współdziałać z kolegami

- uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę

- wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej

- zapamiętuje polecenia nauczyciela

- wymyśla zabawy dla siebie i innych

- poznaje i nazywa części swojego ciała

- wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę

- budowanie pozytywnych relacji w grupie

- dostrzega proste rytmy i je kontynuuje

- tworzy koło w sytuacjach zabawowych

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

- wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu

- układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych osób)

- lepi proste kształty z plasteliny

- bawi się w zabawy ruchowe integrujące grupę

- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

2. Moja grupa

 
Dziecko:

- nazywa części garderoby

- słucha z uwagą czytanego tekstu

- określa, w co jest ubrane

- odpowiednio dobiera części garderoby

- czuje się bezpiecznie w grupie

- śpiewa refren piosenki

- wymienia imiona kolejnych dzieci z grupy

- ustawia się w kole z innymi dziećmi

- porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność

- bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym

- rozpoznaje i wskazuje kierunek dochodzącego do niego dźwięku

- koloruje rysunek

- stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych

- uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

- rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy

- bawi się z innymi w różnych sytuacjach (aranżowanych przez nauczyciela i swobodnych)

- uczestniczy w zabawach popularnych (Różyczka, Sroczka).

3. Moja droga do przedszkola

Dziecko:

- wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

- słucha z uwagą czytanego tekstu

- rozpoznaje numer alarmowy 112

- wzbogacanie słownictwa czynnego

- wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań

- potrafi poinformować służby ratownicze o wypadku

- wyklaskuje rytm piosenki

- przestrzega reguł podczas gry

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe

- stosuje określenia: do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół

- zgodnie bawi się w sali i w ogrodzie przedszkolnym

- śpiewa znaną piosenkę

- rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra

- wie, jak bezpiecznie przejść przez ulicę

- odciska ręce w farbie, dba o estetykę pracy

- łączy symbol z daną czynnością

- wypowiada się na temat różnych środków lokomocji

- wie, co robi policjant

- rozwiązuje quiz

4. Idzie jesień… przez las, park

 
Dziecko:

- nazywa wybrane dary jesieni

- recytuje wiersz

- segreguje przedmioty według określonej cechy

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

- współtworzy kącik przyrodniczy w grupie

- podaje wymienione w tekście elementy

- skupia uwagę na wykonywanej czynności

- dostrzega rytmy i je kontynuuje

- recytuje wiersz

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość

- wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

- poznaje wybrane grzyby

- przestrzega zasad gry planszowej

- lepi proste formy z plasteliny

- porusza się przy muzyce w wybrany przez siebie sposób

- rozpoznaje i nazywa elementy złożonego przedmiotu (ludziki)

– bawi się w grupie

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY
RODZICÓW DZIECI
Z GRUPY IV „DELFINKI”

DNIA 11.09.2019r. o godz. 17.00
NA PIERWSZE ZEBRANIE GRUPOWE
W TYM ROKU SZKOLNYM.

 

Współpraca z Rodzicami w czerwcu

  1. Kontakty indywidualne podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
  2. Bieżące informacje dla Rodziców na tablicy informacyjnej i stronie
       internetowej
  3. Pomoc rodziców w doposażeniu kącików w sali np.: plastycznego, książki.
  4. 10 czerwcza, godz. 16:30 Zebranie z Rodzicami, zapoznanie z wynikami końcowej obserwacji i omówienie spraw bieżących w grupie.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.