^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zebranie

ZEBRANIE

DRODZY RODZICE SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR DNIA 26.02.20r.(ŚRODA)  NA GODZ. 17.00

Nasze plany na luty

Nasze plany na Luty

Realizowane tematy:

  1. Baśnie i bajki
  2. W świecie muzyki
  3. Ziemia - planeta ludzi
  4. Świat techniki

- wzbogacenie wiedzy o świecie

- znajomość wybranych piosenek tematycznych

-znajomość wybranych wierszy,

-rozwijanie percepcji słuchowej,

-rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,

-wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu, ziemi

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu,

-zachęcanie do uważnego słuchania wierszy, opowiadań,

-rozwijanie sprawności ruchowej,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-utrwalanie poznanych wiadomości

-doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,

-zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia celu,

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

-rozwijanie umiejętności reagowania na poszczególne sygnały,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

-rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach oraz treściach przekazywanych przez nauczyciela,

-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,

-kształtowanie nawyków higienicznych.

 

Na bębenku

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Ufoludki

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,
Gwiazdach, planetach i orbitach.
O niczym innym nie chce słyszeć,
Nawet do UFO listy pisze.

Wreszcie zasłużył na nagrodę
I latający ujrzał spodek,
Bo wylądował dziś w ogródku
Pojazd zielonych ufoludków.

Zielone włosy, zielone butki,
Całe zielone są ufoludki.
Zielone włosy, zielone butki,
Całe zielone są ufoludki.

Kot na ich widok zaraz zmyka,
Dziwnego boi się ludzika.
Pierwszy kot przykrył nos ogonem,
Może to gryzie to zielone.

A czym się żywi śmieszny tworek?
Czy zjedzą z nami podwieczorek?
Kompot dostały, tort dostały,
Zjadły, wypiły, odleciały.

Zielone włosy, zielone butki,
Całe zielone są ufoludki.
Zielone włosy, zielone butki…

Zielone włosy, zielone butki,
Całe zielone są ufoludki.
Zielone włosy, zielone butki,
Całe zielone są ufoludki.

Bal karnawałowy

Kochani rodzice !!!!!!

 

Dnia 27.01.2020 r. (poniedziałek ) odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY :)

Prosimy o przebranie swoich pociech w zabawne stroje :)

Dzień Babci i Dziadka

KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU :)

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka, który odbędzie się 29.01.2020 r. (środa) na godz. 10.15

w sali sportowej a następnie przejdziemy do naszej sali na słodki poczęstunek :)

 

P.S Kochani rodzice prosimy o przyniesienie poczęstunku dla naszych wspaniałych gości :)

Nasze plany na Styczeń

Realizowane tematy:

  1. Skok w Nowy rok.
  2. Zimowe zabawy.
  3. Babcia i dziadek.

- wzbogacenie wiedzy o Nowym roku,

- znajomość wybranych piosenek o zimie,

-znajomość wybranych wierszy,

-rozwijanie percepcji słuchowej,

-rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,

-wzbogacanie wiedzy na temat czasu, jego pomiaru,

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu,

-wzbogacanie wiedzy na temat sportów zimowych,

-zachęcanie do uważnego słuchania wierszy, opowiadań,

-rozwijanie sprawności ruchowej,

-wzmacnianie istoty dnia Babci i dziadka,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-utrwalanie poznanych wiadomości,

-nauka wiersza „Dla Babci” D. Gellner,

-opanowanie wybranych piosenek z okazji dnia Babci i dziadka,

-doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,

-zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia celu,

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

-rozwijanie umiejętności reagowania na poszczególne sygnały,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

-rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach oraz treściach przekazywanych przez nauczyciela,

-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,

-kształtowanie nawyków higienicznych.

 

                                                             Nowy rok - H. Bechlerowa

                                                               Idzie Nowy Rok
                                                               lasem, miastem, polem.
                                                               Za nim idzie czworo dzieci,
                                                               każde z pięknym parasolem.
                                                              Jeden parasol - niby łąka:
                                                               kwiaty na nim i biedronka.
                                                               A na drugim kłosy żyta,
                                                               mak jak promyk w nich zakwita.
                                                               Na tym trzecim nie ma kłosów
                                                               ani kwiatów i biedronek,
                                                               tylko liście kolorowe -
                                                               złote rude i czerwone.
                                                               Czwarty - pięknie haftowany,
                                                               srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
                                                               Idzie Nowy Rok
                                                               lasem, miastem, polem...
                                                              Teraz nazwij wszystkie dzieci,
                                                               które niosą parasole!

                    Dla babci - DOROTA GELLNER

                                                             Sia­daj Bab­ciu, sia­daj bli­sko.
                                                             Za­raz Ci opo­wiem wszyst­ko.
                                                             Pra­wie całą noc nie spa­łam,
                                                             Bo pre­zen­ty wy­my­śla­łam.

                                                             Na ka­na­pie się krę­ci­łam,
                                                             Aż dla Cie­bie wy­my­śli­łam:
                                                             Z lodu brosz­kę i ko­ra­le
                                                 I           śnie­go­we czte­ry sza­le.

                                                             Dzie­sięć cza­pek w śnież­ną krat­kę
                                                             I lo­do­wą cze­ko­lad­kę.
                                                            Jak nie bę­dzie Ci sma­ko­wać,
                                                             to mnie mo­żesz po­czę­sto­wać!

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.