^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 

 1. My się zimy nie boimy.

 2. Kochani dziadkowie.

 

Cele ogolne:

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy – wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualna porą roku. Wzbogacanie zasobu słownictwa

  o określenia zimowej aury i nazwy zabaw zimowych.

 • Dostrzeganie uroków zimy – zabawy na śniegu.

 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienieniem liczebników głównych , w zakresie dostępnym dziecku. Wdrażanie do uważnego słuchania instrukcji słownej.

 • Zapoznanie ze sposobami i możliwościami wyrażania uczuć i szacunku względem osób starszych: składanie życzeń w formie wiersza, piosenki, wreczęnie samodzielnie wykonanych upominków, pomaganie w miarę możliwości i umiejętności dziecka.

 • Wyzwalanie i pobudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej zwiazanej z uroczystością

  z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 • Rozwijanie zdolności dostrzegania regularności, doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu, utrwalanie znajomości nazw kolorów i kształtów.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych.

 

 

Wiersz " Moja babcia " B. Szelągowska

Czy zimno za oknem,

czy deszcz z nieba pada,

prześliczne mi bajki,

babciu, opowiadasz.

Dzięki tobie umiem

rysować kaczuszki.

Wiem też, jak mam wkładać

buciki na nóżki.

Za wszystko to, babciu,

tobie dziś dziękuję.

Życzę dużo zdrowia

i mocno całuję!

 

Piosenka" Bałwanek"

Ktoś widział gdzieś bałwana proszę pani, proszę pana?

A z czego był zrobiony? Ze śniegu ulepiony!

Miał oczka jak węgielki, na głowie garnek wielki.

Marchewkę zamiast nosa miał i bardzo długi szal.

Ref. Bałwanku, bałwanku, bałwanku co stoisz tu na ganku.

Zapraszam cię do domu, nie oddam cię nikomu.

Znalazłem już bałwana, proszę pani, proszę pana.

Lecz nie wiem, co się dzieje, ten bałwan wciąż maleje!

Choć zamarzł mocno w zimie, na wiosnę się rozpłynie.

Za chwilę go nie będę miał, zostawi nos i szal.

Ref. Bałwanku, bałwanku, bałwanku, już nie ma cię na ganku.

Zapraszam cię za roczek na sanki i na soczek!

Grudzień

DRODZY RODZICE 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WARSZTATY PLASTYCZNE 

 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ... 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 

DNIA 13 GRUDNIA 

O GODZINIE 15.30

 

 

GRUDZIEŃ U KRASNALI 

 

 

 Temat kompleksowy : W krainie Świętego Mikołaja.

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających do wypowiedzi na określony temat.

 

 • Rozwijanie wypowiedzi słownych na temat własnych spostrzeżeń.

 

 • Rozwijanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

 

 • Kształtowanie pamięci słuchowej poprzez naukę tekstu wiersza i piosenki.

 

 • Rozwijanie pomysłowości,wyobraźni i poczucia estetyki.

 

  Temat kompleksowy : Święta tuż tuż ...

 • Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

 • Poznanie różnych tradycji i obrzędów wigilijnych.

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich.

 

 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na zadawane pytania.

 

 • Kształtowanie umiejęstności segregowania przedmiotów według 1 cechy, rozwijanie logicznego myślenia w trakcie tworzenia zbiorów.

 

Piosenka Choinka

Słowa i muzyka Bożena Forma

Pachnąca zielona,

przybyła dziś do nas

Witamy cię wszyscy,

choinko zielona

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

Na niej bombki,łańcuch

malutkie serduszka,

pachnące pierniczki

i małe jabłuszka.

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

Nasza choineczka

pięknie przystrojona,

kolorowym blaskiem

zamruga dziś do nas.

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

 

Wiersz Wieczór Bożego Narodzenia M. Nawrockiej

 

Dzwonią sanek dzwonki małe.

Gwiazda lśni na niebie.

Babcia gniecie kluski białe

dla mnie i dla Ciebie.

Skończone porządki,

powieszone bombki

choinka się kłania.

To czas świętowania !

 

Dzwonią dzwonki u saneczek,

tupią renifery!

To nie krasnal jest z bajeczek,

będę z wami szczery,

lecz Mikołaj Święty,

niesie nam prezenty,

pot ociera z czoła,

Chodźcie,dzieci!”-woła.

 

Skaczą dzieci roześmiane,

kręcą się w kółeczko,

ale czas już żegnać mamę,

zasnąć z poduszeczką,

bo Dziecię się rodzi,

noc na palcach chodzi,

fruwają anioły

w ten wieczór wesoły !

 

 

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK U KRASNALI

 

W miesiącu październiku, podczas jesiennych spacerów i pobytów

w przedszkolnym ogrodzie, będziemy obserwować zmieniającą się przyrodę, poznawać oznaki i uroki jesieni, bogactwo barw i kształt liści. Utrwalimy znajomość nazw drzew i ich owoców ( kasztan, dąb, jarzębina, klon). Pozbieramy dary jesieni, którymi wzbogacimy nasz kącik przyrody. Rozwiniemy twórczą ekspresję, wrażliwość i wyobraźnię wykonując prace plastyczne z różnych materiałów przyrodniczych i plastycznych.

Poznamy niektóre gatunki zwierząt leśnych, dowiemy się w jaki sposób przygotowują się do zimy.

Podczas realizacji tematu Robimy zakupy, utrwalimy zasady zachowania się w miejscach publicznych, poznamy charakter pracy sprzedawcy. Wzbogacimy słownictwo o nazwy związane z obiektem handlowym. Doskonalić będziemy sprawność manualną poprzez min.lepienie z masy solnej.

Rozwijać będziemy myślenie przyczynowo – skutkowe poprzez ustalanie kolejności zdarzeń, spostrzegawczość wzrokową, pamięć, koncentrację uwagi.

Nabywać będziemy umiejętność słuchania innych i brania pod uwagę treści ich wypowiedzi.

Nauczymy się wiersza ( podkreślonych fragmentów utworu )

D. Rozwens Jesienny czas

 

Już nadeszła złota jesień

i zmieniła wszystko w lesie.

Liście złote i czerwone

lecą z wiatrem poruszone.

Dąb w brązowym płaszczu stoi,

zimna wcale się nie boi.

Na polanie tuż pod sosną

bardzo zgrabne grzyby rosną.

Ptaki, które nam śpiewały,

na południe odleciały,

a inni mieszkańcy lasu

robią całą moc zapasów.

Lis przymierzył gęste futro:

- Zimno może być już jutro.

Jeże moszczą legowisko

czują oddech zimy blisko.

Żeby przetrwać trudny czas,

szykuje się cały las.

 

 

 

 

 

piosenki Zakupy

muzyka: M. Stępień

słowa: M. Nawrocka

 

 1. Poszła Zosia do sklepu po bułeczki.

  Zawiązała koszyczek na wstążeczki.

   

Ref. Po zakupy! Po zakupy!

Po miód, kredki, mydło, buty.

Co trzeba kupione,

zakupy skończone!

Co trzeba kupione,

zakupy skończone!

 

 1. Poszła mama do sklepu po szaliki.

  Dokupiła czapeczkę, koraliki.

   

 2. Poszedł tata do sklepu po deseczki.

  Zdjął z półeczki klej, młotek i sznureczki.

LISTOPAD

LISTOPAD U KRASNALI

 

I. Temat kompleksowy: Kto ty jesteś? Polak mały.

 

 • Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania, poznanie charakterystycznych cech krajobrazu.

 • Budzenie uczuć patriotycznych, poznanie legendy na temat powstania państwa polskiego. Doskonalenie umiejętności układania obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń.

 • Poznanie wygladu flagi Polski i znaczenia jej barw.

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej, zaznajomienie ze znaczeniem slowa ojczyzna, utrwalanie umiejętności uważnego słuchania wiersza.

 • Zapoznanie z hymnem Polski.

 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

 

 1. Temat kompleksowy: W co się bawić, gdy na dworze plucha?

 

 • Pobudzanie ciekawości badawczej.

 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru, rozwijanie umiejętności odczytywania znaczenia informacji przedstawionych w formie rysunku.

 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych, utrwalanie umiejętności liczenia.

 • Tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.

 

Wiersz Barwy ojczyste Cz. Janczarski

 

Powiewa flaga ,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

biel – serce czyste...

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

 

Piosenka Mój dom jest bialo – czerwony

muzyka: A. Widlarz

słowa: M. Nawrocka

 

Za oknem jest łąka,

za łąką pole i las,

za lasem jest droga

i wiele różnych miast.

A mój dom jest biało – czerwony,

piękny z każdej strony.

W nim mama , tata i ja,

to wszystko z okna zobaczyć się da!

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WARSZTATY PLASTYCZNE

 

KTO TY JESTEŚ ? POLAK MAŁY.

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 8 LISTOPADA

O GODZINIE 15:30

 

Wrzesień u Krasnali

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu jest wesoło.

2. Na straganie w dzień targowy.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z salą KRASNALI: kącikami zabaw i kącikami aktywności przedszkolaka;
 • stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska;
 • zintegrowanie grupy, budowanie pozytywnych relacji między dziećmi;
 • ustalenie wspólnych zasad, których przestrzeganie ułatwi zgodny i przyjemny pobyt w przedszkolu;
 • wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych;
 • poznawanie darów jesieni – rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku, uświadomienie ich wartości odżywczych dla zdrowia;
 • rozwijanie umiejętności zauważania i kontynuowania rozpoczętego rytmu;
 • wspieranie dzieci w skupieniu uwagi i koncentrowaniu się na słownych poleceniach dorosłego;
 • wzbudzanie zainteresowań ilustracją i tekstem; umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym;
 • motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory;

 

Owocowa piosenka

1. Czerwone jabłuszko

kłóciło się z gruszką,

że okrągłe, a ona

żółta, pokrzywiona,

żółta, pokrzywiona.

 

2. Fioletowe śliwki

zazdrościły grzywki

koperkowi, co z piórek

miał swój garniturek,

miał swój garniturek.

 

3. Na to pomidory

zakończyły spory:

" Wszystkie piękne warzywa,

piękne ich kolory,

piękne ich kolory!".

 

muzyka: A. Widlarz

słowa: M. Nawrocka

Podkategorie

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.