^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. NADESZŁA WIOSNA

– oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno 
– omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
 

2. ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie. 
 
3. KRASNALE- PRZYJACIELE PRZYRODY- PROJEKT EDUKACYJNY

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Uwrażliwienie na piękno przyrody.

 1. Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody. Blok 12.
 2. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin. Blok 12.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • dostrzega piękno otaczającej przyrody, wypowiadając się: ładne drzewo, piękny kwiat,
 • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin,
 • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. segregowanie odpadów
 •  postępuje zgodnie z zasadą: „Do buzi cukierki, do kosza papierki”
Poznajemy przyrodę 
-poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających 
z niszczycielskiej działalności ludzi, 
np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach 
Ochrona przyrody:
-nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew 
- pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą
- wyrzucanie śmieci do kosza, recykling, segregacja
- sprzątanie okolicy przedszkola w czasie Dnia Ziemi 
- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami 
- szanowanie wody, nie¬marnowanie jej 
- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione;
- poznanie przedstawicieli ginących gatunków
 

4.ZABAWY W TEATR

 W świecie sztuki. Teatr. 

Udział w przedstawieniach teatralnych 
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu 
– uczestniczenie w zababawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt, ćwiczenia językowe i dramowe
– wzbogacenie kącika teatralnego 
– swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci. 
 
 

WIERSZE:

"Żuk" J. Brzechwa

Do biedronki przyszedł żuk,
W okieneczko puk-puk-puk.

Panieneczka widzi żuka:
"Czego pan tu u mnie szuka?"

Skoczył żuk jak polny konik,
Z galanterią zdjął melonik

I powiada: "Wstań, biedronko,
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.

Wezmę ciebie aż na łączkę
I poproszę o twą rączkę"

Oburzyła się biedronka:
"Niech pan tutaj się nie błąka,
Niech pan zmiata i nie lata,
I zostawi lepiej mnie,
Bo ja jestem piegowata,
A pan - nie!"

Powiedziała, co wiedziała,
I czym prędzej odleciała,

Poleciała, a wieczorem
Ślub już brała - z muchomorem,

Bo od środka aż po brzegi
Miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka
Jest dla żuka:
Żuk na żonę żuka szuka. 

 

Przyjaciele przyrody  A. Widzowska

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,

zadbać o lasy, powietrze, wodę,

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę.

To źle marnować wodę w kąpieli

od poniedziałku aż do niedzieli.

Po co bez przerwy nurkować w wannie?

Lepiej z prysznica zrobić fontannę!

Torba foliowa szczerzy zębiska.

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.

– W lesie się smażę niczym iskierka,

a gdy rozgrzeję się jak ognisko,

pożar wywołam i spalę wszystko!

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,

że na planecie mieszkają dzieci?

Szust! Posprzątamy bałagan wielki,

osobno papier, plastik, butelki!

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,

wiemy, że pożar wywołać łatwo,

a gdy widzimy sarenkę w lesie,

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,

niech się kolcami jeża pokłuje!

 

PIOSENKI:

"GROZIK"

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele
Nazbierało niewiele, niewiele, hej!
Przyszedł do niej braciszek
Połamał jej koszyczek.
Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.
Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.

 

 Piosenka ekologiczna

I. Dymią kominy wielkich fabryk,

płynie brudna woda do rzek.

Chcemy oddychać powietrzem czystym,

czystą wodę mieć

Ref.: Czysta woda zdrowia doda

– to każde dziecko wie.

Czysta woda zdrowia doda

– tobie, tobie i mnie.

II. Smog już pokrywa niebo całe

szarym dymem i szarą mgłą.

W rzekach jest mniej i mniej rybek.

Kto to widział, kto?

Ref.: Czysta woda...

WEWNĄTRZGRUPOWY KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI

BAJKI GDYŃSKICH KRASNOLUDKÓW

 

REGULAMIN KONKURSU

1.ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu są nauczyciele grupy III.

2.CEL

Celem konkursu jest:

 • Edukacja dzieci w zakresie zdobywania nowych wiadomości na temat swojego regionu (Morza Bałtyckiego, flory i fauny, krajobrazu nadmorskiego, architektury itp.);
 • Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej, literackiej;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności oraz uzdolnień literackich;
 • Czerpanie radości ze wspólnej twórczości.
 • Stworzenie możliwości prezentacji rodzinnych dokonań twórczych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych…;

 

3.TEMATYKA

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie autorskiej książeczki o Gdyni w dowolnej formie: opowiadania, wiersza, ilustrowanej.

4.TERMINY

Ogłoszenie konkursu – 12.03.2018r.

Zakończenie przyjmowania prac konkursowych – 30.03.2018r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.04.2018r

5.WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem.

Uczestnicy konkursu muszą:

 1. opatrzyć pracę metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów;
 1. złożyć prace w terminie przewidzianym w regulaminie.
 1. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową. Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność i pomysłowość, estetykę wykonania książeczki.

7.NAGRODY: W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy.

Koordynatorzy konkursu:

Barbara Cejlowska

Katarzyna Skrzypczak

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

06.03.2018r. odbędzie się wyjazd do Centrum Nauki Experyment w Gdyni na przedstawienie teatralne dla dzieci pt „Przygody Baltazara Gąbki”. Proszę zapoznać się z regulaminem, harmonogramem i celami wycieczki.
REGULAMIN WYCIECZKI
do „Centrum Nauki Experyment na przedstawienie teatralne pt”Przygody Baltazara Gąbki”.
 1. Uczestnicy wycieczki bezwzględnie słuchają i stosują się do poleceń opiekunów i kierownika wycieczki.
 2. Podczas trwania całej wycieczki uczestnikom zabrania się oddalania od grupy bez zgody i wiedzy opiekuna.
 3. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki.
 4. Opiekun zobowiązany jest zadbać o zachowanie bezpieczeństwa w czasie przechodzenia uczestników wycieczki przez przejścia dla pieszych.
 5. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zasad bezpieczeństwa. W szczególności w autokarze oraz busie zabrania się wstawania z miejsc podczas jazdy.
 6. W razie nagłego zdarzenia (np. nieprzyjemnego incydentu) uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować opiekuna o zajściu.
 7. Podczas trwania całej wycieczki zabrania się :
- zabierania ze sobą własnych zabawek
- spożywania produktów spożywczych bez zgody opiekuna
 1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do:
- punktualnego przyprowadzenia dziecka w wyznaczone miejsce i o określonej godzinie na zbiórkę w dniu wyjazdu
- ubrania dziecka na tzw. „cebulkę”
- poinformowania opiekunów o chorobie lokomocyjnej dziecka.
 1. Opiekunowie mają obowiązek cały czas przebywać z podległymi im grupami.
 2. Wszelkie zbiórki należy przeprowadzać w miejscach bezpiecznych.
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy (rodzice, opiekunowie) mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki przed wyjazdem oraz bezwzględnie przestrzegać ich podczas trwania wycieczki .
Regulamin przygotował Kierownik wycieczki
CELE WYCIECZKI
do Centrum Nauki Eksperyment na przedstawienie teatralne „Przygody Baltazara Gąbki”
dnia 06.03.2018r.

Cele

Podstawa programowa

  Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym        

•  przestrzega zasad poruszania się po ulicy

•  nie oddala się od grupy    

III. 7)

Kształtowanie postawy kulturalnego widza

•  potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawienia teatralnego

•  uważnie ogląda przedstawienia teatralne

IV.1) 3)

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania

•  poprawnie korzysta z toalety

•  samodzielnie ubiera się i rozbiera

I .1) 2)

 
HARMONOGRAM WYCIECZKI
 
9.20-9.45
Sprawdzenie listy obecności uczestników, przydział opiekunów, przejście z Przedszkola 44 na parking ul. Korzenna 2 (koło Kościoła) do autokaru, busa. Wsiadanie do autokaru oraz busa, przeliczenie uczestników, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa w pojazdach.
9.45 – 10.10
Przejazd autokarem i busem do Centrum Nauki Experyment ul. Aleja Zwycięstwa 96/98
10.10- 10.20
 
Przejście do budynku na przedstawienie. Szatnia . Czynności higieniczne w łazience.
10.20 – 11.20
 
Przedstawienie teatralne ”Przygody Baltazara Gąbki”
11.20 – 12.00
 
Czynności higieniczne w łazience. Przejście do autokaru i busa. Sprawdzenie listy obecności, powrót autokarem,busem do Przedszkola nr 44 w Gdyni.
12.00 – 12.10
Przejście z parkingu (przy kościele) do Przedszkola nr 44.

PIOSENKA Z J.ANGIELSKIEGO

Ten Little Indians
One little two little three little Indians
Four little five little six little Indians,
Seven little eight little nine little Indians
Ten little Indian boys.

Ten little, nine little, eight little Indians
Seven little six little five little Indians
Four little three little two little Indians 
One little Indian boy.

PIOSENKI NA MARZEC

PiosenkaŚwięta Wielkanocne”
Skacze drogą zając, skacze pomalutku,
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,
każdemu zostawia prezent po kryjomu.
ref.: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem
Słoneczne, pachnące święta wielkanocne.
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku,
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa „ Śmigus- dyngus” – krzyczą
i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią.
 
Piosenka „Kwiatowa wróżka”.
Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle:
tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile.
Refren: To wiosna, to wiosna,
zielona wiosna,
razem z deszczem,
ciepłym deszczem
kwiaty nam przyniosła.
Spytaj więc bociana i spytaj skowronka:
kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach?
Refren: To wiosna, to wiosna,
zielona wiosna,
razem z deszczem,
ciepłym deszczem
kwiaty nam przyniosła.
A może to wróżka, co wszystko czaruje.
drzewa, łąki i ogrody kwiatami maluje.
Refren: To wiosna, to wiosna,
zielona wiosna,
razem z deszczem,
ciepłym deszczem
kwiaty nam przyniosła.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.