^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Wrzesień u Krasnali

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu jest wesoło.

2. Na straganie w dzień targowy.

 

Cele ogólne:

  • zapoznanie z salą KRASNALI: kącikami zabaw i kącikami aktywności przedszkolaka;
  • stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska;
  • zintegrowanie grupy, budowanie pozytywnych relacji między dziećmi;
  • ustalenie wspólnych zasad, których przestrzeganie ułatwi zgodny i przyjemny pobyt w przedszkolu;
  • wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych;
  • poznawanie darów jesieni – rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku, uświadomienie ich wartości odżywczych dla zdrowia;
  • rozwijanie umiejętności zauważania i kontynuowania rozpoczętego rytmu;
  • wspieranie dzieci w skupieniu uwagi i koncentrowaniu się na słownych poleceniach dorosłego;
  • wzbudzanie zainteresowań ilustracją i tekstem; umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym;
  • motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory;

 

Owocowa piosenka

1. Czerwone jabłuszko

kłóciło się z gruszką,

że okrągłe, a ona

żółta, pokrzywiona,

żółta, pokrzywiona.

 

2. Fioletowe śliwki

zazdrościły grzywki

koperkowi, co z piórek

miał swój garniturek,

miał swój garniturek.

 

3. Na to pomidory

zakończyły spory:

" Wszystkie piękne warzywa,

piękne ich kolory,

piękne ich kolory!".

 

muzyka: A. Widlarz

słowa: M. Nawrocka

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.