^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Wszystko może być muzyką
 2. Jestem Polakiem i Europejczykiem
 3. Moi Rodzice

Temat kompleksowy: Wszystko może być muzyką

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.
 2. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie.
 3. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
 4. Usprawnianie narządów artykulacji. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 5. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 6. Rozwijanie zainteresowań tanecznych.
 7. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych.
 8. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 9. Kształcenie umiejętności liczenia.
 10. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin.
 11. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt.
 12. Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody.

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi.
 2. Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej.
 3. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
 4. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania.
 5. Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo- skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw.
 6. Usprawnianie narządów artykulacji.
 7. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 8. Motywowanie do wypowiadania się w rożnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory.

Temat kompleksowy: Moi Rodzice

Cele ogólne:

 1. Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
 2. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
 3. Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
 4. Usprawnianie narządów artykulacji. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 5. Rozwijanie zainteresowań muzycznych. Rozwijanie zainteresowań tanecznych.
 6. Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory.
 7. Rozwijanie orientacji przestrzennej. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 8. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do: czytania, pisania.
 9. Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.