^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZEBRANIE Z RODZICAMI

DRODZY RODZICE 

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 22.11.2021 r. o godzinie 17:00

 

Tematem wiodącym spotkania będzie podsumowanie wstępnej obserwacji oraz zapoznanie z arkuszami obserwacji pedagogicznej.

 

W związku z obowiązującymi procedurami prosimy o obecność jednego z rodziców. 

 

Z poważaniem  

 

Wychowawczynie grupy III- Krasnale

 

WIERSZ I PIOSENKA NA LISTOPAD

 

PIOSENKA ,,Mój dom jest biało – czerwony”  

muzyka: A. Widlarz słowa: M. Nawrocka)

Za oknem jest łąka,

za łąką pole i las,

za lasem jest droga

i wiele różnych miast.

A mój dom jest biało – czerwony,

piękny z każdej strony.

W nim mama , tata i ja,

to wszystko z okna zobaczyć się da!

 

WIERSZ "WIATR I CHMURKI"

Tam za lasem,tam za górką,

wiatr dokuczał małym chmurkom

aż się chmurki rozpłakały

i deszcz padał przez dzień cały.

Październik w Grupie KRASNALE

Tematy kompeksowe:

1. Pani Jesień puka do drzwi
2. Prezenty od Pani Jesieni
3. Jestem zdrowym przedszkolakiem
4. Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
 
 
Cele ogólne:
 
• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 
• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
• rozwijanie dużej i małej motoryki
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób 
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami 
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
• wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole 
• wdrażanie do respektowania norm społecznych 
• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 

LISTOPAD W GRUPIE KRASNALE

 LISTOPAD W GRUPIE KRASNALE

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. A W LISTOPADZIE DESZCZ PADA I PADA

2. MIESZAMY W POLSCE,JESTEŚMY POLAKAMI

3. W ŚWIECIE DINOZAURÓW

4.W MOIM MAGICZNYM DOMU- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 

W MIESIĄCU LISTOPADZIE BĘDZIEMY:

- rozwijać zainteresowania miejscem zamieszkania, poznawać charakterystyczne cech krajobrazu. Poznamy herb

  Gdyni oraz przypomnimy najciekawsze miejsca naszego miasta;

- budzić uczucia patriotyczne, poznamy legendę na temat powstania państwa polskiego;Przypomnimy wygląd

  flagi Polski i znaczenie jej barw, a także godła Polski;

- poznawać znaczenie słów prawa i obowiązki podawać przykłady swoich praw i obowiązków oraz wprowadzać je

   w życie;

- poznawać sposoby dbania o swoje i bezpieczeństwo;

- poznawać sposoby dbania o swoje zdrowie;

-poznawać urządzenia domowe i ich zastosowanie 

- doskonalić umiejętności układania obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń;

- rozwiązywać zagadki słowne;

- wskazywać różnice i podobieństwa między obrazkami;

- klasyfikować przedmioty ze względu na wybraną cechę;

- liczyć w dostępnym dla każdego z nas zakresie;

- określać położenie przedmiotów w przestrzeni;

- skupiać uwagę na osobach, przedmiotach, obrazkach, przekazywanych utworach literackich;

- doskonalić percepcję słuchową i wzrokową;

- wzbogacać doświadczenia plastyczne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych;

- ćwiczyć poprawne posługiwanie się narzędziem pisarskim ;

- doskonalić sprawność ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach i zajęciach ruchowych;

- poznawać i śpiewać nowe piosenki;

- wpajać zasady kulturalnego zachowania się podczas posiłków;

- doskonalić umiejętności związane z samodzielnością;

- przestrzegać umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.

Wiersz i piosenka na październik

Piosenka :

"JESIENNA CZA-CZA"
1.Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
W kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
A dzieci śpiewają cza–cza–cza.

Ref.: Tańczymy cza-cza-cza,
Cza-czę wietrzyk gra,
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja. (x2)

2. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
Jarzębina sznur dziś czerwony ma.
Już jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie,
Jesienią śpiewamy cza cza cza.

Ref.: Tańczymy cza-cza-cza…

 
Wiersz :
 

Wiewiórka – I. Salach
 
Wiewióreczka ruda
 oczkiem sobie mruga
damy jej orzechy
może przyjdzie tutaj
Ma rudy ogonek
Oczka jak węgielki
A na uszkach śmieszne
Czerwone pędzelki.

Podkategorie

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.