^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

MARZEC

MARZEC U " KRASNALI"

 

Temat kompleksowy: Zegarmistrz.

 

 • kształtowanie umiejętności określania następstw czasu, dostrzeganie upływu czasu – wskazywanie, co było wcześniej, a co później

 • doskonalenie umiejętności określania logicznej kolejności zdarzeń

 • kształtowanie umiejętności wyrażania w formie plastycznej wiedzy o świecie

 • dostrzeganie następstwa czasu: dzień – noc; nazywanie pór dnia

 • poznanie nowej techniki plastycznej – mozaiki, dostrzeganie regularności

 

Temat kompleksowy: Domowi przyjaciele.

 

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich

 • kształtowanie postawy empatycznej wobec zwierząt

 • zapoznanie z wyglądem, sposobem poruszania się, potrzebami wybranych zwierząt domowych. Przedstawienie roli jaką spełniają niektóre zwierzęta w życiu człowieka – przyjaźń

 • uświadomienie konieczności sprawowania opieki nad zwierzętami domowymi

 • aktywizowanie myślenia logicznego w trakcie rozwiązywania zagadek

 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych

 

Temat kompleksowy: Witamy Cię, Wiosno.

 

 • uświadomienie faktu zbliżania się nowej pory roku – wiosny – budzenie się roślin i zwierząt, zmiany w życiu ludzi - porządki,zmiana odzieży

 • zapoznanie z oznakami zbliżającej się wiosny. Próby określania zaobserwowanych zmian zachodzacych w przyrodzie

 • zapoznanie z dawnym obrzędem ludowym Marzanną

 • nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: mniej o, więcej o, tyle samo, utrwalenie liczenia w dostępnym zakresie

 • zakładanie wiosennej hodowli – działanie dzieci. Zapoznanie z obowiązkowymi pracami w kąciku przyrody oraz z wymaganiami roślin

 • rozumienie umowności symbolicznego zapisu ( odczytywanie piktogramów), wdrażanie do prowadzenia systematycznych obserwacji - kalendarz pogody

 • rozwijanie zdolności aktorskich przez odzwierciedlanie różnych emocji

 

 

 

 

 

 

" Wiosenne podarki " B. Forma

Wczesnym rankiem po cichutku,

wiosna przyszła pomalutku

 

Ciepłe dzionki zamówiła,

świeżą zieleń rozrzuciła.

 

Wiosno, wiosno, zostań z nami,

pokryj wkoło świat kwiatami.

 

Zaproś słonko, by przybyło,

jasno wszystkim zaświeciło.

 

Z pierwszych kwiatów zrób bukiecik,

bardzo proszą wszystkie dzieci.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

                    Drodzy Rodzice 

Serdecznie zapraszamy na zebranie grupowe które 

odbędzie się dnia 27.02.2019 o godzinie 17

Do zobaczenia 

 

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 

 1. My się zimy nie boimy.

 2. Kochani dziadkowie.

 

Cele ogolne:

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy – wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualna porą roku. Wzbogacanie zasobu słownictwa

  o określenia zimowej aury i nazwy zabaw zimowych.

 • Dostrzeganie uroków zimy – zabawy na śniegu.

 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienieniem liczebników głównych , w zakresie dostępnym dziecku. Wdrażanie do uważnego słuchania instrukcji słownej.

 • Zapoznanie ze sposobami i możliwościami wyrażania uczuć i szacunku względem osób starszych: składanie życzeń w formie wiersza, piosenki, wreczęnie samodzielnie wykonanych upominków, pomaganie w miarę możliwości i umiejętności dziecka.

 • Wyzwalanie i pobudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej zwiazanej z uroczystością

  z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 • Rozwijanie zdolności dostrzegania regularności, doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu, utrwalanie znajomości nazw kolorów i kształtów.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych.

 

 

Wiersz " Moja babcia " B. Szelągowska

Czy zimno za oknem,

czy deszcz z nieba pada,

prześliczne mi bajki,

babciu, opowiadasz.

Dzięki tobie umiem

rysować kaczuszki.

Wiem też, jak mam wkładać

buciki na nóżki.

Za wszystko to, babciu,

tobie dziś dziękuję.

Życzę dużo zdrowia

i mocno całuję!

 

Piosenka" Bałwanek"

Ktoś widział gdzieś bałwana proszę pani, proszę pana?

A z czego był zrobiony? Ze śniegu ulepiony!

Miał oczka jak węgielki, na głowie garnek wielki.

Marchewkę zamiast nosa miał i bardzo długi szal.

Ref. Bałwanku, bałwanku, bałwanku co stoisz tu na ganku.

Zapraszam cię do domu, nie oddam cię nikomu.

Znalazłem już bałwana, proszę pani, proszę pana.

Lecz nie wiem, co się dzieje, ten bałwan wciąż maleje!

Choć zamarzł mocno w zimie, na wiosnę się rozpłynie.

Za chwilę go nie będę miał, zostawi nos i szal.

Ref. Bałwanku, bałwanku, bałwanku, już nie ma cię na ganku.

Zapraszam cię za roczek na sanki i na soczek!

Luty

 

 

                LUTY U KRASNALI

 

 1. Temat kompleksowy : Gdynia moje miasto

 • Pobudzenie zainteresowania historią rodzinnego miasta

 • Kształtowanie więzi z własną miejscowością

 • Zna herb swojego miasta

 • Umie wymienić znane miejsca w Gdyni

2. Temat kompleksowy : Aja rosnę i rosnę

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego utworu literackiego

 • Kształtowanie poczucia ''ja''

 • Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z innymi

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej

 • Doskonalenie umiejętności liczenia

 

 

Wiersz ''A ja rosnę i rosnę''

 

Gdybym była całkiem mała,
To bym wsiadła do sandała
I pływała po kałuży,
I nie bałabym się burzy.

Gdybym wcale nie urosła,
Miałabym z zapałek wiosła
I robiłabym, co chciała,
Gdybym była całkiem mała.

A ja rosnę i rosnę
Latem, zimą, na wiosnę
I niedługo przerosnę
Mamę, tatę i sosnę.

 

 

Piosenka ''Dwa zegary''

 

 

1.Były sobie dwa zegary

Tik tik tik , tak tak tak,

Jeden młody, drugi stary.

Tik tik tik , tak tak tak.

Stary cicho w kącie stał

Tik tik tik , tak tak tak,

Co godzinę marsza grał,

Tik tik tik , tak tak tak.

2.A ten drugi choć malutki

Tik tik tik , tak tak tak,

Znał godziny i minutki,

Tik tik tik , tak tak tak

Chodził nawet kiedy spał, tik tik tik , tak tak tak

 

Grudzień

DRODZY RODZICE 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WARSZTATY PLASTYCZNE 

 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ... 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 

DNIA 13 GRUDNIA 

O GODZINIE 15.30

 

 

GRUDZIEŃ U KRASNALI 

 

 

 Temat kompleksowy : W krainie Świętego Mikołaja.

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających do wypowiedzi na określony temat.

 

 • Rozwijanie wypowiedzi słownych na temat własnych spostrzeżeń.

 

 • Rozwijanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

 

 • Kształtowanie pamięci słuchowej poprzez naukę tekstu wiersza i piosenki.

 

 • Rozwijanie pomysłowości,wyobraźni i poczucia estetyki.

 

  Temat kompleksowy : Święta tuż tuż ...

 • Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

 • Poznanie różnych tradycji i obrzędów wigilijnych.

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich.

 

 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na zadawane pytania.

 

 • Kształtowanie umiejęstności segregowania przedmiotów według 1 cechy, rozwijanie logicznego myślenia w trakcie tworzenia zbiorów.

 

Piosenka Choinka

Słowa i muzyka Bożena Forma

Pachnąca zielona,

przybyła dziś do nas

Witamy cię wszyscy,

choinko zielona

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

Na niej bombki,łańcuch

malutkie serduszka,

pachnące pierniczki

i małe jabłuszka.

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

Nasza choineczka

pięknie przystrojona,

kolorowym blaskiem

zamruga dziś do nas.

 

Ref. Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci.

 

 

Wiersz Wieczór Bożego Narodzenia M. Nawrockiej

 

Dzwonią sanek dzwonki małe.

Gwiazda lśni na niebie.

Babcia gniecie kluski białe

dla mnie i dla Ciebie.

Skończone porządki,

powieszone bombki

choinka się kłania.

To czas świętowania !

 

Dzwonią dzwonki u saneczek,

tupią renifery!

To nie krasnal jest z bajeczek,

będę z wami szczery,

lecz Mikołaj Święty,

niesie nam prezenty,

pot ociera z czoła,

Chodźcie,dzieci!”-woła.

 

Skaczą dzieci roześmiane,

kręcą się w kółeczko,

ale czas już żegnać mamę,

zasnąć z poduszeczką,

bo Dziecię się rodzi,

noc na palcach chodzi,

fruwają anioły

w ten wieczór wesoły !

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.