^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Droga Babciu, drogi Dziadku!!!

 Serdecznie zapraszamy

na uroczystość z okazji Waszego Święta,

która odbędzie się

24.01.2019 r. ( czwartek)

na sali gimnastycznej o godz. 10 00.

Dzieci z gr. Wiewiórek

wraz z nauczycielami.

Styczeń

W styczniu realizujemy następujące kompleksowe tematy

1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA
2. ZIMA I ZWIERZĘTA
3. BABCIA I DZIADEK
4. W ŚWIECIE SZTUKI

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Podejmuje samodzielne zabawy tematyczne z wykorzystaniem zabawek.
Ogląda fotografie i wypowiada się na ich temat.
Ilustruje ruchem pory roku.
Reaguje ruchem na natężenie głośności muzyki.
Wykonuje improwizację ruchową do piosenki.
Gra na tamburynie.
Dostrzega rytm w ciągu ułożonych przedmiotów.
Dostrzega rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia
Wykonuje pracę plastyczną.
Tańczy w rytm muzyki.
Słucha wierszy polskich poetów.
Śpiewa piosenkę.
Recytuje wiersz
Obserwuje przyrodę w naturalnym otoczeniu.
Nazywa ptaki odwiedzające karmnik, dokarmia je.
Rozpoznaje i nazywa figury, znaki, symbole.
Określa położenie przedmiotów w przestrzeni; na, pod, w, przed, za, obok.
Odgrywa role podczas swobodnej zabawy.
Uczestniczy w zabawie naśladowczej.
Słucha opowiadania.
Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych.
Ogląda reprodukcje i wypowiada się na ich temat.
Rysuje flamastrem po śladzie.
Rysuje portrety – babci i dziadka.
Rozwija umiejętności liczenia w zakresie 4 z zastosowaniem liczebników głównych.
Przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w niej.
Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy.
Bawi się z babcią i z dziadkiem.
Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt.
Własnymi słowami opowiada o inscenizacji.
Stosuje słowa związane z teatrem.
Uczestniczy w zabawach z elementami pantomimy.
Ilustruje ruchem słowa piosenki.
Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.
Uczestniczy w swobodnych zabawach w kąciku teatralnym.
Zabawy parateatralne.
Wykonuje eksperyment plastyczny.
Reaguje ruchem na muzykę.
Przygotowuje się do występu w przedstawieniu teatralnym.
Zapamiętuje i odtwarza proste rytmy
Prezentuje swoją rolę na przedstawieniu.

 

Piosenka i wiersz na miesiąc styczeń

 ,,Babciu, droga babciu” - piosenka

 1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
         czy potrafisz zrobić to, co my?
         My tupiemy - tup, tup, tup,
         teraz babciu Ty to zrób!

 2. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
        czy potrafisz zrobić to, co my?
        My klaszczemy - raz, dwa, trzy,
        teraz dziadku zrób to Ty!

 3. Babciu, droga babciu, powiedz mi
        czy potrafisz zrobić to, co my?
        My skaczemy - raz, dwa, trzy.
        teraz babciu zrób to Ty!

 4. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
        czy potrafisz zrobić to, co my?
        My całuski ślemy Ci,
        teraz dziadku zrób to Ty!

Babcia i Dziadek - Z.Rogoszówny - wiersz

Niechaj dziadzio z babunią
Tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha
Morza nie wypiją.
A ty, mucho i komarze,
Pijcie wodę powoli,
Aż się dziadzio i babcia
Nażyją dowoli.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.