^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wiersz na miesiąc kwiecień

           Polska

(Małgorzata Skrobacz)

Polska to nasza ojczyzna,
każdemu dziecku tak bliska,
my zaś jesteśmy Polakami,
bo w naszym kraju,
w Polsce, mieszkamy.
Tu jest nasz dom, przedszkole,
mama i tata.
Miasta i wioski, chata rybaka,
morze i góry, kwiaty i drzewa,
nic prócz miłości nam nie potrzeba.

Piosenka na miesiąc kwiecień

Jestem Polakiem
( Bożena Forma).

I. Flaga biało-czerwona,
nasza polska flaga.
Przedszkolak o tym pamięta,
to bardzo ważna sprawa.

Ref.: Tatry, Bałtyk,
orzeł w godle biały,
piękna Polska – nasza Ojczyzna –
my, dzieci, ją kochamy.

II. Kocham dom mój rodzinny,
lasy, łąki i pola
i wszystko, co mnie otacza, ,
i drogę do przedszkola.

Ref.: Tatry, Bałtyk...

III. Chcę być dobrym Polakiem,
Polskę chcę budować,
chcę godnie żyć i uczciwie
w Ojczyźnie mej pracować.

Ref.: Tatry, Bałtyk...

Plan na marzec

W MIESIĄCU MARCU :

 

- MUZYKUJEMY, POZNAJEMY INSTRUMENTY

 

- WSŁUCHUJEMY SIĘ W DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

 

- GRAMY NA SAMODZIELNIE WYKONANYCH INSTRUMENTACH

 

- POZNAJEMY TEATR (W OPARCIU O ILUSTRACJE I LITERATURĘ DZIECIĘCĄ)

 

- ODGRYWAMY ROLE PODCZAS ZABAW DRAMOWYCH I PANTOMIMICZNYCH

 

- SZUKAMY WIOSNY PODCZAS SPACERÓW PO OGRODZIE

 

- NAZYWAMY WIOSENNE KWIATKI

 

- WIEMY, ŻE WRACAJĄ BOCIANY, BUDZĄ SIĘ ZWIERZĘTA

 

- MALUJEMY FARBAMI, LEPIMY, WYKLEJAMY, RYSUJEMY

 

- ZAKŁADAMY ZIELONYY KĄCIK W SALI, SIEJEMY ROŚLINY

 

- OBSERWUJEMY WIOSENNĄ POGODĘ

 

- ĆWICZYMY NA GIMNASTYCE I W OGRODZIE

 

- UCZYMY SIĘ O SEGREGACJI ŚMIECI I DBANIU O PLANETĘ

 

- ROBIMY DEKORACJE WIOSENNE I WIELKANOCNE

 

- POZNAJEMY ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

 

- ZAUWAŻAMY RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

 

- ĆWICZYMY PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ

 

- SEGREGUJEMY, KLASYFIKUJEMY PRZEDMIOTY

 

- NAZYWAMY FIGURY GEOMETRYCZNE

 

- BAWIMY SIĘ ZGODNIE, POZNAJEMY NOWE ZABAWY

 

- WYPOWIADAMY SIĘ ZDANIAMI

 

 Piosenka na marzec: ,,Wiosna tuż, tuż”

1. Już ozimina szumieć zaczyna,

że nie powróci mróz.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuz, tuż. X2

2. Śpiewa skowronek, dźwięczy jak dzwonek,

że gniazdko ma wśród zbóż.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż, tuż. X2

3. Krążą nad domem boćki znajome,

goście zza siedmiu mórz.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż, tuż. X2

Wiersz na marzec: ,,Niezapominajki” B. Ostrowska

1. Niezapominajki

To są kwiatki z bajki.

Rosną nad potoczkiem,

Patrzą żółtym oczkiem.

2. Gdy się płynie łódką,

Śmieją się cichutko.

I szepcą mi skromnie:

Nie zapomnij o mnie.

Plan na kwiecień

Tematy kompleksowe:
1. Chciałbym zostać sportowcem.
2. Chciałbym być kosmonautą.
3. Dbamy o Ziemię.
4. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

- wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
- rozwijanie sprawności całego ciała,
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
- uważne słuchanie rozmówcy,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami,
- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- wskazywanie wymienionych części ciała,
- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
- porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
- wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
- składanie ubrań przed leżakowaniem,
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
- sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
- odpowiadanie na pytania,
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
- powtarzanie krótkich rymowanek,
- sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
- uczestniczenie w zabawach twórczych,
- udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- odkładanie prac na półki indywidualne,
- dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
- obserwowanie piszących dorosłych,
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
- liczenie palców, przedmiotów itp.,
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
- poznawanie pojazdów ekologicznych oraz znaczenia sadzenia drzew w mieście,
- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),
- słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
- słownictwo w języku obcym,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
- budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
- składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Wiersz na miesiąc luty

       Zakupy Bożena Forma

Gdy idziesz do sklepu,
to się mamy trzymaj,
i nie wołaj „kup mi”,
płakać nie zaczynaj.

Nie przeszkadzaj mamie,
jak robi sprawunki,
stój przy kasie grzecznie,
gdy płaci rachunki.

Zakupy do torby
razem z mamą wkładaj,
robienie zakupów
to nie jest zabawa.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.