^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności Żabek

Wita nas Marzec

Wita nas Marzec!

          Marzec, wraz z powiewem wiosny, przyniósł nam wiele ciekawych tematów. W pierwszym tygodniu marca porozmawiamy o zwierzętach naszych pól i lasów. Zdobędziemy informacje na temat wyglądu, sposobu poruszania, odżywiania się zwierząt. Będziemy rozpoznawali po głosie i naśladowali ruchem poruszanie się zwierząt.

          W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach egzotycznych. Poznamy najciekawsze gatunki zwierząt, które można zobaczyć również w zoo. Poznamy ich wygląd, sposób poruszania się, rodzaj pożywienia. Poszerzymy swoje wiadomości w trakcie słuchania ciekawostek z książek tematycznych oraz oglądania albumów przyrodniczych. Będą nam potrzebne: albumy i ilustracje ze zwierzętami egzotycznymi zamieszkującymi różne kontynenty, maskotki i gumowe figurki zwierząt egzotycznych.

          W trzecim i czwartym tygodniu marca poszerzymy wiadomości dotyczące charakterystycz­nych cech wiosny. Porozmawiamy o tym, czym jest przedwiośnie i co takiego dzieje się wtedy w przyrodzie. Będziemy szukali oznak zbliżającej się wiosny. Poznamy wybrane gatunki wiosennych kwiatów. Określimy zmiany zacho­dzące w życiu zwierząt i powiążemy je z aktualną porą roku. Wzbogacimy wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków – ich wyglądu, zwyczajów i roli w przyrodzie. Będziemy obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną. Potrzebne nam będą: sadzonki, cebulki i nasiona różnych kwiatów ogrodowych.

          Podczas zajęć będziemy rozwijały u dzieci mowę poprzez formułowanie dłuższych wypowiedzi, wypowiadania się na zadany temat, usprawniania narządów artykulacyjnych i aparat głosowy. Dzieci będą rozwijały spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Doskonaliły systematycznie swoją sprawność motoryczną, wzrokową i słuchową. Rozwijały sprawność manualną, wykonując różne prace plastyczne. Będziemy kształtowały umiejętności matematyczne, np.: przeliczały w zakresie 4 i więcej, posługiwały się poję­ciami: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Uczestniczyły w zajęciach muzycznych, w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

                 wiersz B. Formy

            Marcowe kaprysy

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,

jak dobrze mieszać pogodę w garze.

Zanim na dobre wiosna przybędzie,

ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

          Piosenka (sł. i muz. B. Forma)

           Spotkanie z wiosną

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

słychać świergot ptaków,

a w ogrodzie spotkać można

miłych przedszkolaków.

Ref.: Wiosna, wiosna

przyszła do nas,

bierzmy się za ręce.

Pośród młodej, bujnej trawy

kwiatów coraz więcej.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.