^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Aktualności Żabek

Wita nas Marzec

Wita nas Marzec!

          Marzec, wraz z powiewem wiosny, przyniósł nam wiele ciekawych tematów. W pierwszym tygodniu marca porozmawiamy o zwierzętach naszych pól i lasów. Zdobędziemy informacje na temat wyglądu, sposobu poruszania, odżywiania się zwierząt. Będziemy rozpoznawali po głosie i naśladowali ruchem poruszanie się zwierząt.

          W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach egzotycznych. Poznamy najciekawsze gatunki zwierząt, które można zobaczyć również w zoo. Poznamy ich wygląd, sposób poruszania się, rodzaj pożywienia. Poszerzymy swoje wiadomości w trakcie słuchania ciekawostek z książek tematycznych oraz oglądania albumów przyrodniczych. Będą nam potrzebne: albumy i ilustracje ze zwierzętami egzotycznymi zamieszkującymi różne kontynenty, maskotki i gumowe figurki zwierząt egzotycznych.

          W trzecim i czwartym tygodniu marca poszerzymy wiadomości dotyczące charakterystycz­nych cech wiosny. Porozmawiamy o tym, czym jest przedwiośnie i co takiego dzieje się wtedy w przyrodzie. Będziemy szukali oznak zbliżającej się wiosny. Poznamy wybrane gatunki wiosennych kwiatów. Określimy zmiany zacho­dzące w życiu zwierząt i powiążemy je z aktualną porą roku. Wzbogacimy wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków – ich wyglądu, zwyczajów i roli w przyrodzie. Będziemy obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną. Potrzebne nam będą: sadzonki, cebulki i nasiona różnych kwiatów ogrodowych.

          Podczas zajęć będziemy rozwijały u dzieci mowę poprzez formułowanie dłuższych wypowiedzi, wypowiadania się na zadany temat, usprawniania narządów artykulacyjnych i aparat głosowy. Dzieci będą rozwijały spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Doskonaliły systematycznie swoją sprawność motoryczną, wzrokową i słuchową. Rozwijały sprawność manualną, wykonując różne prace plastyczne. Będziemy kształtowały umiejętności matematyczne, np.: przeliczały w zakresie 4 i więcej, posługiwały się poję­ciami: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Uczestniczyły w zajęciach muzycznych, w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

                 wiersz B. Formy

            Marcowe kaprysy

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,

jak dobrze mieszać pogodę w garze.

Zanim na dobre wiosna przybędzie,

ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

          Piosenka (sł. i muz. B. Forma)

           Spotkanie z wiosną

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

słychać świergot ptaków,

a w ogrodzie spotkać można

miłych przedszkolaków.

Ref.: Wiosna, wiosna

przyszła do nas,

bierzmy się za ręce.

Pośród młodej, bujnej trawy

kwiatów coraz więcej.

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

Uwaga Rodzice

Dnia 05.03.2019 o godzinie 1700

odbędzie się Zebranie z Rodzicami,

na którym zapoznamy Państwa z wynikami półrocznej obserwacji dziecka.

Przewidywany czas zebrania 1 godzina.

Oczekujemy, że Przyjdziecie.

Czekamy w Sali grupy IX Żabki”.

 

 

Materiały na luty

PIOSENKA DO NAUKI NA M-C LUTY

Na bębenku.

Mam bębenek, ram-tam-tam,

przez dzień cały na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

Mam bębenek, ram-tam-tam,

i z kolegą na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

Mam bębenek, ram-tam-tam,

dla mamusi na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

WIERSZ DO NAUKI NA M-C LUTY

Morskie muszelki - Stefania Szuchowa

Ile wody! Ile piasku!

Mruży oczy Jaś od blasku.

Tu muszelka... Tam muszelka...

Będzie z tego radość wielka.

Ta muszelka jest różowa...

Inną niesie fala nowa.

Koło bosych nóżek rzuci

i do morza szumiąc wróci...

WITA NAS LUTY

Tematy na luty:

 1. Gdynia moje miasto.
 • Skupienie uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Określa miejsce zamieszkania (miasto-wieś)
 • Nazywanie swojej miejscowości.
 • Poznanie legend związanych z Gdynią.
 • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (krajobraz, architektura).
 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków.
 • Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych.

3.        Muzyka wokół nas.

 • Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Słuchanie utworów instrumentalnych.
 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • Próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.
 • Rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów.
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.