^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Przedstawiciele RR 2017/18

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przedstawiciele poszczególnych grup wybrani w drodze głosowania na zebraniach grupowych

Gr. I – Anna Skuras, Honorata Łoś, Zofia Muszyńska

Gr. II – Anna Tondytko, Monika Kwiatek, Paweł Sachetti

Gr. III – Jadwiga Lisek, Małgorzata Kiernożycka, Dorota Nahajowska

Gr. IV – Małgorzata Kowalczyk, Paulina Lojchter, Ewelina Szumacher

Gr. V – Dorota Pozańska, Malwina Adamek, Dominik Hundert.

Gr. VI – Anna Kaszubowska-Knopik, Mariola Michalik, Małgorzata Brancewicz

Gr. VII – Małgorzata Penk, Milena Piwnik, Wojciech Buryło

Gr. VIII – Agata Lewandowska, Magdalena Rowińska, Małgorzata Zięba

Gr. IX – Kinga Kijanka, Adrianna Eidem, Katarzyna Świetlikowska


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Agata Lewandowska

Wiceprzewodnicząca – p. Anna Kaszubowska – Knopik

Sekretarz – wybierany na każdym zebraniu

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Małgorzata Penk

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Jadwiga Lisek

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.