^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedstawiciele RR 2018/19

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przedstawiciele poszczególnych grup wybrani w drodze głosowania na zebraniach grupowych

Gr. I – Agata Lewandowska, Krzysztof Jesiołowski, Anna Hellich

Gr. II – Małgorzata Korobczak, Marcin Tyborski, Piotr Borek

Gr. III – Honorata Łoś, Paulina Plagier, Zofia Muszyńska

Gr. IV – Anna Tondytko, Emilia Piotrowska, Paweł Sachetti

Gr. V – Anna Lubecka, Katarzyna Świetlikowska, Joanna Werdon-Filip

Gr. VI – Dominik Hundert, Klaudyna Swędzikiewicz, Anna Paszkiewicz

Gr. VII – Anna Voss, Sylwia Wojtaś, Jolanta Sobstyl

Gr. VIII – Jadwiga Lisek, Dorota Nahajowska, Małgorzata Kiernożycka

Gr. IX – Maria Michalska, Aleksandra Ładniak, Magdalena Bastian


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Agata Lewandowska

Wiceprzewodnicząca – p. Jadwiga Lisek

Sekretarz – wybierany na każdym zebraniu

Skarbnik - Paulina Plagier

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Anna Voss

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Anna Hellich

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.