^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedstawiciele RR 2019/20

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przedstawiciele poszczególnych grup wybrani w drodze głosowania na zebraniach grupowych

 Przedstawiciele Rady Rodziców 2019/20

Gr. I – Katarzyna Borkowska, Karolina Jaszul, Radosław Hinc.

Gr. II – Agnieszka Urbanowicz, Anna Tomaszewska, Gabriela Olbryś.

Gr. III – Anna Hellich, Kamila Głowacka, Witold Werdon.

Gr. IV – Małgorzata Korobczak, Marcin Tyborski,

Gr. V – Agata Lewandowska, Sylwia Jakubowska, Paulina Pragier.

Gr. VI – Emilia Piotrowska, Mariola Michalik, Anna Tondytko.

Gr. VII – Jadwiga Lisek, Janina Jaglińska, Dorota Nahajowska.

Gr. VIII – Katarzyna Świetlikowska, Anna Sikora, Joanna Werdon – Filip.

Gr. IX – Magdalena Żerańska, Katarzyna Miecznikowa, Małgorzata Potocka.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Agata Lewandowska

Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Świetlikowska

Protokolant – Katarzyna Borkowska

Skarbnik - Paulina Pragier

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Jadwiga Lisek, p. Anna Hellich

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Anna Hellich

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.