^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedstawiciele RR 2019/20

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przedstawiciele poszczególnych grup wybrani w drodze głosowania na zebraniach grupowych

Gr. I – 

Gr. II – 

Gr. III –

Gr. IV – 

Gr. V – 

Gr. VI – 

Gr. VII – 

Gr. VIII – 

Gr. IX – 


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Agata Lewandowska

Wiceprzewodnicząca – p. Jadwiga Lisek

Sekretarz – wybierany na każdym zebraniu

Skarbnik -

Członek Komisji Rewizyjnej – p.

Członek Komisji Rewizyjnej – p. 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.